Logo Pateo.nl English Deutsch Русский Image of Terra
Español Italiano 中文
Français Türkçe العربية

© Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp

Introductie Wholly Science Pateo TV Video’s Pateo Nieuwsbrieven Over
Nieuws Videocursus Pateo Radio Boeken Linkjes Donaties
Agenda Heelige Schrift TV PateoPedia Artikelen Meer Contact

 

Hoe laat je deze pandemie aan jou voorbijgaan

 

Een virus is een microscopisch kleine parasiet die een ander organisme nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Indien wij kerngezond zijn heeft ons balanswaarborgsysteem (afgekort als bawabos) geen enkele moeite om ongewenste indringers onschadelijk te maken. Sterker nog, ons bawabos wordt van iedere succesvolle aanpak van een ongewenste indringer juist sterker. Daarom liet mijn moeder mij vroeger als kleuter juist spelen met vriendjes en vriendinnetjes die een besmettelijke kinderziekte hadden, zoals waterpokken, rodehond en mazelen. Op jonge leeftijd is dit een prima training voor ons bawabos, maar het krijgen van deze virusinfecties op latere leeftijd is bepaald minder plezierig.

De gangbare aanduiding van ons bawabos is overigens “immuunsysteem”, maar die aanduiding bevalt mij niet. Allereerst suggereert deze foutieve benaming dat de beste beveiliging zou komen door het zo goed mogelijk afsluiten van die gevaarlijke buitenwereld. In mijn boek uit 2009 getiteld “Inleiding in de Salveologie” noem ik dat vijanddenken. Vrijwel de gehele zogenaamde “gezondheidszorg” (lees: ziektebestrijding), waarbij ik gemakshalve regulier, complementair en alternatief maar even op één hoop gooi, is gebaseerd op dit vijanddenken. Daarom is er ook het misleidende woord “pathogeen” bedacht, dat “ziekteverwekker” betekent (of letterlijk eigenlijk “verwekker van lijden”).

Vijanddenken is een uitvloeisel van het denken in gesloten systemen, wat een nog grotere denkfout is. Ieder natuurlijk systeem is namelijk per definitie open, en alle natuurlijke systemen leven in een prachtige symbiose met elkaar. Het grote probleem van de universitaire “wetenschap” (lees: sciëntisme, namelijk een geloofssysteem waarbij angstvallig allerlei achterhaalde dogma’s heilig zijn verklaard) is dat er maar niet wordt begrepen dat alles in de natuur een onmisbare functie heeft, want anders zou het namelijk niet bestaan in de natuur. Zo simpel is het echt! Maar vanwege al die heiligverklaarde dogma’s kunnen universitaire sciëntisten helemaal niet meer helder nadenken, en zijn ze zonder dat ze hier erg in hebben verworden tot gelovigen met een verstandelijke beperking. En vanuit deze beperking proberen ze alles wat ze in hun onbegrip als het “probleem” zien maar de wereld uit te helpen, desnoods kwaadschiks. Bovendien zien ze door hun verblindende beperking ook niet dat ieder op die manier “opgelost” “probleem” vervolgens elders opduikt als een schijnbaar nieuw “probleem”. En daarmee hebben we heel in het kort de onmiskenbare verklaring voor de alsmaar stijgende zorgkosten, om dit maar even als voorbeeld aan te houden.

Het echte probleem betreft hier namelijk helemaal niet de ziektesymptomen. De kern van het ware probleem is de contraproductieve denkwijze die ten grondslag ligt aan het willen laten verdwijnen van deze symptomen zonder dat er ook maar enige begrip is van de oorzaak en vooral de functie ervan.

“Elk nadeel heeft zijn voordeel.” Deze beroemde uitspraak van de onnavolgbare Johan Cruijff (1947 – 2016), zowel in zijn acties op het veld als in de verwoording van zijn begrip ervan, is (uiteraard) ook van toepassing op wat er nu wereldwijd gebeurt, en dan doel ik op het sluiten van de universiteiten. Laten we deze kans namelijk met beide handen aangrijpen om deze poelen van mentaal verderf permanent te sluiten! Pas nadat iedere hoogleraar en iedere universitaire (hoofd-) docent zichzelf met behulp van Wholly Science heeft laten omscholen zouden we kunnen gaan heroverwegen om heel voorzichtig opnieuw van start te gaan met één academisch proefinstituut, onder strikt toezicht van de Raad van Dogmaloze Wijzen. En de volgende stap daarna is het geleidelijk vervangen van de ziektebestrijdingszorg door gezondheidsbevorderingskunde. Kortom, laten we de kans die deze pandemie ons biedt nu aangrijpen, voordat deze waarzin weer wordt opgestart!

het zogenaamde coronavirus

Maar misschien maak jij je nu toch wat zorgen over deze door de Wereld-“gezondheids”-organisatie uitgeroepen pandemie. Daarom eindig ik dit hopelijk onthullende artikel met enkele praktische tips om eventuele besmetting met COVID19 (ook wel het “coronavirus” genoemd) te voorkomen, waarbij het overigens volkomen duidelijk is dat het hier niet om een natuurlijk virus gaat. Tegen een goed werkend bawabos heeft deze onnatuurlijke parasiet geen schijn van kans, maar door tal van factoren werkt bij de meeste mensen hun bawabos nog maar op halve kracht, of zelfs nog minder. Daarom zijn onderstaande tips ter voorkoming van besmetting voor hen heel erg belangrijk. (LET OP: De eerdere versie van onderstaande tips was gebaseerd op een nepbericht dat helemaal niet af afkomstig bleek te zijn van UNICEF.)

Bovenstaande tips zijn echter wel gebaseerd op vijanddenken, want het gaat hier inderdaad om een echte vijand, namelijk een in een laboratorium ontwikkeld biowapen. Alles in de natuur dienen we in principe altijd met respect te behandelen, zonder iets op voorhand als onze vijand te beschouwen. Maar indien iets zoals deze COVID19-parasiet jou aanvalt, dan heb je het volste recht om jezelf te verdedigen. Immers, om met de legendarische woorden van John Rambo te eindigen: They drew first blood, not me (vrij vertaald: “Ja maar zij zijn begonnen, niet ik”).


Dit nieuwsbericht is op vrijdagmiddag 13 maart 2020 geschreven en gepubliceerd door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp.

© Pateo.nl : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/03/15.