Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

PateoPedia

Sekteleider Evert Jan Beverwijk ontmaskerd als narcistische fantast

Desinformant Evert Jan Beverwijk

Evert Jan Beverwijk werd op 27 april 1960 geboren. Rond zijn vijfde levensjaar heeft hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld. Hij ontdekte al jong dat hij door verhalen te vertellen positieve aandacht ontving, waarmee hij zijn ego verder kon opblazen. Dat zijn verhalen niet helemaal (en soms zelfs helemaal niet) op waarheid berusten, dat bleek geen enkel probleem te zijn. En zo ontwikkelde hij zichzelf tot een manipulerende oplichter, maar wel op een zeer charmante, althans op het eerste oog. Dat hij zichzelf graag hoort praten moge duidelijk zijn. Daarnaast zorgt hij er goed voor dat zijn sterke stemmingswisselingen niet door buitenstaanders worden opgemerkt. Zijn grote verhalen dienen dus ook als schild, dat ervoor zorgt dat anderen niet te dichtbij kunnen komen.

Kijk uit voor Evert Jan Beverwijk

Eén van zijn grote verhalen is dat hij in de jaren 90 verantwoordelijk zou zijn geweest bij de introductie in Nederland van de eerste grafische webbrowsers (eerst Mosaic, en daarna Netscape), waarmee hij naar eigen zeggen miljonair zou zijn geworden. Tot op heden heb ik niemand kunnen vinden die dit heeft kunnen bevestigen. Wel weet ik dat Evert Jan Beverwijk geen contact meer heeft met zijn ex-vrouw en kinderen. Wellicht wil hij niet dat zij dit verhaal ontkrachten.

Verder was Evert Jan Beverwijk in 2008 direct betrokken bij het Niburu-debacle rondom de huur van het winkelpand aan de Nieuwe-Ebbingestraat 39 in Groningen, samen met onder andere collega-praatjesmaker Anton Teuben. Beide heren zouden bijdragen aan het maandelijkse huurbedrag voor dit pand, maar ze waren zo slim om het huurcontract te zetten op naam van de toenmalige vriendin van oplichter Teuben, Lucretia Meijer. Toen de huur niet langer werd betaald raakte Lucretia uiteindelijk niet alleen haar riante woning in Zuidhorn kwijt, maar ook € 35.000 aan spaargeld. Oplichter Teuben was toen verkast naar Barneveld, waar hij ook weer met schulden verdween, om het daarna nogmaals in Soest op precies dezelfde manier te doen. Ik weet overigens precies waarover ik spreek, want ik was er in 2008 bij toen Evert Jan Beverwijk en Anton Teuben hun snode plannen in Groningen ten uitvoer aan het brengen waren. Maar ik was toen nog te naïef om hun oplichting te kunnen doorzien. En zodra ik dit wel doorkreeg, was het al te laat, en heb ik nog tevergeefs geprobeerd Lucretia te helpen.

Daarna sprong Evert Jan Beverwijk aan boord bij “De Nieuwe Dokters”. Maar toen daar zijn ware aard aan het licht kwam, werd hij er weer snel uitgezet.

Ook was Evert Jan Beverwijk betrokken bij fraude met innovatievouchers van SenterNovem, destijds een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Vervolgens kwam Evert Jan Beverwijk in contact met Vitaness, het project van ecologisch architect Ingolf Kruseman. Daar gebeurde het omgekeerde als bij De Nieuwe Dokters, en werd praatjesmaker Beverwijk uiteindelijk de baas binnen deze stichting, en trok na enige tijd architect Kruseman zich hieruit terug.

Zijn tactiek om ergens de baas te worden is steeds hetzelfde, namelijk via ‘verdeel en heers’. Evert Jan Beverwijk hoort mensen uit, vindt zwakke plekken, en zaait vervolgens tweedracht. Ook zoekt hij voorafgaand aan een voordracht uit op wie onder de toehoorders hij zich zal gaan richten. Daartoe loopt hij vooraf altijd eerst even door de zaal, om de ‘zwakken’ eruit te pikken. Hij beweert helderziend te zijn, maar de waarheid is dat hij vrijwel alles uit zijn dikke duim zuigt.

Inmiddels heeft Evert Jan Beverwijk zich ontpopt tot een hersenspoelende sekteleider, met diverse lokale groepen. Als eerste vertelt hij zijn sekteleden dat ze hem blind moeten geloven, en dat iedere twijfel aan hem wordt ingegeven door “het beest”, ook wel “de draak” door hem genoemd. Hij interpreteert Bijbelteksten zoals het hem uitkomt, en wordt niet in het minste gehinderd door ware Spirituele kennis. Ben je er toch ingetuind en ben je sektelid geworden, neem dan contact op, zodat ik jou kan helpen je hieruit los te maken. Dat lukt je namelijk waarschijnlijk niet op eigen kracht, omdat deze zelfbenoemde “goeroe” uiterst bedreven is in manipulatie en hersenspoeling. Maar weet dat ik hem dit recht in zijn gezicht durf te zeggen, en dat hem al eens eerder (op woensdagmiddag 24 april 2013 in het Centre Lothlorien nabij de Franse plaats Foulain) in een kleine groep de waarheid heb gezegd, waarna hij een halve dag even wat minder praatjes had.

Tegenwoordig geeft hij, om rond te kunnen komen, New Age-lezingen, en is hij maar ingetrokken bij een medebestuurslid van stichting Vitaness, Els Contant. Hij beschouwt zichzelf als een visionair, maar zijn bombastische visies kunnen de toets der kritiek volstrekt niet doorstaan. Deze doorgeslagen narcist meent zelfs in direct contact te staan met Jezus Christus. Ieder normaal mens zou hierom kunnen lachen, maar zijn volgelingen zijn door zijn hersenspoeling allang geen normale mensen meer. Ook verkondigde hij in maart 2020 dat de Eindtijd zou zijn begonnen, waarbij alleen hij en zijn volgelingen gered zouden gaan worden. Laten we daarentegen ons best doen om de “eindtijd van Evert Jan Beverwijk” te laten beginnen, waarin een einde komt aan zijn manipulerende invloed op lichtgelovige mensen.

Zijn macht over mensen ontleent hij meestal aan zelfbedachte zonden van iemand uit een (vermeend) vorig leven. Hij kan dit klaarblijkelijk zo overtuigend brengen dat het wordt geloofd. Daarin vertelt Evert Jan Beverwijk aan zijn slachtoffers wat zij moeten doen om deze zonde in te lossen. Het woord ‘moeten’ staat dan ook centraal in Evert Jan Beverwijks manipulatie van zijn sekteleden. Ieder weldenkend mens weet echter dat moeten hetzelfde is als dwang. Via zijn woorden dwingt hij sekteleden op tal van gebieden, inclusief zogenaamde “huisreinigingen”. Via deze dwang komen zij steeds sterker onder de controle van sekteleider Evert Jan Beverwijk te staan.

Kortom, weet je hier meer van, neem dan contact op. Samen kunnen we deze waanzin een halt toeroepen.


Bovenstaande tekst is geschreven door Johan Oldenkamp. De tekst hieronder is afkomstig van mensen die nog beter weten wie Evert Jan Beverwijk werkelijk is.
Evert Jan Beverwijk is een bijzondere presentator. Hij zoekt zijn hele leven lang naar ‘De Waarheid’ (achter zijn eigen leugens). Hij weet niet meer wie hij kan geloven en vertrouwen? Vandaag, gelooft en vertrouwt hij iemand, maar morgen is hij teleurgesteld in diegene door zijn eigen toedoen!

Evert Jan Beverwijk ziet het internet, (a-) social media, smart/stupid phones vol met list, leugens en bedrog. Daarom probeert Evert Jan Beverwijk vandaag weer eens een geheel andere kijk op Geloof en Vertrouwen te hebben. Waar komen Geloof en Ongeloof en Vertrouwen en Wantrouwen nu eigenlijk vandaan?

Evert Jan Beverwijk beweert voor deze wetenschap 5000 jaar terug in de geschiedenis van zijn eigen menszijn te zijn gegaan, zoals te lezen op de website onder zijn eigen naam.

Zou de draak en het beest waar hij iedereen mee confronteert nog in hemzelf leven? Hieronder een beknopt overzicht van enkele projecten van Evert Jan Beverwijk. Er zijn natuurlijk nog veel projecten. Mocht iemand er iets aan willen toevoegen neem dan contact op.

Nagenoeg alle projecten die Evert Jan Beverwijk is gestart worden na enige tijd weer van het internet zijn verwijderd! Dat is opmerkelijk.

Evert Jan Beverwijk zegt dat hij van Oorsprong een Ziener en Verhalenverteller is. Hij zegt sinds zijn vijfde jaar vanuit de Bron van het “Goddelijk Christuslicht-Lichtdoorgevingen” verspreid.

Ook organiseert Evert Jan Beverwijk familieverzoeningsdagen. Dit zijn dagen waar familieleden in vergeving weer samen kunnen komen en helen. Er wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke oorzaken van de huidige problemen en trauma’s zijn. Maar wat zou er de oorzaak van zijn dat Evert Jan Beverwijk zelf zijn verzoening met zijn eigen familie niet heeft kunnen realiseren? Hij gaat anderen vertellen wat hij zelf niet heeft kunnen waarmaken. En dat is opmerkzaam, te meer omdat hij zelf nog niet, zoals hij zelf zegt, zijn slachtoffer- en dadenpatronen heeft opgelost.

En als gangmaker komt hij altijd met hetzelfde verhaal over wat zou er gebeuren wanneer je al je vorige levens in Orion, Atlantis en het oude Egypte NU uitwerkt middels een eenvoudige methode. Natuurlijk heeft hij alle teksten op we gaan naar huis.nl gewoon ergens van het internet geplukt, waarschijnlijk omdat hij weet dat het maar verhalen zijn en er niets van klopt. Dit is overigens gebruikelijk in zijn patroon: iets beginnen, kulverhalen vertellen, geld vragen en het dan weer afbreken en van het internet halen.

Een volgend projectje noemde Evert Jan Beverwijk: Open Your Eyes.

En vervolgens kwam Evert Jan Beverwijk met het project: de “Shine Your Light Community”. Echter, iedere Lichtwerker weet dat zodra je van bewustzijn verandert, ook de wereld om je heen verandert. Daarom deze vraag aan Evert Jan Beverwijk: “Hoe zit dat dan met jou, Evert Jan Beverwijk? Ben jij al tot dit inzicht gekomen?”

In teksten op websites die nu niet meer online zijn (zoals shineyourlightcommunity.com en shineevent.nl) waren onder andere teksten als deze te lezen: Wanneer je van bewustzijn verandert, dan verdwijnen ook alle oorlogen, revoluties, natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen en dergelijk in en om je heen. Wanneer je immers vanuit een Oorspronkelijke (Bron-) CONTEXT naar je leven gaat kijken en INZICHT krijgt over hoe je huidige blokkeringen en trauma’s in je ziel, in heden en verleden (dit en vorige levens), zijn ontstaan dan kan je BEGRIP krijgen over het waarom je in dit leven bent geworden wie je nu bent. Daarnaast stonden er verhalen op over Licht-reizen, Licht-helingen, Licht-muziek, Licht-dans en niet te vergeten de Licht-verhalen.

Het volgende projectje van Evert Jan Beverwijk was de “Himalaya Shamballa We Gaan Naar Huis LichtReis”. Hierbij zou als leidraad het boek “De meesters van het verre Oosten” van Baird Thomas Spalding (1872 – 1953) worden gebruikt, maar het bleef bij (flauwekul-) verhalen uit de grote duim van Evert Jan Beverwijk.

Inmiddels staan verder geen van de volgende websites nog online: wearehome.nl, lichtfamilie.nl, geestelijkeneurologie.nl, sevensisters-light.com, eenanderekijkopjezuschristus.nl.

Velen zullen als ze Evert Jan Beverwijk met zijn volgelingen tegenkomen een vaste kern mensen ontmoeten. Er is een lijst met namen, adressen, woonplaatsen en telefoonnummers van de gehele Licht-familie waar elke deelnemer een eigen e-mailadres eindigend op @lichtfamilie.nl heeft. Deze Licht-familieleden worden constant via e-mailberichten door sekteleider Evert Jan Beverwijk mentaal misbruikt en gemanipuleerd.

Bron: Bovenstaande informatie komt van al die mensen die door de jaren heen de verhalen, manipulaties en leugens van Evert Jan Beverwijk zat waren.
De Eindtijd voor Evert Jan Beverwijk is NU aangebroken.
Mijn ervaringen met de “Lichtfamilie” in de periode van ongeveer oktober 2021 tot februari 2022 en de verhuizingen van twee vriendinnen van mij in het voorjaar van 2022.

Een goede vriendin van mij (G) kende een iemand die lid was/is van de “Lichtfamilie” (namelijk J uit Dordrecht). Via haar raakt G betrokken bij de Lichtfamilie. Een andere goede vriendin (M), tevens een zeer goede vriendin van G, raakte er ook bij betrokken. Ook ik was hierin geïnteresseerd want de naam Lichtfamilie en termen Christusenergie, Maria en Liefde spraken mij als Katholiek gelovige zeker aan.

G nodigde me uit voor een bijeenkomst bij haar thuis om kennis te maken met de Lichtfamilie. Deze bijeenkomst werd geleid door Els Contant en ene Paul. Vóór deze bijeenkomst hadden zowel G als M zich “overgedragen aan Christus”, iets dat kennelijk zeer belangrijk was om te doorvoelen en begrijpen wat de Lichtfamilie doet en beweegt. Mijn innerlijk zei dat ik dit niet moest doen want ik ben al in Christus gedoopt volgens het katholieke Sacrament. Spiritueel gezien voelde ik daarom een groot NEE.

Al met al heb ik 4 of 5 bijeenkomsten bij G thuis bijgewoond. Het was de bedoeling dat ik per keer een pakket kocht: digitale stukken om te lezen en geluidsopnames van lichtlezingen van Evert Jan Beverwijk. De stukken waren interessant (later vond ik veel hiervan terug in andere spirituele kringen), maar door de geluidsopnames kwam ik niet heen. Ik heb werkelijk heel wat keer me ertoe gezet om een lichtlezing helemaal af te luisteren maar ik kwam telkens niet verder dan 15 minuten. Wat hoorde die man zichzelf graag praten. Ik zag ook youtube-filmpjes op internet waarin hij aan het woord was met een schare mensen er omheen die aan zijn lippen hingen. Het stuitte mij tegen de borst. Wat ik ook stuitend vond was dat de bijeenkomsten bij G in mijn ogen steeds dwingender werden. Ik moest “de draak in mezelf verslaan”, “ik was dader en slachtoffer in vorige levens en moest daarom nu compassie hebben met mensen nu die misdaden begaan (ik was immers ook zo geweest) en de Lichtfamilie was er om je te helpen. Ook werd regelmatig “de reis naar de Himalay’s” besproken. Kennelijk een reis die een aantal familieleden fysiek hadden gedaan en een groot aantal zou daar dan spiritueel bij zijn geweest (en alles hebben gezien als waren ze er zelf bij geweest). Ik kon er niets mee.

Evert Jan Beverwijk zou kunnen reizen door de werelden, tijden en energiefrequenties heen. Dit werd keer op keer besproken. Hij zou door je louter aan te kijken, dwars door je heen kunnen zien en weten wat je nodig had om te genezen/verder te gaan met je pad. Hij wist wat goed voor je was. Hij zag wat “de draak in je” was. In de periode dat ik nog aan de bijeenkomsten meedeed vertelden beide vriendinnen dat ze een dergelijke sessie met Evert Jan Beverwijk hadden gehad. M scheen een hogepriesteres of generaal te zijn geweest: de reden waarom ze haar eigen pad graag volgde en haar eigen wil graag deed. Ze moest deze draak verslaan. Van G herinner ik me het verhaal niet meer. Ook hier kon ik niets mee. Nu denk ik dat dit natuurlijk een mooi verhaal is om iemand die zelf nadenkt en/of kritisch is met een verhaal als dit naar je eigen hand te kunnen zetten.

Het eerste digitale pakket was gratis, de opeenvolgende kostten 10 euro per pakket. Ik kocht dit niet. Het ging me niet om het geld maar ik wilde niet meer lichtlezingen waar ik niet doorheen kwam. Dat was echter niet de bedoeling en ik kreeg dan ook van Els te horen dat ik met mijn vragen die ik telkens had niet verder kwam omdat ik “achterliep op de pakketten waarin antwoorden werden gegeven”. Het tweede dat ik niet deed: ik weigerde me “over te dragen aan Christus”. Mijn intuïtie zei – naast dat ik me al gedoopt voelde en mijn hele leven al een band met Christus/God had/heb – dat ik me in feite “overdroeg aan Evert Jan Beverwijk”. Dit is natuurlijk nooit zo benoemd, dit was mijn interpretatie gebaseerd om mijn intuïtie.

Ik herinner me nog een Saiku (of zoiets; ik weet niet zeker meer hoe het heette). Het is een séance – voor zover ik begreep is dit in de Lichtfamilie een keer ontstaan in Spanje toen ze daar waren – waarbij je in een kring gaat zitten. Om de beurt moet je vertellen wat je diepste geheim is of iets waar je heel erg mee zit en niet over praat. Het is dan, voor zover ik begreep, de bedoeling dat die draak wordt verslagen. Els leidde deze Saiku. Ik herinner me dat G naar het toilet wilde. Dit werd letterlijk verboden: het was niet de bedoeling dat de energie cirkel werd doorbroken. Je moest in de kring blijven. En ja, als je met 30 man of zoiets in de kring zat, kon het uren duren alvorens je naar het toilet mocht.

Ondertussen was het de bedoeling dat ik, als ik ergens mee zat, Els belde. Ik weet dat mijn vriendinnen dit veelvuldig deden, met name G. Alles wat ze deed, werd met Els besproken, vrijwel dagelijks. Ik zag G veranderen: alle andere meningen en ervaringen die ze had opgedaan in haar leven werden overboord gegooid en alles wat vanuit de Lichtfamilie kwam, was de waarheid.

Ik heb Els een paar keer gebeld. In het begin belde ik niet. Els drong er veelvuldig op aan dat ik haar altijd kon bellen. Ik heb de telefoontjes als dwingend ervaren. Els vond dat ik “van allerlei spirituele invloeden en geloven op één hoop gooide en er mijn eigen geloof van maakte”. Ik denk dat ze bedoelde dat het niet de bedoeling was dat ik mijn eigen mening had, een mening die niet strookte met de opvattingen van de Lichtfamilie.

Tijdens een van deze telefoontjes heb ik Els bevraagd op een artikel van Johan Oldenkamp waar Evert Jan Beverwijk niet al te best uitkwam [zie het gedeelte op deze webpagina boven de eerste horizontale streep]. Dat artikel sloot erg aan op wat ik voelde. Els had haar verhaal klaar “mijn naam kwam er ook in voor, hè?”. Hoe de precieze bewoordingen waren weet ik niet meer maar het kwam erop neer dat Evert Jan Beverwijk en Johan bevriend waren geweest en dat Johan alles van Evert Jan Beverwijk had geleerd en dat Johan er met die kennis vandoor is gegaan. Om zelf met de eer te strijken en er voordeel mee te doen.

Op 1 januari 2022 kreeg ik een zeer ernstige netvliesloslating aan mijn linkeroog. G en M hebben mij – ik had toen nog geen afstand genomen van de Lichtfamilie – zeer liefdevol een paar keer vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar het oogziekenhuis Rotterdam gebracht. Ik ben hen daar nog steeds zeer dankbaar voor! Ik ervoer de reactie van Els als afstandelijk. Toen ik het er met haar over had door de telefoon kwam het er in essentie op neer (de letterlijke bewoordingen kan ik me niet herinneren) dat de netvliesloslating – ik was toen volkomen blind aan mijn oog – het gevolg was van iets. Van een vorig leven? Van iets niet willen zien? Van iets wat nog kleeft aan mij? Ik moest hier iets uit leren. De draak? Ik heb geen idee ...

Enfin, die reactie was de welbekende druppel. Ik heb eerst G verteld dat ik niet verder ging met Lichtfamilie en een paar dagen later Els zelf opgebeld. Dat leek me wel zo fair, want dit via via laten weten vind ik niet fatsoenlijk. Ik heb haar bedankt voor alles wat ze voor me gedaan had. Haar reactie was in mijn ogen nogal afstandelijk.

Al met al heb ik Evert Jan Beverwijk nooit zelf ontmoet. Ik weet dat beide vriendinnen hem wel ontmoetten. Ze huurden regelmatig een huisje in Drenthe om dan ook in die dagen met hem in gesprek te gaan. Ik mocht niets weten. Feitelijk mocht ik helemaal niets weten. Niet waar iemand woonde, waar ze naartoe gingen met z’n allen (ergens in Zuid-Limburg, Zweden en elders) en wat de inhoud was van activiteiten. Letterlijk zei mijn vriendin M “wat in de familie gebeurt, blijft in de familie”. De muur tussen ons was bijna fysiek te voelen toen ze dit zo uitsprak.

Een andere vriendin/kennis had ook eens een kennismakingsafspraak met Evert Jan Beverwijk (bij een Van der Valk-vestiging). Zij was op tijd, en ze heeft hiervoor een rit van uren ondernomen, maar hij kwam niet opdagen. Achteraf scheen hij gezegd te hebben dat ze ergens anders (thuis bij hem?) hadden afgesproken. M vertelde me later dat Evert Jan Beverwijk, via een medewerker, zijn excuses had aangeboden. Gelukkig is zij ook niet verder gegaan met Lichtfamilie.

Ik maak me ernstige zorgen om beide vriendinnen, met name om G. Beiden hebben hun huis verkocht in Zeeuws-Vlaanderen. De maanden ervoor waren beiden aan het “ontspullen”, hele verzamelingen aan mooie boeken, stenen en dergelijke verdwenen in de container. M is vertrokken met “alleen spullen die in één koffer passen”. Het was de bedoeling dat ze samen een huis zouden kopen in Drenthe om zo meer in de buurt te zijn van leden van de Lichtfamilie. Dat plan is niet doorgegaan. Ze hebben gezocht en ik weet dat er ook leden van de Lichtfamilie bij betrokken waren. Maar meer mocht ik niet weten. Voor zover ik nu weet, wonen beiden op een camping: M in een zelf gekochte camper, en G in een tent. Ik heb nooit een adres gekregen dus ik weet niet waar ze wonen. Met M krijg ik geen contact meer. G gebruikt de mobiel nauwelijks meer. De laatste keer dat ik contact had appte ze dat het haar goed gaat, amper nog online is en in een kleine Christelijk woongemeenschap leeft. Ik hoop werkelijk dat ze blij en gelukkig is. Waarschijnlijk verbreekt ze het contact als ze merkt dat ik dit stuk heb geschreven.

Het enige waarom ik dit stuk schrijf is dat ik hoop dat beiden dit lezen en uit deze situatie komen en gaan zien dat ze zichzelf volkomen zijn kwijt geraakt. Ook hoop ik dat anderen die misschien al binnen de invloedsfeer van Evert Jan Beverwijk zijn dit stuk tijdig lezen en dit vooral met niemand uit de Lichtfamilie bespreken (want ompraten dat kunnen ze maar al te goed) en zelf conclusies trekken.

Beiden vriendinnen hebben een goed vrijstaand mooi huis verkocht. Het huis van G was een paar ton waard. Van M wat minder maar ook royaal. Waar zou dat geld naartoe zijn verdwenen?

16 september 2023
Marianne Nuvelstijn
In de kern dragen de mensen van de van de Lichtfamilie zich inderdaad niet aan Christus over (ook al is dat wel wat er gezegd wordt), maar daarentegen aan Evert Jan Beverwijk. Het werkt allemaal heel subtiel. Zonder het echt te benoemen geeft hij mensen de indruk dat hij zelf Christus is. Het hangt ook helemaal af van wie je zelf bent. Ik droeg me ook over aan Christus op zijn aanraden, maar mijn band met Christus was er al. Ik heb daarna ook genezing ontvangen van een ernstige stralingsallergie. Hierdoor ontstaat toch wel wat vertrouwen in Evert Jan Beverwijk omdat hij dit aanmoedigde. Het is dus soms best wel ingewikkeld om één en ander helder te houden. Een aantal mensen zoals Els Contant gelooft ook daadwerkelijk dat Evert Jan Beverwijk de Christus zelf zou zijn, want daar heb ik persoonlijk met hen over gesproken. Wat een waanzin!

Beide vrouwen uit het relaas hierboven wonen dan zeer waarschijnlijk op de camping in Langedijke waar de hele boel verbouwd is en nog verbouwd wordt zodat er meer mensen kunnen gaan wonen. Dit wordt volgens mij bekostigd door ook de verkoop van huizen van twee andere vrouwen die ik nog wel ken uit die tijd en die helemaal zijn gehersenspoeld door de verhalen van Evert Jan Beverwijk. Daarnaast schijnt er ook een terrein in Bakkeveen of Donkerbroek te zijn gekocht, waar ze met tuinen bezig zijn.

Mijn vrouw Janneke Tops (1970 – 2022) is vorig jaar overleden. Wat Evert Jan Beverwijk ons heeft aangedaan op de aangekochte camping in Langedijke heeft daar naar mijn idee alles mee te maken. Nadat ik hem de waarheid vertelde en letterlijk Lucifer in zijn ogen heb gezien deed Evert Jan Beverwijk er alles aan om ons emotioneel en financieel kapot te maken. Evert Jan Beverwijk is een duivelse wolf die zich hult in hemelse schaapskleren.

19 september 2023
Richard Postma
© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2023/09/20.