Logo Pateo.nl English Deutsch Русский Image of Terra
Español Italiano 中文
Français Türkçe العربية

© Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp

Startpagina Wholly Science Pateo TV Video’s Pateo Nieuwsbrieven Over
Nieuws Videocursus Pateo Radio Boeken Linkjes Donaties
Agenda Heelige Schrift TV PateoPedia Artikelen Meer Contact

PateoPedia - Pateo’s online Wholly Science-encyclopedie

PateoPedia
Lexicon Hemellichamen Wholly Science-Wegbereiders
Onderwerpen Historische Gebeurtenissen Publieke Personen
Wholly Science-Methoden Documentaires Hedendaagse Onderzoekers
Salveologie Algemeen Desinformanten

 

Publieke Personen

Mensen zoeken op Pateo.nl

Een aantal publieke personen die een rol van betekenis speelden of spelen in het mondiale spel op onze thuisplaneet wordt hieronder genoemd in alfabetische volgorde op basis van hun achternamen.


Pieter-Jaap Aalbersberg

Pieter-Jaap Aalbersberg werd geboren op 27 juni 1959. Hij groeide op in Hoogvliet bij Rotterdam. Hij trouwde en kreeg vier kinderen. In 1981 studeerde hij af aan de Politie Academie. Vervolgens klom hij op van wijkagent tot hoofdagent bij de Centrale Recherche Informatie (CRI), wat destijds een divisie was van het Korps Landelijke PolitieDiensten (KLPD). Tot 1996 was hij daar het hoofd van de dienst Bijzondere Recherchezaken. Vervolgens werd hij bij diezelfde KLPD-divisie (dus de CRI) het hoofd van de dienst Recherche Informatie. In 1998 was hij betrokken bij het stopzetten van het Rolodex-onderzoek. Later werd hij Korpschef van de regio IJsselland. Op 7 november 2011 werd hij hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Eerder dat jaar, in 2011, werd hij daarnaast verkozen tot Interpol Executive Committee voor een periode van drie jaar. Nadat vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne van de radar verdween werd hij het hoofd van de repatriëringsmissie vanuit Kiev, die tot 2 mei 2015 duurde. Zijn doel was om de Nederlandse nabestaanden te laten geloven in het MH17-sprookje.


Jozias van Aartsen

Jozias Johannes van Aartsen werd geboren op 25 december 1947 in Den Haag. Als VVD-politicus was hij in de Nederlanden twee maal minister (eerst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok I, en daarna van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok II) en vervolgens kamerlid en tevens fraktievoorzitter. Na daarop een decennium lang Burgemeester van Den Haag te zijn geweest mocht hij de baas gaan spelen in Drenthe.


Juliana van Adoptie

In mei 1909 werd in het geheim een pasgeboren meisje geadopteerd door Wilhelmina de Ranitz, die was getrouwd met haar achterneef Heinrich zu Mecklenburg, want zelf konden Wilhelmina en Heinrich geen kinderen krijgen. Ze noemden deze baby, die op 30 april 1909 te Soest was geboren, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina. Op PateoPedia wordt ze “Juliana van Adoptie” genoemd. In 1926 raakte deze Juliana van Adoptie zwanger van haar adoptievader Heinrich zu Mecklenburg. Hun dochter werd op 11 maart 1927 in Den Haag geboren. Ze werd onmiddellijk overgebracht naar een doorgangshuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen genaamd “Moederheil”, gevestigd aan de Valkenierslaan te Ginneken, iets ten zuiden van Breda. Op haar valse geboorteakte werd Juliana’s dochter ‘Maria Jacoba Roovers’ genoemd. Op 7 januari 1937 te Den Haag trouwde Juliana van Adoptie met Bernhard zur Lippe. Ze kregen vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Van 4 september 1948 tot 30 april 1980 was ze het onwettige hoofd van de Staat der Nederlanden. Ze overleed op 20 maart 2004 te Paleis Soestdijk in de gemeente Baarn.


Alex von Amsberg

Willem-Alexander Claus George Ferdinand von Amsberg werd op 27 april 1967 te Utrecht geboren als oudste zoon van Claus von Amsberg en Beatrix zur Lippe. Hij trouwde op 2 februari 2002 met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, en verre achternicht van hem. Ze kregen drie dochters: Catharina-Amalia (geboren in 2003), Alexia (geboren in 2005) en Ariane (geboren in 2007). Sinds 30 april 2013 is deze Alex von Amsberg het onwettige hoofd van de Staat der Nederlanden. Hij is niet ‘van Nassau’ noch ‘van Orange’, zoals wordt uitgelegd in aflevering 21 van Pateo TV. In de O-show wordt hij aangeduid als ‘roverkoning Willy’.


Claus von Amsberg

Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg werd op 6 september 1926 te Hitzacker in Duitsland geboren als zoon van Claus Felix von Amsberg en Gösta von dem Bussche-Haddenhausen. Hoewel hij een homoseksuele pedofiel was trouwde hij op 10 maart 1966 met Beatrix zur Lippe. Ze kregen drie zonen: Alex, Friso en Constatijn. Hij stierf op 6 oktober 2002.


Friso von Amsberg

Johan Friso Bernhard Christiaan David von Amsberg werd op 25 september 1968 te Utrecht geboren als de tweede zoon van Claus von Amsberg en Beatrix zur Lippe. Op 14 februari 2001 bracht hij via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een officiële verklaring uit, waarin hij meldde “niet homoseksueel, maar heteroseksueel” te zijn. In feite was dit dus juist een bevestiging dat hij, net als zijn vader, homoseksueel was. Zijn vaste psychiater was Guus Pareau Dumont. Tot 2004 werd hij meestal ‘Johan Friso’ genoemd, maar via alweer een officiële verklaring liet hij in dat jaar weten in het vervolg alleen ‘Friso’ genoemd te willen worden. Op 24 april 2004 in Delft trouwde hij met Mabel Wisse Smit (1968). Omdat het parlement geen toestemming had verleend voor dit huwelijk, was hij daarmee geheel volgens het plan van zijn moeder geen lid meer van het zogenaamde “Koninklijk Huis”, want gezien zijn seksuele perversie was hij een nog grotere bedreiging voor de “goede naam” van de Von Amsberg-dynastie geworden dan zijn vader en diens schoonvader. Friso en Mabel kregen twee dochters: Luana (geboren in 2005) en Zaria (geboren in 2006). Maar omdat zijn moeder hem als een gevaar bleef zien raakte Friso op 17 februari 2012 in het Oostenrijkse Lech, tijdens zijn laatste vakantiedag aldaar, bedolven onder een sneeuwlawine. Hij skide toen samen met zijn plaatselijke jeugdvriend Florian Moosbrugger (1969), die wel een lawine-airbag droeg en zichzelf gemakkelijk wist te bevrijden. Het was de bedoeling dat Friso dit “ongeluk” niet zou overleven, maar dat gebeurde ternauwernood wel. Toen later in het ziekenhuis te Innsbruck bleek dat hij aan de beterende hand was is hij op 1 maart 2012 snel naar een ziekenhuis in London gebracht. Uiteindelijk is hij op 9 juli 2013 overgebracht naar Huis ten Bosch, waar hij een maand later, op 12 augustus 2013, zou zijn overleden. De kist met daarin zijn vermeende lichaam is in ieder geval niet bij de rest van de familie gezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Zonder opgaaf van reden is die kist (met of zonder zijn lichaam) terecht gekomen op de begraafplaats in Lage Vuursche, vlak bij Soestdijk. Kijk voor meer details naar aflevering 22 van Pateo TV.


Jan Peter Balkenende

Jan Pieter Balkenende, zoals hij officieel heet, werd geboren op 7 mei 1956 in het dorp Biezelinge in de Zeeuwse gemeente Kapelle als zoon van Jan Pieter Balkenende (senior) en Thona Johanna Sandee. Hij werd lid van het CDA. Tussen 22 juli 2002 en 14 oktober 2010 was hij vier maal achtereen minister-president van de Staat de Nederlanden. Daarvoor werd hij in 1985 in het geheim opgeleid via het International Visitors Leadership Program (Leiderschapsprogramma voor internationale bezoekers), opgericht door Nelson Rockefeller (1908 – 1979), een kleinzoon van de vermaarde petroleumtycoon John D. Rockefeller (1839 – 1937). In 2003 heeft “JP” de Nederlanden officieus laten inlijven als een additionele staat van de USA, na de stille machtsgreep via de moord op Pim Fortuyn. De plotselinge politieke bliksemcarrière van Balkenende is voor velen die niet weten dat hij als geconditioneerde marionet doelbewust werd geparachuteerd nog steeds een groot raadsel.


Hüseyin Baybaşin

Hüseyin Baybaşin werd op 25 december 1956 geboren in Lice, Turkije. Hij werd in zijn jeugd opgeleid in dienst van de Turkse staat en was daarna werkzaam als politiek-economisch functionaris binnen de Turkse overheid. Hij had een diplomatiek paspoort. In 1984 werd hij in Londen gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar cel wegens drugssmokkel. Na drie jaar in een Engelse gevangenis werd hij uitgeleverd aan Turkije, waar hij echter direct werd vrijgelaten. Naar eigen zeggen werd hij vervolgens het slachtoffer van willekeurige strafvervolgingen en marteling door de Turkse overheid, omdat hij allereerst weigerde om verdere geheime activiteiten voor de Turkse staat te verrichten, en ten tweede omdat hij zich was gaan inzetten voor de Koerdische zaak (onder andere door het financieel ondersteunen van de Partiya Karkerên Kurdistanê, afgekort PKK, wat letterlijk betekent “Arbeiderspartij van Koerdistan”, en het mede-oprichten van het in Brussel gevestigde Koerdische parlement in ballingschap), want hij was zich in die tijd opeens blijkbaar bewust geworden van zijn Koerdische afstamming. Begin jaren negentig ontvluchtte hij Turkije. In 1995 kwam hij in Nederland terecht, waar hij politiek asiel aanvroeg omdat de Turkse overheid zou hem willen vermoorden vanwege het gevaar dat hij zou gaan praten over de betrokkenheid van Turkse autoriteiten bij drugssmokkel, moord, geweldpleging, ontvoering en afpersing. Vervolgens verzocht Turkije Nederland om zijn uitlevering, maar dat werd twee jaar later, op 28 oktober 1997, door de rechter verboden omdat hij dan waarschijnlijk weer gemarteld zou gaan worden, of erger. Vervolgens werd hij op 27 maart 1998 in Nederland opeens gearresteerd op verdenking van onder andere het leidinggeven aan een criminele organisatie en drugshandel. Na meer dan vier jaren in voorarrest te hebben gezeten werd hij op 30 juli 2002, na een langdurig en spraakmakend proces, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord, gijzeling en drugshandel. Deze veroordeling was echter gebaseerd op aan elkaar geplakte fragmenten uit afgeluisterde telefoongesprekken. De reden waarom Justitie deze gemanipuleerde uitspraken tot stand heeft gebracht is omdat er op hoog niveau een deal is gesloten tussen de Turkse en de Nederlandse overheden. Daarbij werd het Turkse bewijs van zedenmisdrijven door Joris Demmink gebruikt als hefboom, waarbij Demmink op zijn beurt zijn bewijs van zedenmisdrijven door Claus von Amsberg gebruikte om zijn positie veilig te stellen. Als gevolg van deze deal moest Hüseyin Baybaşin de rest van zijn leven in de gevangenis blijven, en werd Demmink per 1 november 2002 gepromoveerd naar de hoogste positie binnen het Ministerie van Justitie, waar hij tot aan zijn pensionering, tien jaar later, onaantastbaar bleef.


Annemarie van Blijenburgh

Annemarie van Blijenburgh is 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar. In die tijd was ze als mr. A.L. van Korlaar – Van Blijenburgh (meestal weergegeven zonder streepje tussen beide achternamen, vreemd genoeg) werkzaam bij VK Advocaten, gevestigd aan de Koningskampen 11 te (5321 JK) Hedel (iets ten noorden van ‘s-Hertogenbosch). Uiteraard stond “VK” voor Van Korlaar. Dit kantoor bestaat niet meer, en evenmin de website VanKorlaar.nl. Ook de naam VK Juristen werd gebruikt. Het gaat dan om een eenmanszaak die op 1 oktober 1983 werd opgericht en gevestigd was aan de Pastoor Roesweg 2a te (5398 HR) Maren-Kessel. In 2014 verklaarde ze dat haar man en diens drie broers sinds 1960 gezamenlijk een crimineel syndicaat genaamd “Octopus” vormden, dat kinderen op bestelling leverde die werden weggehaald uit jeugdinrichtingen. Volgens de mainstream media stond het Octopus-syndicaat echter onder leiding van Johan Verhoek.


Els Borst

Else Eilers werd geboren te Amsterdam op 22 maart 1932 als dochter van Dirk Michel Eilers (1890-1973) en Eskelina Anderina Dorfmeijer (1899-1981). Ze trouwde op donderdag 21 april 1955 met Jan Borst (Johan Borst werd op 1 mei 1930 te Amsterdam geboren als de zoon van Jacobus Gerardus Gerbrant Borst en Alida de Geus. Arts-bacterioloog dr. J. Borst overleed te Bilthoven op 15 juni 1988.) en ze kregen drie kinderen. Na haar studie geneeskunde en promotie aan de Universiteit van Amsterdam begon ze aan een carrière als arts. In 1968 sloot ze zich aan bij D66. Ze was vice-voorzitter van de Gezondheidsraad in de periode 1986 tot 1994, en daarnaast ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1992. In 1994 werd zij door Hans van Mierlo gevraagd om minister te worden in het eerste paarse kabinet van Kok I (22 augustus 1994 – 3 augustus 1998). Deze ministerspost aanvaardde zij, hoewel zij later heeft verklaard dat zij dat nooit had gedaan als haar man nog had geleefd. Zij was de tweede arts die ooit de functie kreeg van minister van Volksgezondheid. Ook in het kabinet Kok II (3 augustus 1998 – 22 juli 2002) was zij was minister van Volksgezondheid. Op zaterdag 8 februari 2014 werd ze in de garage van haar woonhuis te Bilthoven vermoord omdat ze weigerde onder dwang bepaalde documenten te ondertekenen, zoals opgedragen door de machtsmaniakken. Ook hier werd weer een onschuldige zondebok veroordeeld en opgesloten.


Klaas Bruinsma

Klaas Bruinsma werd op 6 oktober 1953 te Amsterdam geboren. Hij wordt beschouwd als de “vader” van de Nederlandse drugshandel, en werd in die wereld aangeduid als “De Lange (Frans)” en “De Dominee” (vanwege zijn bovengemiddelde algemene ontwikkeling in die kringen). In de nacht van 27 juni 1991 werd hij voor het Amsterdamse Hilton-hotel doodgeschoten.


Joris Demmink

Joris Demmink werd op 11 december 1947 geboren te Laren. Deze homoseksuele pedofiel was van van 1982 tot 1983 plaatsvervangend directeur bij de directie Politie van het het Nederlandse ministerie van Justitie. Van 1983 tot 1988 was hij het hoofd van de directie Politie en aansluitend tot 1990 hoofddirecteur bij de hoofddirectie Organisatie Rechtspleging. Van 1990 tot 1993 bekleedde Demmink de functie van directeur-generaal Rechtspleging. In 1993 werd hij benoemd tot directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, en dat wij hij nog steeds toen hij in 1998 als verdachte werd aangemerkt in het Rolodex-onderzoek, en in mei 1999, toen hij de ware toedracht van de satanistische seksmoord op Marianne Vaatstra in de doofpot heeft weten te stoppen. En per 1 november 2002 werd hij aangesteld als secretaris-generaal en daarmee tot hoogste ambtenaar van dit departement. Eind oktober 2012 ging deze SG van het ministerie van Veiligheid en Justitie met pensioen. Tegen hem zijn meerdere aangiftes van homoseksuele kinderverkrachting gedaan, zoals gepresenteerd in aflevering 24 van Pateo TV.


Ton Derksen

Anthony Abraham Derksen werd in 1943 geboren te Meppel. Na zijn universitaire loopbaan ging hij als gepensioneerde boeken schrijven over mogelijke justitiële dwalingen, zoals bijvoorbeeld in de zaak rond Hüseyin Baybaşin.


Piet Hein Donner

Jan Pieter Hendrik Donner werd op 20 oktober 1948 te Amsterdam geboren. Via het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de jaren 1996 en 1997 klom hij als CDA-coryfee op tot lid van de Raad van State in de periode van 1998 tot 2002. Na de stille machtsgreep via de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd hij de belangrijkste marionet van de machtsmaniakken. Zo werd hij allereerst aangesteld als de formateur voor het eerste kabinet onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende. In dat kabinet bekleedde hij vervolgens de rol van minister van Justitie, en dat was ook het geval voor de twee daarop volgende kabinetten. In september 2006 trad hij af naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de Schipholbrand. Na een korte periode als Tweede Kamerlid werd hij in februari 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV, tot oktober 2010. In oktober 2010 werd hij Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I. Donner diende op 16 december 2011 zijn ontslag in om vice-president van de Raad van State te worden, wat geschiedde op 1 februari 2012.


Gretta Duisenberg

Greetje Nieuwenhuizen werd 6 november 1942 te Heerenveen geboren. In 1967 trouwde ze met Frits Bédier de Prairie (23 augustus 1925, Kedir, Sarmi, Papua, Indonesië – 2 mei 2005, Amsterdam). Ze kregen drie kinderen, waaronder Peter Bédier de Prairie. Vanaf die tijd noemde zij zichzelf ‘Gretta’. In 1975 zijn Gretta en Frits gescheiden. In 1987 trouwde Gretta met Wim Duisenberg (1935 – 2005). In 2002 richtte zij de stichting Stop de Bezetting op, waarvan ze tevens de voorzitter werd.


Wim Duisenberg

Willem Frederik Duisenberg werd op 9 juli 1935 te Heerenveen geboren als zoon van Lammert Duisenberg en Antje Ykema. In 1960 trouwde Wim Duisenberg met Tine Stelling. Ze kregen twee zonen, waaronder Pieter Duisenberg, en één dochter. Wim Duisenberg was minister van Financiën in het kabinet-Den Uyl (1973 – 1977). Van 1982 tot 1997 was hij president van De Nederlandsche Bank. Na zijn scheiding van Tine Stelling trouwde Wim Duisenberg in 1987 met Gretta Nieuwenhuizen (1942). Vanaf 1998 was hij de eerste voorzitter van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, met als belangrijkste “verdienste” de invoering per 1 januari 2002 van de euro als betaalmiddel in 12 Europese landen. Wim Duisenberg overleed op 31 juli 2005 te Faucon in het zuidoosten van Frankrijk.


Sonja van den Ende

Sonja van den Ende werd per 1 juni 2016 de voorzitter van deze stichting Stop de Bezetting. Haar websites zijn Free Suriyah.eu en Free Suriyah.nl [nieuwsfeed].


Carla Eradus

Carolina Maria Theodora Eradus werd op 18 maart 1950 geboren te Maastricht als dochter van een verpleegkundige en een laboratoriummedewerker. Carla Eradus studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als specialisatie strafrecht en forensische psychiatrie. Tussen 1974 en 1984 was ze als jurist en teamhoofd werkzaam bij het Pieter Baan Centrum. Daar ontmoette ze Guus Pareau Dumont, met wie ze trouwde. In 1984 werd ze rechter bij de Rechtbank Amsterdam, waar ze in 1992 vice-president en in 1994 coördinerend vice-president werd. Tussen 1997 en 2003 was zij president van het gerechtshof in Leeuwarden. De laatste twaalf jaar van haar carrière, van 2003 tot 2015, leidde zij als president de Amsterdamse rechtbank.


René Ficq

Constant René Louis Reginald Marie Ficq werd op 13 augustus 1939 geboren als tweede zoon van Louis Jean Jaques Marie Ficq (19 juli 1897 – 10 maart 1945) en Paula Maria Antonia Isabella Lemmens (1 september 1896 – 10 oktober 1966), die op 26 juni 1919 huwden. René Ficq was (waarnemend) procureur-generaal in Amsterdam toen hij in 1998 opdracht gaf om het Rolodex-onderzoek stop te zetten. Ook was hij destijds waarnemend voorzitter van het College van procureurs-generaal, en dat was hij nog steeds toen hij dit College de vier verdachten van het Rolodex-onderzoek in 1999 onschuldig verklaarde.


Pim Fortuyn

Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn werd op 19 februari 1948 geboren te Driehuis, een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Velsen. Hij promoveerde in de sociale wetenschappen en was van 1990 tot 1995 bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na eerst lid te zijn geweest van de PvdA en vervolgens van de VVD werd hij landelijk bekend als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Na een smadelijk voorpagina-artikel in de Volkskrant zette Leefbaar Nederland hem aan de kant, waarop hij via zijn eigen Lijst Pim Fortuyn doorging. Indien hij niet 9 dagen voor de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer van 15 mei 2002 zou zijn vermoord, dan was hij zeer waarschijnlijk minister-president geworden, zoals hij al maanden van te voren stelde. De gechanteerde zondebok voor de moord op Pim Fortuyn, gepleegd op maandagavond 6 mei 2002, was Volkert van der Graaf (geboren op 9 juli 1969), maar de daadwerkelijke moordenaar was de Syrische huurmoordenaar Abu Fatah, die vervolgens in een geblindeerde BMW onder politiebegeleiding snel werd afgevoerd naar Schiphol (zie aflevering 33 van Pateo TV).


Johan van Gogh

Johan van Gogh werd op 26 maart 1922 in Amsterdam geboren als zoon van Vincent Willem van Gogh (31 januari 1890 - 1978) en Josina Wibaut (5 november 1890 - 1933). Hij had een zus en twee broers: Mathilde Johanna, Theodoor en Florentius Marinus. Johan van Gogh werkte voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hij trouwde in 1956 met Anneke Vonhoff. Deze Anna Vonhoff werd op 8 januari 1936 in Amsterdam geboren als dochter van Jan Vonhoff en Jentina Theodora Bonnes. Johans vrouw Anneke Vonhoff was een volle nicht van VVD-“coryfee” Henk Vonhoff (1931 - 2010). Johan en Anneke kregen drie kinderen, waaronder Theo van Gogh. De 87-jaar oude Johan van Gogh overleed op 5 november 2009 in 's Gravenhage (op de geboortedag van zijn moeder).


Theo van Gogh

Theodoor van Gogh werd op 23 juli 1957 in Den Haag geboren als zoon van de BVD-er Johan van Gogh (1922 - 2010) en Anneke Vonhoff (1936). Deze “gezonde roker” werd in Nederland bekend als regisseur, acteur, scenarioschrijver, columnist, programmamaker en televisiepresentator. Hij regiseerde onder andere “Terug naar Oegstgeest” (1987), “Submission part 1” (2004) en “06/05” (2004). Ook was hij scenarioschrijver, acteur en regisseur van zijn eigen nepdood op dinsdag 2 november 2004 in Amsterdam (zie aflevering 33 van Pateo TV).


Hans Holthuis

De homoseksuele pedofiel Hans Holthuis werd geboren op 1 juli 1947. In 1998 was hij hoofdofficier van justitie te Zwolle, toen hij als verdachte werd aangemerkt in het Rolodex-onderzoek.


Sanne ten Hoove

Sanne ten Hoove richtte in april 2013 haar tekstbureau op, destijds gevestigd aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat 111-1A in Amsterdam. Ook werkte ze als redactrice voor de Volkskrant. In werkelijkheid werkt zij in het geheim voor Stratfor.


Sven-Ake Hulleman

Sven-Ake Pascal Xavier Hulleman (1981) sloot in 1999 het Gymnasium Celeanum te Zwolle af een diploma, waarna hij Rechten ging studeren. In 2012 was Mr. S.P.X. Hulleman initiatiefnemer van de actiegroep Stop de Restschuld. Van de nog in datzelfde jaar (2012) opgerichte stichting Restschuld Eerlijk Delen (RED), dat inmiddels al meer dan vijfduizend cliënten met een restschuld juridisch bijstaat, is hij de voorzitter. Zijn voorstel voor een eerlijke oplossing staat beschreven op GeldstelselHervormen.nl.


Chris Klomp

Chris Klomp werd op 11 augustus 1971 geboren, waarschijnlijk in Groningen. Na een bliksemcarrière bij de Nederlandse Luchtmacht werkt hij als geheim agent vanaf april 2002 vermomd als rechtbankverslaggever voor de Nederlandse mainstream media. Dat was aanvankelijk voor RTV Noord, Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe, en vanaf 2010 het Algemeen Dagblad, eerst regionaal en vanaf 2013 landelijk. Ook schreef hij voor JOOP (Jouw Online OpiniePagina), een initiatief van de Vara. Tegenwoordig doet hij dit nog voor ThePostOnline, voorheen DeJaap.nl. Na zijn echtscheiding werd Martine Kevelham van SBS zijn nieuwe vriendin. Zijn rol is om via perceptiemanagement te voorkomen dat het grote publiek de mainstream leugens en overheidspropaganda gaat doorzien.


Wim Kok

Willem Kok werd op 29 september 1938 in de Zuid-Hollandse plaats Bergambacht geboren als zoon van Willem Kok (29 maart 1910 - 10 januari 1981) en Neeltje de Jager (17 oktober 1913 - 28 oktober 1937). Na eerst vakbondsbestuurder te zijn geweest was hij van 1994 tot 2002 minister-president van de Staat der Nederlanden (van twee opeenvolgende ‘paarse’ kabinetten). Daarvoor werd hij in 1978 in het geheim opgeleid via het International Visitors Leadership Program (Leiderschapsprogramma voor internationale bezoekers), opgericht door Nelson Rockefeller (1908 – 1979), een kleinzoon van de vermaarde petroleumtycoon John D. Rockefeller (1839 – 1937). Wim Kok was van 2009 tot en met 2013 president van de Club van Madrid, een organisatie bestaande uit voormalige staatshoofden en regeringsleiders, om wereldwijd de “democratie” te bevorderen.


Pieter Lakeman

Pieter Tijmen Lakeman werd op 19 januari 1942 te Amsterdam geboren als zoon van een artsenechtpaar. Vanaf 1960 tot en met 1973 studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam, eerst zes jaar natuurkunde en daarna zes jaar econometrie. Na twee jaar te hebben gewerkt bij de havenonderneming Van Ommeren, richtte hij in 1976 de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) op, waarvan hij de voorzitter werd. In augustus 2009 werd hij ook voorzitter van de Stichting Hypotheekleed. Deze stichting bereidde een massaclaim voor tegen de Dirk Scheringa Beheer (DSB) Bank N.V. Op donderdagochtend 1 oktober 2009 mocht hij in een televisieprogramma van Omroep WNL spaarders bij deze bank oproepen om hun geld daar weg te halen. In de daarop volgende 11 dagen werd er in totaal 622 miljoen euro door klanten bij deze bank. Dit was de nekslag voor de DSB Bank, die kort daarop failliet werd verklaard.


Beatrix zur Lippe

Beatrix Wilhelmina Armgard zur Lippe werd geboren te Baarn op 31 januari 1938 als dochter van Bernhard zur Lippe en Juliana van Adoptie. Ze trouwde op 10 maart 1966 te Amsterdam met Claus von Amsberg. Ze kregen drie zonen: Alex, Friso en Constatijn. Beatrix was gedurende precies 33 jaar, van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013, het onwettige hoofd van de Staat der Nederlanden.


Bernhard zur Lippe

Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried zur Lippe werd op 28 of 29 juni 1911 te Jena geboren als de zoon van Bernhard Kasimir Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm Eduard zur Lippe (Oberkassel, 26 augustus 1872 – München, 19 juni 1934; Berni) en Armgard Kunigunde Alharda Agnes Oda von Cramm (Driburg, 18 december 1883 – Diepenheim, 27 april 1971). De bewering dat zijn achternaam later zou zijn veranderd door een samentrekking met “Von Biesterfeld” is gebaseerd op valsheid in geschrifte. Op 7 januari 1937 te Den Haag trouwde hij met Juliana van Adoptie. Ze kregen vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Hij overleed te Utrecht op 1 december 2004.


Pim van Lommel

Pim van Lommel (Laren, 15 maart 1943) is een Nederlandse cardioloog die onderzoek is gaan doen naar zogenaamde “bijna-doodervaringen”. In 2007 verscheen hierover zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’, waarin hij schrijft over “non-lokaal bewustzijn”.


Heinrich zu Mecklenburg

Heinrich Wladimir Albrecht Ernst zu Mecklenburg (Schwerin, 19 april 1876 – Den Haag, 3 juli 1934) was de adoptievader van Juliana van Adoptie en tevens de verwekker van haar eerste dochter, waaraan de naam Maria Jacoba Roovers werd gegeven.


Hans van Mierlo

Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo (Breda, 18 augustus 1931 – Amsterdam, 11 maart 2010) was een Nederlands journalist en politicus. Hij is vooral bekend als de voornaamste oprichter van D66 en was jarenlang het gezicht van deze partij.


Max Moszkowicz

Maximilianus Moszkowicz werd op 5 oktober 1926 geboren in het Duitse Essen. Op 5 oktober 1948, dus op zijn 22e verjaardag, trouwde hij in Maastricht met Maria Bertha Bessems, geboren op 26 november 1925 als dochter van Joannes Wilhelmus Hubertus Bessems (1889 – 1982) en Maria Catharina May Crombag (1899 – 1994). Max en Berthe kregen vier zonen: David (1950), Robert (1953), Max jr. (1955) en Bram (1960). Vader Max ging de advocatuur in en werd lid van de VVD. Ook zijn vier zonen gingen later de advocatuur in.


Robert Moszkowicz

Robert Moszkowicz werd op 16 mei 1953 geboren te Maastricht als tweede zoon van Max Moszkowicz en Maria Bertha Bessems. Vanaf zijn zestiende veranderde hij zijn roepnaam in ‘Baruch’, wat ‘gezegende’ betekent (iets wat hij pas op 35-jarige leeftijd, in 1988, terugdraaide). Hij werd net als zijn vader advocaat. Op 3 maart 1978 trouwde hij in Roermond met Marjolijn Vissers. Ze kregen twee zonen, die beiden in Roermond werden geboren: Max op 24 december 1978, en Yehudi op 16 mei 1981. Omstreeks 1985 raakte hij verslaafd aan heroïne en liep ook zijn huwelijk stuk. In 1989 werd hij wegens bedrieglijke bankbreuk veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk. In 1995 werd hij voor de tweede maal beëdigd als advocaat, waarna hij een advocatenpraktijk in Nieuwegein begon. Vanaf 2001 kwamen er steeds meer klachten over hem. Na eerste enige tijd te zijn geschorst, werd hij uiteindelijk uit de advocatuur verwijderd, of zoals dat dan heet ‘geschrapt van het tableau’.


Bram Moszkowicz

Abraham Maarten Moszkowicz werd op 26 juni 1960 te Maastricht geboren als vierde en laatste zoon van Max Moszkowicz en Maria Bertha Bessems. Ook hij belandde, net als zijn vader en zijn oudere broers, in de advocatuur. Hij creëerde een financieel web van allerlei vennootschappen, waaraan hij uiteindelijk ten onder is gegaan. Evenals zijn oudere broer Robert werd ook Bram ‘geschrapt van het tableau’.


Yehudi Moszkowicz

Yehudi Moszkowicz werd op 16 mei 1981 te Roermond geboren als tweede zoon van Robert Moszkowicz en Marjolijn Vissers. Na aanvankelijk te hebben gewerkt als ober belandt ook hij in de advocatuur, net als zijn vader, zijn ooms en zijn grootvader. Samen met zijn moeder werd per 1 juli 2010 het kantoor Vissers-Moszkowicz Advocaten te Utrecht opgericht. Sinds 1 januari 2013 heet dit kantoor ‘Moszkowicz Advocaten Utrecht’.


Willem Oltmans

Willem Leonard Oltmans (Huizen, 10 juni 1925 – Amsterdam, 30 september 2004) was een Nederlands journalist, dagboekschrijver en commentator. Nadat hij op vele manieren werd tegengewerkt door de Staat der Nederlanden, is hij uiteindelijk maar een rechtszaak tegen de Staat begonnen, dat hij won. In 2000 betaalde de Staat hem een schadevergoeding van acht miljoen gulden belastingvrij. Daarvan kocht hij onder andere een penthouse aan het Singel in Amsterdam, dat hij “Huize Kok-Van Aartsen” noemde, naar de toenmalige premier (Wim Kok) en minister van buitenlandse zaken (Jozias van Aartsen).


Guus Pareau Dumont

Gustave Guillaume François Pareau Dumont werd op 9 juli 1924 geboren te Cheribon op Java in Indonesië als zoon van Henri Willem Pareau Dumont (Makassar, 14 augustus 1890 – Den Haag, rond 1970) en Florence Beatrice De Calonne (7 augustus 1889 – 6 januari 1980). Op 4 oktober 1952 te Voorburg trouwde hij met Tine Theodora Titia Brunsveld Keizer (Voorburg, 13 november 1925 - Bilthoven, 13 januari 2008), van wie hij in 1980 officieus scheidde, en later ook officieel. Daarna trouwde hij met Carla Eradus. Guus Pareau Dumont was de vaste psychiater van Friso von Amsberg. Hij overleed op 7 oktober 2007 in het Friese plaatsje Heeg.


Adèle van der Plas

Adèle G. van der Plas werd in 1950 geboren in Katwijk als dochter van een advocaat. Na haar opleiding aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit in Utrecht ging ook zij de advocatuur in. In dat instituut leerde ze Pieter Herman Bakker Schut (Haarlem, 31 maart 1941 - Amsterdam, 13 oktober 2007) kennen, met wie ze trouwde. Beiden voltooiden een promotie-onderzoek. In 1994 richtten zij aan de Amsterdamse Prinsengracht het commerciële advocatenkantoor BSVDP op, gespecialiseerd in strafrecht. Ze kreeg landelijke bekendheid als advocate van Hüseyin Baybaşin.


Jan Poot

Jan Poot werd op 13 augustus 1924 te Vlaardingen geboren als zoon van Teunis Poot en Cornelia van der Windt. In 1949 ging hij werken bij de provincie Zuid-Holland als planoloog. Hij was later de oprichter van Eurowoningen NV (1960), de internationale Eurohome-groep (1974) en de Chipshol-groep (1986). Vanwege zijn frustratie met de besluitvorming door gemeentelijke en provinciale bestuurders is hij zwartboeken gaan opbouwen, hopende dat hij daarmee deze bestuurders via chantage op andere gedachten zou kunnen brengen. Drs. J. Poot deed dit samen met zijn zonen drs. P.J. Poot (Peter, geboren in juni 1954) en mr. C. Poot (Cees). Ook speelde Jan Poot een cruciale rol binnen de nepoppositie in de Demmink-Doofpotzaak.


Wilhelmina de Ranitz

Wilhelmina Helena Pauline Maria de Ranitz werd op 31 augustus 1880 te Den Haag geboren als dochter van Emma von Waldeck und Pyrmont (2 augustus 1858 – 20 maart 1934; echtgenote sinds 7 januari 1879 van Alexander Paul Frederik Lodewijk von Nassau (17 februari 1817 – 23 november 1890)) en Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (16 mei 1846 – 30 oktober 1916). Zij trouwde met haar achterneef Heinrich zu Mecklenburg. Na een miskraam (op 9 november 1901), een doodgeboren jongetje (op 4 mei 1902) en nog een miskraam (op 23 juli 1906) gingen Wilhelmina en Heinrich over tot de adoptie van Juliana. Toch bleven ze ook daarna tevergeefs proberen om een eigen kind te krijgen; op 23 januari 1912 en op 20 oktober 1912 volgden nog twee miskramen. Wilhelmina was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 het onwettige hoofd van de Staat der Nederlanden. Ze overleed op 28 november 1962 te Apeldoorn.


Gerrit van Roon

De homoseksuele pedofiel Gerrit van Roon werd op 8 september 1933 te Rotterdam geboren. In 1977 werd hij hoogleraar moderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd “leverancier” voor gedrogeerde jongens die seksueel werden misbruikt door veelal zeer welgestelde homoseksuele pedofielen. Daartoe had hij een klantenbestand aangelegd in zijn rolodex. In 1997 vond de Amsterdamse recherche dit klantenbestand, en werd het zogeheten Rolodex-onderzoek opgestart. De jongensverkrachter Gerrit van Roon stierf op 27 december 2014 te Amsterdam.


Maria Jacoba Roovers

De valse geboorteaangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken en Bavel (iets ten zuiden van Breda) voor de dochter van Juliana van Adoptie en haar adoptievader Heinrich zu Mecklenburg werd gedaan op 14 maart 1927 door Wilhelmina Jacoba Antonia Ariaans. Deze vrouw was destijds 27 jaar oud en had geen beroep. Ze beweerde dat zij woonde aan de Valkenierslaan 5 te Ginneken, en dat het kind daar zou zijn geboren. Beide beweringen bleken vals, want ook woonde ze daar niet (maar in het klein seminarie op de Ypelaar). Bovendien was ze niet eens bevoegd om deze geboorteaangifte te doen, indien alles waar zou zijn geweest wat ze beweerde. Als moeder van het pasgeboren meisje werd door haar opgegeven Cornelia Roovers, geboren op 29 mei 1886, zonder beroep, wonende te Breda. En als naam van het kindje werd “Maria Jacoba” ingevuld, geboren op 11 maart 1927. Maria Jacoba Roovers verbleef de eerste zes jaar van haar leven in Moederheil, totdat ze in 1933 werd overgeplaatst naar het weeshuis aan de Nieuwstraat in Breda. Later veranderde ze haar voornamen in Marie Claire, en kreeg ze landelijke bekendheid toen ze op zoek ging naar gaar biologische ouders. De vrouwe die in die tijd de econome van dat weeshuis was geweest, genaamd Coleta Alkemade, vertelde Marie Claire op 1 november 1988 dat ze “van koninklijke bloede" zou zijn. Toch heeft ze niet ontdekt dat Juliana en Heinrich haar biologische ouders waren. Ze overleed op 3 oktober 1997 in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Zoals ze in haar laatste wil had aangegeven werd ze daarna in Heeze gecremeerd.


Edwin de Roy van Zuydewijn

Edwin Karel Willem de Roy van Zuydewijn werd op 19 juni 1966 in Amsterdam geboren als zoon van Leo de Roy van Zuydewijn en Wijnande Eleonore van Gulden. Op 19 juni 2001 te Amsterdam trouwde hij met Margarita Maria Beatriz de Bourbon de Parme (Nijmegen, 13 oktober 1972), de dochter van Irene zur Lippe (Baarn, 5 augustus 1939), de zus van Beatrix zur Lippe. Later maakte Edwin brieven openbaar waaruit bleek dat Bernhard zur Lippe een verrader van het Nederlandse volk was. Het was diezelfde Bernhard die achter de terreur tegen Edwin zat, waar hij uiteindelijk een schadevergoeding voor heeft gekregen. Margarita durfde de strijd met haar opa niet aan. Op 8 november 2006 werd de echtscheiding tussen Edwin en Margarita formeel uitgesproken.


Mark Rutte

Mark Rutte werd op 14 februari 1967 te Den Haag geboren. Ook was hij van 1988 tot 1991 voorzitter van de jongerenorganisatie van de VVD (de JOVD). Na Geschiedenis te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte hij van 1992 tot 2002 op de afdeling personeelszaken van het vullingsmiddelenbedrijf Unilever. Na de moord op Pim Fortuyn werd hij Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende I. Op 14 oktober 2010 werd hij president van het kabinet-Rutte I, en op 5 november 2012 van het kabinet-Rutte II. Zijn homoseksuele geaardheid wordt verborgen gehouden ter voorkoming van nog meer imagoschade voor de Staat der Nederlanden.


Frits Salomonson

Frits Salomonson (1932 of 1933) was tot eind jaren negentig van de vorige eeuw officieel juridisch adviseur Beatrix zur Lippe. Hij genoot een hogelijk gewaardeerde vertrouwensfunctie, zo hoog dat hij lid was van de voogdijraad van Alex von Amsberg, een denktank van wijze mannen die de hem als minderjarige onder de hoede zou nemen indien zijn ouders hem onverhoopt zouden komen te ontvallen. Salomonson, die daarvoor plaatsvervangend kantonrechter te Amsterdam en kantonrechter te Dordrecht was geweest, was tevens betrokken bij grootscheepse witwasoperaties van het Bruinsma-Urka-imperium, samen met zijn pupil Oscar Hammerstein (20 februari 1954). In de kelder van het huis aan de Keizersgracht 497 had Frits Salomonson een martelkamer ingericht waar vele kinderen zijn verkracht. Naar verluidt heeft Joris Demmink een video in zijn bezit waarop een kinderverkrachting in deze martelkamer door Claus von Amsberg te zien is, waarmee hij sindsdien diens familie chanteert.


Dirk Scheringa

Dirk Scheringa werd op 21 september 1950 geboren te Grijpskerk in de provincie Groningen. Op 16 november 1973 te Dantumadeel trouwde hij op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Baukje de Vries, geboren op 15 september 1951 te Driesum (Friesland). Tot 1975 werkte hij bij de rijkspolitie. Vervolgens richtte hij samen met zijn vrouw het ‘Buro Frisia’ op, en had hij van zijn hobby, namelijk het geven van financieel advies aan bekenden, ook zijn nieuwe werk gemaakt. Van 1976 tot 1979 was hij tevens gemeenteraadslid in de gemeente Opmeer (Noord-Holland) voor het CDA. Door uitbreiding en overnames van concurrenten groeide Buro Frisia uit tot de landelijk opererende Dirk Scheringa Beheer (DSB) Groep, eigendom van DSB Beheer B.V. In 1993 werd hij voorzitter van profvoetbalclub AZ. Begin 2006 kreeg de DSB Groep officiële bankrechten, waarna de bedrijfsnaam werd gewijzigd in DSB Bank. Onder deze bank vielen ruim 100 handelsnamen. Scheringa was tot het faillissement in 2009 enig certificaathouder van DSB Beheer B.V., dat enig aandeelhouder was van onder meer DSB Ficoholding N.V. (met als dochterbedrijven DSB Bank, DSB schade en DSB leven), AZ N.V., DSB Vastgoed dat het DSB Stadion in Alkmaar bezat en DS Art B.V., waar het Scheringa Museum voor Realisme onder viel.


Fred Spijkers

Jacob Joseph Spijkers werd op 17 juni 1946 geboren. Vanaf juli 1984 werkte hij als bedrijfsmaatschappelijk werker bij de afdeling personeelszaken van de Koninklijke Marine van het Nederlandse ministerie van Defensie. Fred Spijkers kwam er niet alleen achter dat de landmijnen van het type AP-23 van het voormalige Nederlandse staatsbedrijf Eurometaal ondeugdelijk waren, waardoor er in 1983 en 1984 minimaal zeven Nederlandse militairen omkwamen, waaronder zes dienstplichtigen, ook ontdekte hij dat dit sinds 1970 intern bekend was. Later heeft Defensie deze ondeugdelijke landmijnen verstopt bij in één van de vuurwerkcompartimenten van het bedrijf S.E. Fireworks aan de Tollensstraat in Enschede. Toen er op zaterdagmiddag 13 mei 2000 brand ontstond op dit terrein, werd in één klap de gehele wijk Roomweek weggevaagd toen ook het compartiment met de ondeugdelijke landmijnen vlam vatte. Na eerst de ondeugdelijkheid van deze landmijnen in de doofpot te hebben willen stoppen, werd nu de ware oorzaak van deze Roombeekramp door de Nederlandse overheid doelbewust in de doofpot gestopt.


Thijs Stapel

Thijs Stapel trouwde met Sanneke Parabirsing. Op 29 mei 2008 werd hun dochter Emma Elisabeth geboren. Voorheen was hij werkzaam bij Vos & Vennoten Advocaten in Haarlem. Tegenwoordig heeft hij een eigen kantoor genaamd ‘Stapel Advocatuur’, gevestigd aan Kenaupark 24 te Haarlem. Zijn cliënten zijn onder andere Wim Dankbaar en Micha Kat.


Frans Timmermans

Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans werd op 6 mei 1961 geboren te Maastricht. Na in Nederland eerst kamerlid, staatssecretaris en minister te zijn geweest werd hij op 1 november 2014 eurocommissaris. In werkelijkheid werkt hij in het geheim voor Stratfor.


Joop den Uyl

Johannes Marten den Uijl werd op 9 augustus 1919 te Hilversum geboren als zoon van Johannes den Uijl (8 oktober 1884 – 7 december 1929) en Agatha Hendrika van Leeuwen (8 september 1881 – 10 juni 1970). Hij was van 1966 tot 1986 de politiek leider van de Partij van de Arbeid, en van 1973 tot 1977 minister-president van de Staat der Nederlanden. Daarvoor werd hij in het geheim opgeleid via het International Visitors Leadership Program (Leiderschapsprogramma voor internationale bezoekers), opgericht door Nelson Rockefeller (1908 – 1979), een kleinzoon van de beruchte petroleumtycoon John D. Rockefeller (1839 – 1937).


Marianne Vaatstra

Marianne Imke Vaatstra werd op 10 augustus 1982 te Zwaagwesteinde geboren als dochter van Bauke Vaatstra (1939) en Maaike Terpstra (1942). In de Walpurgisnacht van vrijdag 30 april 1999 op zaterdag 1 mei 1999 werd ze ritueel verkracht en vermoord in de stacaravan van de Duitser Wolfgang Hebben (1947), gelegen op de camping De Poelplaets te Kollum, waar destijds ook een asielzoekerscentrum was gevestigd. Hierbij waren ook de Duitser Ludger Dill aanwezig en twee asielzoekers: Ali Hussein Hassan (geboren in Irak op 10 december 1972) en Faek Shwan Mustafa (ook geboren in Irak, in 1983 of 1984). Omdat Justitie onder leiding van de homoseksuele kinderverkrachter Joris Demmink (1947) de ware toedracht van deze zaak vanaf dag 1 in de doofpot heeft gestopt, en Demmink daarvoor drie jaar later werd gepromoveerd tot de hoogste Justitie-ambtenaar, moet hij iemand buiten schot hebben gehouden die ook bij de satanische moord op Marianne betrokken was en die boven de Nederlandse regering stond. Volgens aflevering 23 van Pateo TV was deze “eregast” Friso von Amsberg (1968), beschermd door zijn moeder Beatrix zur Lippe die destijds het onwettige hoofd was van de Staat der Nederlanden.


Johan Verhoek

Johan Verhoek werd op 2 juli 1954 geboren in een woonwagenkamp in Leidschendam. Hij werd later een concurrent van drugsbaron Klaas Bruinsma. Johan V. werd “De Hakkelaar” genoemd, waarschijnlijk omdat hij heeft gewerkt op tankstation “De Hackelaar” bij Muiden, en/of omdat hij stotterde (hakkelend sprak).


Hans Vrakking

J.M. Vrakking werd op 21 juli 1941 geboren te Bussum. Hij was hoofdofficier van justitie in Amsterdam toen hij in augustus 1998 een multidisciplinair team formeerde in het kader van het Rolodex-onderzoek.


Joost de Vries

Joost de Vries (28 maart 1983) is werkzaam als journalist en schrijft daarnaast ook romans. Op maandagmiddag 13 januari 2014 interviewde hij Johan Oldenkamp voor aflevering 239 van de rubriek Nieuwsbreak van de digitale versie van De Volkskrant.


Peter R. de Vries

Peter Rudolf de Vries (14 november 1956) is naar eigen zeggen een misdaadverslaggever. In feite functioneert hij als freelance public relations-medewerker voor de Nederlandse Justitie. De rol van deze ‘Peter R. de Viespeuk’ is het beïnvloeden van de publieke opinie via het verkondigen van opzettelijke onwaarheden in een merkwaardig breed scala aan televisieprogramma’s. Daarin krijgt hij keer op keer de kans om zich te presenteren als “deskundige” op allerlei gebieden, wat uiteraard allemaal opvallend goed wordt voorbereid. “Oh, als Peter Raaskaller de Vries hier verstand van heeft, dan zullen zijn andere beweringen ook wel juist zijn”, moeten de ongeïnformeerde mensen dan uiteraard gaan denken. Dit wordt ‘perceptiemanagement’ genoemd.


Jan Wolter Wabeke

De homoseksuele pedofiel Jan Wolter Wabeke werd op 11 november 1948 geboren te Breda. In 1998 was hij hoofdofficier van justitie te Breda, woonachtig in Best, toen hij als verdachte werd aangemerkt in het Rolodex-onderzoek.


Geert Wilders

Geert Wilders werd op 6 september 1963 geboren in een Joods-Indonesisch gezin. Zijn vader werd geboren in de Limburgse plaats Maasbree, terwijl zijn moeder werd geboren in Sukabumi, een stad in de Indonesische provincie West-Java. Om zijn etnische afkomst te verbergen, verfde hij later zijn haar wit, en stylede het naar achteren. Op 31 juli 1992 trouwde hij in de Hongaarse hoofdstad Boedapest met Krisztina Marfai Arib, een Hongaarse joodse diplomaat. Zijn eerste huwelijk vond voor die tijd plaats in Israël, een land waar hij meteen thuis voelde, volgens zijn eigen woorden. Naast een Nederlands paspoort heeft hij ook een Israëlisch paspoort. Op vrijdag 3 september 2004 werd hij geactiveerd als Mossad-marionet in Nederland. Op die datum splitst hij zich als lid van het Nederlandse parlement af van de politieke partij die zijn verkiezing mogelijk had gemaakt en creëerde hij vervolgens zijn eigen vereniging, waarvan hij nog steeds het enige officiële lid is. Hij noemde deze eenmansvereniging de “Partij voor de Vrijheid”, afgekort als PVV. Zijn geheime opdracht als een Mossad-marionet is om verdeeldheid in Nederland te creëren door haat te zaaien tegen buitenlanders in het algemeen en tegen moslims in het bijzonder. Wilders wordt gefinancierd door zowel de AIPAC (de pro-Israel lobby in de USA) en de zionist David Horowitz (1939) (zie aflevering 33 van Pateo TV).


Mabel Wisse Smit

Mabel Martine Los werd op 11 augustus 1968 geboren als dochter van Florence Malde Gijsberdina Kooman (14 november 1944; “Flos”) en Hendrik Cornelis Los (27 april 1944 – 18 februari 1978; “Henk”). In 1980 hertrouwde haar moeder met de Rabobank-bankier Peter Wisse Smit (15 oktober 1939 – 11 november 2000) en nam Mabel de achternaam van haar stiefvader aan. Ze werd geronseld door de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD; wat sinds 2002 is hernoemd tot de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: AIVD) om informatie in te winnen over de concurrentie uit de drugswereld. In die rol was ze onder andere “bevriend” met Klaas Bruinsma (1953 – 1991), dat was in 1989 en 1990, en later ook met Mark Rutte. Ook is bekend dat ze werkte voor George Soros. Op 24 april 2004 trouwde ze te Delft met de homoseksuele Friso von Amsberg (1968). Ze kregen twee dochters: Luana (geboren op 26 maart 2005) en Zaria (geboren op 18 juni 2006).


Henk Wooldrik

De homoseksuele pedofiel H.P. Wooldrik werd op 1 januari 1942 geboren te Den Haag. In 1998 was hij hoofdofficier van justitie te Haarlem, toen hij als verdachte werd aangemerkt in het Rolodex-onderzoek.


Gerrit Zalm

Gerrit Zalm werd op 6 mei 1952 geboren te Enkhuizen als vierde van de vijf zonen van de plaatselijke kolenboer. Uit zijn eerste huwelijk werden een zoon en een dochter geboren, en uit zijn tweede huwelijk twee zoons en een dochter. In 1984 stapte hij over van de PvdA naar de VVD. Namens de VVD was hij van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002 minister van Financiën in het eerste en tweede (paarse) kabinet-Kok. Als zodanig was hij in de Nederland verantwoordelijk met de megadiefstal die gepaard ging met de overgang van de Nederlandse Gulden (Florijn) naar de Euro vanaf 1 januari 2002. Opmerkelijk is ook dat op zijn vijftigste verjaardag, wat ook in die periode viel, Pim Fortuyn werd vermoord.


Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta Cerruti werd op 17 mei 1971 te Buenos Aires in Argentinië geboren als het oudste kind van Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini (Buenos Aires, 18 januari 1928 - Buenos Aires, 8 augustus 2017) en María del Carmen Cerruti Carricart (geboren op 8 september 1944). Haar vader Jorge Zorreguieta was (onder-) staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt tijdens de dictatuur van Jorge Rafael Videla (2 augustus 1925 – 17 mei 2013), die op 24 maart 1976 via een staatsgreep aan de macht was gekomen in Argentinië. Tijdens dat regime “verdwenen” er naar schatting 30.000 politieke tegenstanders ervan. Máxima Zorreguieta trouwde op 2 februari 2002 met de Nederlandse Alex von Amsberg, en verre achterneef van haar. Ze kregen drie dochters: Catharina-Amalia (geboren in 2003), Alexia (geboren in 2005) en Ariane (geboren in 2007). In de O-show wordt zij aangeduid als ‘juntakoningin Máxi’.


© Pateo.nl : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/09/19.