Logo Pateo.nl English Deutsch Русский Image of Terra
Español Italiano 中文
Français Türkçe العربية

© Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp

Introductie Wholly Science Pateo TV Video’s Pateo Nieuwsbrieven Over
Nieuws Videocursus Pateo Radio Boeken Linkjes Donaties
Agenda Heelige Schrift TV PateoPedia Artikelen Meer Contact


Johan Oldenkamp

Over Johan Oldenkamp

Allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp is de grondlegger van Wholly Science, wat de helende hereniging is van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit. Hij is de auteur van bijna vijftig boeken. Hij was gastheer van meer dan 150 talkshows die rechtstreeks via internetradio werden uitgezonden als Pateo Radio, en hij was de presentator van ongeveer 100 videopresentatieshows die via Pateo TV grotendeels eveneens rechtstreeks werden uitgezonden. Hij vertstuurt periodiek een digitaal nieuwsbulletin genaamd de Pateo Nieuwsbrief. Naast het geven van lezingen, workshops, seminars, cursussen en retraite-weken, hij heeft ook een online video cursus over Wholly Science ontwikkeld. Onlangs begon hij tevens met Heelige Schrift TV, waarin hij de esoterische betekenis van de originele Bijbelteksten uitlegt.

Dr. Johan H. Oldenkamp was lector in kennisoverdracht, innovatie en ondernemerschap aan de Stenden Hogeschool. In het najaar van 2008 heeft hij bewust ontslag genomen om zo al zijn tijd, energie en spaargeld te kunnen gaan besteden aan de verdere ontwikkeling van Wholly Science. Sindsdien leeft hij (door zijn eigen keuze) zonder inkomen uit een baan of werkloosheidsuitkering. Voorafgaand aan zijn lectoraat werkte Johan als onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, als lid van de wetenschappelijke staf van het Telematica Research Center (later hernoemd tot Telematica Instituut), als management consultant bij Ernst & Young Consulting (en haar rechtsopvolgers, waaronder Capgemini Consulting), als freelance trainer, docent, consultant en coach, en ook als leraar in Oosterse Krijgskunsten.

Johan behaalden een doctoraal (internationaal aangeduid als M.Sc. van Master of Science in het Engels of van Magister Scientiae in het Latijn) in de cognitieve psychologie (ook wel functieleer genoemd), waarna hij een post-doctorale beroepsopleiding tot kennistechnoloog afrondde, gevolgd door een doctoraat (internationaal aangeduid als Ph.D. als afkorting van de Latijnse titel Philosophiæ Doctor waarvan de letterlijke betekenis Leraar in Liefde voor Wijsheid is) voor het onderzoeken hoe heuristieken uit de Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence in het Engels, veelal afgekort tot AI) te combineren met algoritmen uit Operations Research (in het Nederlands ook wel ‘besliskunde’ genoemd). Met de voltooiing van zijn proefschrift doorstond Johan de academisch proeve van bekwaamheid waarmee hij aantoonde in staat te zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Hoewel hij als als student al wel wist dat de reguliere universitaire “wetenschap” bevooroordeeld, onjuist en misleidend is, kostte het hem toch nog ongeveer 20 jaar om alle onwaarheden van dit dogmatische geloofssysteem genaamd “sciëntisme” volledig te weerleggen. In plaats van alleen maar alle onjuistheden van sciëntisme bloot te leggen, samen met alle tekortkomingen van de (overige) georganiseerde religies, besloot Johan om zijn levenswerk juist toe te spitsten op de ontwikkeling van een nieuw en allesomvattende paradigma: Wholly Science.

Johan Oldenkamp is beschikbaar als docent, coach, adviseur, consultant, schrijver en onderzoeker. Je kunt rechtstreeks contact met hem opnemen wanneer je gebruik zou willen maken van zijn diensten.


Overig


Gerelateerd:


Deze webpagina is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Italiaans en Turks.

© Pateo.nl : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2018/07/13.