Stapsgewijs invoeren
van het basisinkomen

Het basisinkomen is het minimum inkomen voor het menswaardig kunnen rondkomen. De BASISPARTIJ stelt dat iedereen op termijn recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen. De eerste stap daartoe is het omzetten van alle huidige uitkeringen of inkomensaanvullingen naar dat basisinkomen. Na diverse tussenstappen zal de laatste stap zijn het invoeren van het leeftijdsafhankelijke basisinkomen voor iedere Nederlander vanaf de geboorte tot aan de dood.


Afschaffing van
de monarchie

Willem-Alexander von Amsberg is niet ‘Van Nassau’, en al helemaal niet ‘Van Oranje’. In werkelijkheid zijn hij en zijn familie bedrieglijke dieven. Hij en zijn moeder dienen daarom te worden berecht door een volkstribunaal, zo stelt de BASISPARTIJ. Hun diefstallen zullen per direct worden beëindigd, hun bezittingen zullen worden genationaliseerd en zij zullen aansprakelijk worden gesteld voor al hun misdaden en die van hun voorgangers, met terugwerkende kracht tot minimaal Willem Frederik van Nassau (1772 – 1843).


Herinvoering van
een nationale munt

De invoering van de Euro in 2002 is een enorme fout gebleken. De Republiek der Verenigde Nederlanden gaat daarom weer een eigen munt hanteren, zo stelt de BASISPARTIJ. De Nederlandsche Bank wordt opgeheven. In plaats daarvan komt er de Nederlandense Volksbank.


Herstellen van
de nationale soevereiniteit

De Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) dienen niet het belang van het volk. Daarom stelt de BASISPARTIJ dat de Republiek der Verenigde Nederlanden haar lidmaatschap van beide op de kortst mogelijke termijn beëindigt. Ook worden alle banden met de onwettige staat Israël verbroken.


Modernisering
openbaar bestuur

Het is niet meer van deze tijd dat volksvertegenwoordigers, nadat ze zijn verkozen, gedurende hun gehele zittingstermijn kunnen besluiten naar het hen zelf of hun partij goeddunkt. We kunnen via het internet wel belastingaangiften doen, maar waarom dan geen inspraak in de politieke besluitvorming met dezelfde technologie? Modernisering van het openbaar bestuur is een keiharde voorwaarde geworden, zo stelt de BASISPARTIJ, want uit de afhandeling van het raadgevende referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne weten we nu allemaal hoe ondemocratisch de huidige opzet is.


Aanpak belangen-
verstrengeling

Het is ronduit crimineel dat overheidsorganisaties andere belangen dienen dan die van het volk. Zo dient het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de belangen van de farmaceutische industrie. Ook de Journaals van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) hebben niets van doen met onpartijdige verslaggeving. De BASISPARTIJ stelt dat de financiering per direct zal worden gestaakt van iedere overheidsorganisatie waar sprake is van belangenverstrengeling door minimaal één medewerker. Het gaat hier voor alle duidelijkheid dus ook over bijvoorbeeld de universiteiten, rechtbanken, politie en defensie.


Help jij mee om ons land te bevrijden van corrupte criminelen?
Samen gaat ons dit lukken.
Op naar de Republiek der Verenigde Nederlanden !