Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

PateoPedia

Sekteleider Evert Jan Beverwijk ontmaskerd als narcistische fantast

Desinformant Evert Jan Beverwijk

Evert Jan Beverwijk werd op 27 april 1960 geboren. Rond zijn vijfde levensjaar heeft hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld. Hij ontdekte al jong dat hij door verhalen te vertellen positieve aandacht ontving, waarmee hij zijn ego verder kon opblazen. Dat zijn verhalen niet helemaal (en soms zelfs helemaal niet) op waarheid berusten, dat bleek geen enkel probleem te zijn. En zo ontwikkelde hij zichzelf tot een manipulerende oplichter, maar wel op een zeer charmante, althans op het eerste oog. Dat hij zichzelf graag hoort praten moge duidelijk zijn. Daarnaast zorgt hij er goed voor dat zijn sterke stemmingswisselingen niet door buitenstaanders worden opgemerkt. Zijn grote verhalen dienen dus ook als schild, dat ervoor zorgt dat anderen niet te dichtbij kunnen komen.

Kijk uit voor Evert Jan Beverwijk

Eén van zijn grote verhalen is dat hij in de jaren 90 verantwoordelijk zou zijn geweest bij de introductie in Nederland van de eerste grafische webbrowsers (eerst Mosaic, en daarna Netscape), waarmee hij naar eigen zeggen miljonair zou zijn geworden. Tot op heden heb ik niemand kunnen vinden die dit heeft kunnen bevestigen. Wel weet ik dat Evert Jan Beverwijk geen contact meer heeft met zijn ex-vrouw en kinderen. Wellicht wil hij niet dat zij dit verhaal ontkrachten.

Verder was Evert Jan Beverwijk in 2008 direct betrokken bij het Niburu-debacle rondom de huur van het winkelpand aan de Nieuwe-Ebbingestraat 39 in Groningen, samen met onder andere collega-praatjesmaker Anton Teuben. Beide heren zouden bijdragen aan het maandelijkse huurbedrag voor dit pand, maar ze waren zo slim om het huurcontract te zetten op naam van de toenmalige vriendin van oplichter Teuben, Lucretia Meijer. Toen de huur niet langer werd betaald raakte Lucretia uiteindelijk niet alleen haar riante woning in Zuidhorn kwijt, maar ook € 35.000 aan spaargeld. Oplichter Teuben was toen verkast naar Barneveld, waar hij ook weer met schulden verdween, om het daarna nogmaals in Soest op precies dezelfde manier te doen. Ik weet overigens precies waarover ik spreek, want ik was er in 2008 bij toen Evert Jan Beverwijk en Anton Teuben hun snode plannen in Groningen ten uitvoer aan het brengen waren. Maar ik was toen nog te naïef om hun oplichting te kunnen doorzien. En zodra ik dit wel doorkreeg, was het al te laat, en heb ik nog tevergeefs geprobeerd Lucretia te helpen.

Daarna sprong Evert Jan Beverwijk aan boord bij “De Nieuwe Dokters”. Maar toen daar zijn ware aard aan het licht kwam, werd hij er weer snel uitgezet.

Ook was Evert Jan Beverwijk betrokken bij fraude met innovatievouchers van SenterNovem, destijds een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Vervolgens kwam Evert Jan Beverwijk in contact met Vitaness, het project van ecologisch architect Ingolf Kruseman. Daar gebeurde het omgekeerde als bij De Nieuwe Dokters, en werd praatjesmaker Beverwijk uiteindelijk de baas binnen deze stichting, en trok na enige tijd architect Kruseman zich hieruit terug.

Zijn tactiek om ergens de baas te worden is steeds hetzelfde, namelijk via ‘verdeel en heers’. Evert Jan Beverwijk hoort mensen uit, vindt zwakke plekken, en zaait vervolgens tweedracht. Ook zoekt hij voorafgaand aan een voordracht uit op wie onder de toehoorders hij zich zal gaan richten. Daartoe loopt hij vooraf altijd eerst even door de zaal, om de ‘zwakken’ eruit te pikken. Hij beweert helderziend te zijn, maar de waarheid is dat hij vrijwel alles uit zijn dikke duim zuigt.

Inmiddels heeft Evert Jan Beverwijk zich ontpopt tot een hersenspoelende sekteleider, met diverse lokale groepen. Als eerste vertelt hij zijn sekteleden dat ze hem blind moeten geloven, en dat iedere twijfel aan hem wordt ingegeven door “het beest”, ook wel “de draak” door hem genoemd. Hij interpreteert Bijbelteksten zoals het hem uitkomt, en wordt niet in het minste gehinderd door ware Spirituele kennis. Ben je er toch ingetuind en ben je sektelid geworden, neem dan contact op, zodat ik jou kan helpen je hieruit los te maken. Dat lukt je namelijk waarschijnlijk niet op eigen kracht, omdat deze zelfbenoemde “goeroe” uiterst bedreven is in manipulatie en hersenspoeling. Maar weet dat ik hem dit recht in zijn gezicht durf te zeggen, en dat hem al eens eerder (op woensdagmiddag 24 april 2013 in het Centre Lothlorien nabij de Franse plaats Foulain) in een kleine groep de waarheid heb gezegd, waarna hij een halve dag even wat minder praatjes had.

Tegenwoordig geeft hij, om rond te kunnen komen, New Age-lezingen, en is hij maar ingetrokken bij een medebestuurslid van stichting Vitaness, Els Contant. Hij beschouwt zichzelf als een visionair, maar zijn bombastische visies kunnen de toets der kritiek volstrekt niet doorstaan. Deze doorgeslagen narcist meent zelfs in direct contact te staan met Jezus Christus. Ieder normaal mens zou hierom kunnen lachen, maar zijn volgelingen zijn door zijn hersenspoeling allang geen normale mensen meer. Ook verkondigde hij in maart 2020 dat de Eindtijd zou zijn begonnen, waarbij alleen hij en zijn volgelingen gered zouden gaan worden. Laten we daarentegen ons best doen om de “eindtijd van Evert Jan Beverwijk” te laten beginnen, waarin een einde komt aan zijn manipulerende invloed op lichtgelovige mensen.

Zijn macht over mensen ontleent hij meestal aan zelfbedachte zonden van iemand uit een (vermeend) vorig leven. Hij kan dit klaarblijkelijk zo overtuigend brengen dat het wordt geloofd. Daarin vertelt Evert Jan Beverwijk aan zijn slachtoffers wat zij moeten doen om deze zonde in te lossen. Het woord ‘moeten’ staat dan ook centraal in Evert Jan Beverwijks manipulatie van zijn sekteleden. Ieder weldenkend mens weet echter dat moeten hetzelfde is als dwang. Via zijn woorden dwingt hij sekteleden op tal van gebieden, inclusief zogenaamde “huisreinigingen”. Via deze dwang komen zij steeds sterker onder de controle van sekteleider Evert Jan Beverwijk te staan.

Kortom, weet je hier meer van, neem dan contact op. Samen kunnen we deze waanzin een halt toeroepen.


Bovenstaande tekst is geschreven door Johan Oldenkamp. De tekst hieronder is afkomstig van mensen die nog beter weten wie Evert Jan Beverwijk werkelijk is.
Evert Jan Beverwijk is een bijzondere presentator. Hij zoekt zijn hele leven lang naar ‘De Waarheid’ (achter zijn eigen leugens). Hij weet niet meer wie hij kan geloven en vertrouwen? Vandaag, gelooft en vertrouwt hij iemand, maar morgen is hij teleurgesteld in diegene door zijn eigen toedoen!

Evert Jan Beverwijk ziet het internet, (a-) social media, smart/stupid phones vol met list, leugens en bedrog. Daarom probeert Evert Jan Beverwijk vandaag weer eens een geheel andere kijk op Geloof en Vertrouwen te hebben. Waar komen Geloof en Ongeloof en Vertrouwen en Wantrouwen nu eigenlijk vandaan?

Evert Jan Beverwijk beweert voor deze wetenschap 5000 jaar terug in de geschiedenis van zijn eigen menszijn te zijn gegaan, zoals te lezen op de website onder zijn eigen naam.

Zou de draak en het beest waar hij iedereen mee confronteert nog in hemzelf leven? Hieronder een beknopt overzicht van enkele projecten van Evert Jan Beverwijk. Er zijn natuurlijk nog veel projecten. Mocht iemand er iets aan willen toevoegen neem dan contact op.

Nagenoeg alle projecten die Evert Jan Beverwijk is gestart worden na enige tijd weer van het internet zijn verwijderd! Dat is opmerkelijk.

Evert Jan Beverwijk zegt dat hij van Oorsprong een Ziener en Verhalenverteller is. Hij zegt sinds zijn vijfde jaar vanuit de Bron van het “Goddelijk Christuslicht-Lichtdoorgevingen” verspreid.

Ook organiseert Evert Jan Beverwijk familieverzoeningsdagen. Dit zijn dagen waar familieleden in vergeving weer samen kunnen komen en helen. Er wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke oorzaken van de huidige problemen en trauma’s zijn. Maar wat zou er de oorzaak van zijn dat Evert Jan Beverwijk zelf zijn verzoening met zijn eigen familie niet heeft kunnen realiseren? Hij gaat anderen vertellen wat hij zelf niet heeft kunnen waarmaken. En dat is opmerkzaam, te meer omdat hij zelf nog niet, zoals hij zelf zegt, zijn slachtoffer- en dadenpatronen heeft opgelost.

En als gangmaker komt hij altijd met hetzelfde verhaal over wat zou er gebeuren wanneer je al je vorige levens in Orion, Atlantis en het oude Egypte NU uitwerkt middels een eenvoudige methode. Natuurlijk heeft hij alle teksten op we gaan naar huis.nl gewoon ergens van het internet geplukt, waarschijnlijk omdat hij weet dat het maar verhalen zijn en er niets van klopt. Dit is overigens gebruikelijk in zijn patroon: iets beginnen, kulverhalen vertellen, geld vragen en het dan weer afbreken en van het internet halen.

Een volgend projectje noemde Evert Jan Beverwijk: Open Your Eyes.

En vervolgens kwam Evert Jan Beverwijk met het project: de “Shine Your Light Community”. Echter, iedere Lichtwerker weet dat zodra je van bewustzijn verandert, ook de wereld om je heen verandert. Daarom deze vraag aan Evert Jan Beverwijk: “Hoe zit dat dan met jou, Evert Jan Beverwijk? Ben jij al tot dit inzicht gekomen?”

In teksten op websites die nu niet meer online zijn (zoals shineyourlightcommunity.com en shineevent.nl) waren onder andere teksten als deze te lezen: Wanneer je van bewustzijn verandert, dan verdwijnen ook alle oorlogen, revoluties, natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen en dergelijk in en om je heen. Wanneer je immers vanuit een Oorspronkelijke (Bron-) CONTEXT naar je leven gaat kijken en INZICHT krijgt over hoe je huidige blokkeringen en trauma’s in je ziel, in heden en verleden (dit en vorige levens), zijn ontstaan dan kan je BEGRIP krijgen over het waarom je in dit leven bent geworden wie je nu bent. Daarnaast stonden er verhalen op over Licht-reizen, Licht-helingen, Licht-muziek, Licht-dans en niet te vergeten de Licht-verhalen.

Het volgende projectje van Evert Jan Beverwijk was de “Himalaya Shamballa We Gaan Naar Huis LichtReis”. Hierbij zou als leidraad het boek “De meesters van het verre Oosten” van Baird Thomas Spalding (1872 – 1953) worden gebruikt, maar het bleef bij (flauwekul-) verhalen uit de grote duim van Evert Jan Beverwijk.

Inmiddels staan verder geen van de volgende websites nog online: wearehome.nl, lichtfamilie.nl, geestelijkeneurologie.nl, sevensisters-light.com, eenanderekijkopjezuschristus.nl.

Velen zullen als ze Evert Jan Beverwijk met zijn volgelingen tegenkomen een vaste kern mensen ontmoeten. Er is een lijst met namen, adressen, woonplaatsen en telefoonnummers van de gehele Licht-familie waar elke deelnemer een eigen e-mailadres eindigend op @lichtfamilie.nl heeft. Deze Licht-familieleden worden constant via e-mailberichten door sekteleider Evert Jan Beverwijk mentaal misbruikt en gemanipuleerd.

Bron: Bovenstaande informatie komt van al die mensen die door de jaren heen de verhalen, manipulaties en leugens van Evert Jan Beverwijk zat waren.
De Eindtijd voor Evert Jan Beverwijk is NU aangebroken.
© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/11/06.