Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

de weg die nu voor ons ligt

Hoe het nu verder gaat
en wat jij kunt doen

 
 

“De waarheid zal jou bevrijden.” Dat is altijd zo geweest, en dat zal altijd zo zijn. Bedenk echter wel dat het hier om de Hele Waarheid gaat (die ik liever de ‘Heelige Waarheid’ noem). Maar goed, laten we eerst maar eens terugkijken op de afgelopen maanden. Wat is de werkelijke waarheid over de door de overheden uitgeroepen pandemie? Ken je deze waarheid niet, of wil je deze niet weten, dan is dit artikel niet voor jou bedoeld. In dat geval kun je beter nu stoppen met lezen om jouw tijd aan iets anders te besteden. En dat geldt ook wanneer je dit artikel te lang vindt. Misschien kun je later terugkomen zodra je begrijpt hoe belangrijk deze informatie voor jou kan zijn.


Corruptie

Corruptie zorgt ervoor dat waarheden geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door leugens. Dit wordt dan opzettelijk gedaan, omdat dit wordt beloond, bijvoorbeeld door het ontvangen van meer geld, status of macht. Ook kan corruptie een gevolg zijn van de angst om dit juist kwijt te raken. In alle gevallen wordt het tijdloze verhevene (zoals waarheid, eerlijkheid en zuiverheid) willens en wetens verruild voor het tijdelijke platte (rijkdom, roem en positie).

Alle aspecten van onze huidige maatschappij zijn inmiddels corrupt. De overheden dienen niet de bevolking, maar de werkelijke machthebbers achter de schermen. Evenzo worden ook de massamedia door machthebbers van bovenaf aangestuurd. De werkelijke machthebbers worden steeds rijker omdat zij de eigenaren zijn van de meest winstgevende bedrijven (waaronder de multinationals) en de bovenste financiële instellingen. In minder dan tweeëneenhalve eeuw heeft een groep samenwerkende families op mondiaal niveau steeds meer rijkdom naar zich toegetrokken. En omdat met geld vrijwel alles en iedereen te koop bleek te zijn, zijn deze families nu achter de schermen de werkelijke machthebbers geworden. Volg gewoon het geld omhoog, en uiteindelijk kom je uit bij bedrijven waarvan zij eigenaar zijn, al hebben ze het meeste daarvan zo goed mogelijk verstopt via ondoorzichtige constructies.

Deze machthebbers hebben daartoe ook bedacht dat geld niet langer gedekt hoefde te zijn door bijvoorbeeld goud of zilver, maar dat het voortaan kon worden gecreëerd door schuldbekentenissen. Niet alleen veel particulieren, maar vooral alle overheden leven daardoor op de pof. Inmiddels is het totaalbedrag aan mondiale staatschulden zo groot geworden dat dit nooit en te nimmer meer afbetaald kan gaan worden. Vrijwel alle landen zijn hierdoor op papier allang failliet, maar ondertussen gaan deze landen rustig door met nog meer schulden maken.

Niet alleen de meeste overheden zijn corrupt en daardoor inmiddels failliet, ook alles waarop onze “geciviliseerde” maatschappij is gebaseerd is evenzo corrupt en daardoor failliet. Het juridische systeem dient in eerste instantie om de belangen van machthebbers te beschermen, en alle advocaten werken hieraan mee. Zij zijn daarom ook allemaal corrupt, evenals alle gerechtsdienaren. En op wellicht enkele uitzonderingen na weten ook alle handhavings- en opsporingsambtenaren dat ze een corrupt systeem dienen, en dat ze zelf dus ook corrupt zijn.

Evenzo zijn alle journalisten, nieuwslezers en presentatoren die werken voor gecontroleerde media eveneens corrupt, omdat ze heel gehoorzaam blijven binnen de opgedrongen kaders en zienswijzen. Op eenzelfde manier zijn ook alle politieke “volks”vertegenwoordigers en regeerders op ieder niveau corrupt, en wel om dezelfde reden. En weet dat op nationaal niveau in de Nederlanden, alle ministers dienaren zijn van de zelfbenoemde “koning”, die onder aansturing van zijn geïmporteerde vrouw eindverantwoordelijk is voor de Nederlandse roverheid.

Wellicht is dit alles al min of meer bekend. Maar de corruptie gaat nog veel verder, want ook wat zich “wetenschap” durft te noemen is corrupt. Het is de afgelopen eeuwen namelijk verworden tot een dogmatisch geloofssysteem, dat zichzelf vervolgens nog verder heeft verlaagd tot een commerciële dienstverlener. Deze commerciële diensten betreffen het leveren van vooraf aangegeven onderzoeksresultaten. Daardoor zijn alle hoogleraren die naar de pijpen dansen van hun financiers niets anders dan intellectuele prostituees. De academische “wetenschap” van de reguliere universiteiten en onderzoeksinstellingen heeft net zoveel met onpartijdige waarheidsvinding te maken als de lustbevrediging in bordelen met ware liefde.

De veruit meest corrupte “wetenschappelijke” discipline wordt in het Engels “medicine” genoemd. De Nederlandstalige benaming ervan is ronduit absurd, want deze medicijnkunde heeft evenveel met geneeskunde te maken als hoereren met kuisheid. Daarom is iedereen die commerciële diensten levert op het gebied van ziektebestrijding zonder de werkelijke oorzaak ervan te begrijpen eveneens corrupt. Ik duid hen aan als ‘witte jassen criminelen’.

Als meer dan een decennium ben ik bezig om al deze vormen van corruptie onder de aandacht te brengen, maar voor de meeste mensen zijn al deze leugens meestal te groot om te kunnen zien.


Onwetenschappelijke waanzin

Als allround wetenschapper richt in mij vooral op het blootleggen van hardnekkige leugens die door gewone mensen voor “wetenschappelijk” worden gehouden. Wetenschappers die nog wel zelf kunnen nadenken weten heus wel dat de dogma’s waarop hun vakgebied is gebasseerd niet (helemaal) waar zijn, maar om hun loopbaan niet te schaden lopen zij er maar met een grote boog omheen.

De grootste “wetenschappelijke” leugens kunnen als volgt in het kort worden samengevat:


Alternatieve waanzin

Omdat gelukkig steeds meer mensen deze onwetenschappelijke waanzin doorkrijgen zijn er alternatieven gekomen om deze leemtes op te vullen. Maar helaas is het leeuwendeel van deze alternatieven evenmin op wetenschappelijke waarheid geënt. Mensen die van regulier overstappen op alternatief komen spreekwoordelijk dan ook vaak van de regen in de drup terecht. Er is slechts één manier om dit te voorkomen, en dat is door het eigen “huis” op rots te bouwen. Aan het einde van dit artikel vertel ik daar meer over.

De meest schadelijke waanzin op het gebied van “spiritualiteit” betreft het volgende:

Het bovenstaande is noodzakelijke achtergrondinformatie om de huidige situatie beter te kunnen begrijpen. Laten we nu weer teruggaan naar onze gezamenlijke actualiteit.


COVID-19

Denk je dat het hele verhaal van COVID-19 toevallig zou zijn ontstaan, dan ben je blijkbaar nog steeds onder de invloed van hersenspoeling. Aan de draaiboeken die dit kalenderjaar mondiaal zijn gebruikt om het oude ‘normaal’ doelgericht te elimineren is namelijk gedurende vele decennia gewerkt. Het wachten was op een geschikte gelegenheid om ermee te starten. En die gelegenheid deed zich in de herfst van 2019 voor in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei waar meer dan 11 miljoen mensen wonen. Wat er daar precies is gebeurd, met welke omvang en vooral vanwege welke oorzaak, dat zullen we wellicht nooit te weten komen, want China is immers één van de meest censurerende regimes ter wereld. Wat we wel weten is dat er daarna ook buiten China werd gegoocheld met cijfers, diagnoses en niet te vergeten mensenlevens, om de indruk te wekken dat er een zeer besmettelijke ziekte zou zijn uitgebroken, die alleen met uitzonderlijke maatregelen bestreden zou kunnen worden. Hiervoor werd echter geen enkel bewijs geleverd, terwijl de draconische maatregelen rücksichtslos werden doorgedrukt. De regeringsmarionetten werden/worden gescript, zoals dat heet, en kregen/krijgen dus voorgeschoteld wat te zeggen, net zoals mediamarionetten voorlezen van hun teleprompter (meestal ‘autocue’ genoemd).

Echter alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt vanaf het oude “normaal” tot nu, dat is slechts een opmaat naar nog veel ingrijpendere maatregelen. Wat we tot nu toe hebben gezien, dat was slechts kinderspel. Ik zal daarover zo dadelijk een boekje opendoen, maar eerst wil ik nog even stilstaan bij de krokodillentranen van tal van “professionals”.

In de alternatieve nieuwsmedia worden ziektezorgprofessionals die de noodklok luiden over de leugens rondom de uitgeroepen “pandemie” onthaald als helden. Ik zie dat anders. Deze witte-jassen-criminelen hebben gedurende hun gehele carrière hun zakken gevuld met farmaceutische steekpenningen. Bovendien geloven ze nog steeds in de onwetenschappelijke ziektekiementheorie. Deze gelovigen voelen zich misschien niet helemaal meer thuis in hun oude ziektereligie, maar ze zijn allesbehalve echt ontwaakt uit de dwalingen sinds Louis Pasteur (1822 – 1895).

In de alternatieve nieuwsmedia worden advocaten die ten strijde trekken tegen de draconische maatregelen gezien als de “goeien”. Ik zie dat anders. Iedere advocaat is namelijk in eerste instantie dienaar van het juridische systeem, en dient pas in tweede instantie diens client. Zoals hierboven uitgelegd is het juridische systeem juist bedacht om de belangen van de (verborgen) machthebbers te beschermen. Daarom zijn advocaten die doen alsof zij het belang van het volk zouden dienen niets anders dan volksverraders.

Verder zorgen de alternatieve nieuwsmedia in sommige gevallen zelfs nog meer voor hersenspoeling dat dat de openlijk gecontroleerde media dit doen. En ook dit hoort bij de algehele agenda van de machtswellustelingen. Hun adagium is sinds mensenheugenis namelijk ‘verdeel en heers’, want hun enige angst is dat de rest zich tegen hen keert. Die rest is naar schatting met meer dan 10.000 maal zo veel. Toch is het voor machtswellustelingen opvallend eenvoudig om hun duistere plannen steeds verder door te drukken. De opportunistische bovenlaag van de rest wordt namelijk gedreven door hebzucht, en maakt daarom deel uit van de algehele corruptie. En de stupide onderlaag van de rest is door tal van oorzaken zo dom dat ze geen benul hebben van wat er werkelijk gaande is.


Hoe gaat het nu verder?

Het ademkapje en de afstandsregel waren slechts vingeroefeningen om gewone mensen alvast te laten wennen aan wat gaat komen. En wat er gaat komen, dat laat zich natuurlijk raden. Bovendien is het als een mantra al zo vaak herhaald door de regeringsmarionetten dat gewone mensen bij wijze van spreken staan te trappelen om zich te laten injecteren met het “beschermende vaccin”. De volgende stap is dan dat alleen “veilige”, geïnjecteerde mensen worden toegelaten tot het openbaar vervoer, publieke ruimtes en uiteindelijk zelfs winkels (waaronder de (super-) markten).

Nog grotere veranderingen gaan we zien op het gebied van geld. Om te beginnen zullen steeds meer mensen afhankelijk worden van uitkeringen door de overheid om in hun bestaan te kunnen voorzien (daarom wordt doelbewust euthanasie gepleegd op een groot deel van de economie). Indien de machtswellustelingen in 2008 niet hadden ingegrepen, dan was het huidige financiële stelsel van het fiatgeld toen al geïmplodeerd. We leven nu dus al 12 jaar dankzij geld dat uit het niets komt, en dat is blijkbaar voor niemand echt een probleem. De komende jaren wordt deze lijn dan ook gewoon verder doorgetrokken en krijgt iedereen die toegeeft aan de wil van de machtswellustelingen een basisinkomen. In 2012 was dit één van de speerpunten van de vernieuwingsbeweging waar ik lijsttrekker van mocht zijn, maar daarbij ging het bij ons om een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is voor alle duidelijkheid het omgekeerde van het voorwaardelijke basisinkomen waarmee de machtswellustelingen binnenkort gaan pogen de meewerkende onderdanen om te kopen. Daarna is het nog maar een kleine stap om alleen dit digitale nieuwe overheidsgeld geldig te verklaren, en al het andere als ongeldige betalingsmiddelen te verbannen naar de onderwereld. Dit gaat namelijk gebeuren na wat de ‘Grote Reset’ wordt genoemd. Alle schulden zullen dan worden kwijtgescholden en ieder land begint vervolgens opnieuw en met een schone lij, evenals alle individuele schuldenaren. Dit alles klinkt echter veel mooier dan het is, want iedereen die hiermee instemt betaalt daarvoor de allerhoogste prijs, zoals ik dat verderop uit zal leggen.

We leven steeds sterker in het land van verwarring. Deze verwarring is doelbewust geschapen, en omdat de gemiddelde mens steeds dommer wordt neemt deze verwarring alleen maar toe. Laat ik enkele voorbeelden geven:


Waarom gebeurt dit nu?

Hopelijk begrijp je nu waar het allemaal naartoe gaat. De eindbestemming is een totalitair regime waarin alle onderdanen volledig worden beheerst. Daarbij gaat het niet alleen om uiterlijk gedrag, maar vooral ook over gedachten en emoties. Het fascistische controlesysteem zal namelijk zo geavanceerd zijn dat alleen gehoorzame mensen een “normaal” leven kunnen hebben. Alle anderen zullen in deze Nieuwe Wereld-Orde als paria’s worden behandeld. Zonder inkomen en zonder toegang tot winkels zal het voor hen zeer lastig worden om in leven te blijven. De machtswellustelingen hebben er alle vertrouwen in dat dissidenten daardoor snel zullen uitsterven.

Maar de gehoorzamen betalen in ruil voor hun “normale” leven de ultieme prijs, zoals ik hierboven al aangaf. We hebben het aan de georganiseerde religies en in het bijzonder aan New Age te danken dat vrijwel niemand de waarde van deze prijs begrijpt, want het gaat hier over de ziel. Net zoals de academische dogma’s niets van doen hebben met waarachtige Wetenschap, evenzo is populaire “spiritualiteit” een duivels labyrint vol met doodlopende paden. Geen van de zelfbenoemde “deskundigen” hierin kan duidelijk maken wat de ziel nu precies is, en al helemaal niet waarin het verschilt van de geest. “Wat niet weet, wat niet deert”, zeggen we dan.

Wie niet weet wat de ziel is, die weet al helemaal niet wat de waarde ervan is. Maar degenen die jouw ziel willen hebben, die weten dit wel. Bovendien had je dit ook zelf kunnen weten. Lees de Bijbel maar eens. En vind je dat te veel werk, dan zijn er genoeg speelfilms en boeken waarin dit duidelijk wordt gemaakt. Kortom, jij mag de veilige en strak-geregelde werkelijkheid van de Nieuwe Wereld-Orde betreden mits jij jouw ziel daarvoor verkoopt. Maar wees gerust, want dit is slechts een kleine prijs voor zoveel goeds! Of toch niet?


Zelfbevrijding

De machtswellustelingen zijn niet alleen doodsbang voor ons omdat wij met veel meer zijn. Nee, hun angst komt vooral omdat zij weten hoe deze werkelijkheid echt functioneert, en dat is nadrukkelijk niet zoals we dit in het reguliere onderwijs voorgeschoteld hebben gekregen. Hoe de wereld wel werkt is namelijk niets anders dan pure magie. En ook dat had je kunnen weten, door de Bijbel te lezen, of indien je dat te veel werkt vindt, door bijvoorbeeld de reeks over de belevenissen van Harry Potter te lezen of de verfilming ervan aandachtig te bekijken.

Weet echter wel dat er twee soorten magie zijn: Witte en zwarte. Witte magie werkt alleen met bewustzijn, terwijl zwarte magie de afwezigheid daarvan compenseert met rituelen en toverspreuken. De machtswellustelingen hebben deze werkelijkheid naar hun hand kunnen zetten door de overgrote meerderheid te laten participeren in hun duistere toverpraktijken. Echter, omdat ze de werkelijke spelregels maar al te goed kennen, vertellen ze jou precies wat ze gaan doen door dit keer op keer in populaire speelfilmreeksen te verpakken. Daarvan heb jij er vrijwel gegarandeerd minimaal één gezien, en zo maken zij jou er medeverantwoordelijk voor.

Gelukkig voor ons is het nog niet te laat, al begint de tijd nu wel te dringen. Via het Wholly Science-opleidingsprogramma kun jij ontdekken hoe jij jezelf kunt bevrijden. Daarna kun je ook anderen op dit spoor brengen. Iedere zelfbevrijding telt dubbel, omdat dit niet alleen het Witte team met één Magiër versterkt, het ontneemt ook nog eens een pion van het zwarte team.

Helaas zijn er ook op dit gebied vele fuiken en doodlopende dwaalsporen. Ik kan jou enorm veel tijd, energie en vooral valse hoop besparen indien jij jezelf toestaat te profiteren van mijn ervaring en onderzoeksresultaten. Dit alles zit ingebakken in het Wholly Science-opleidingsprogramma.

Dit is mijn laatste algemene oproep om jezelf op tijd te bevrijden door jezelf met behulp van Wholly Science op te leiden tot een Witte Bronmagiër. Ik heb veel van mijn kostbare tijd besteed aan het schrijven van dit uitgebreide artikel. Dat vind ik zo wel genoeg. Mijn resterende tijd besteed ik voortaan liever aan het nog verder uitdiepen van de 39 modules van het Wholly Science-opleidingsprogramma. Ik weet namelijk vrij zeker dat die parels op waarde zullen worden geschat.

Hiermee heb ik jou verteld hoe het de komende tijd verder zal gaan en wat jij kunt doen om jouw ziel te behouden. Het is nu aan jou.


Dit artikel is op 25 en 26 oktober 2020 geschreven door allround onderzoeker Johan Oldenkamp. De korte link ernaar is Pateo.nl/watjijkuntdoen.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/10/27.