Logo Pateo.nl English Deutsch Русский Image of Terra
Español Italiano 中文
Français Türkçe العربية

© Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp

Introductie Wholly Science Pateo TV Video’s Pateo Nieuwsbrieven Over
Nieuws Videocursus Pateo Radio Boeken Linkjes Donaties
Agenda Heelige Schrift TV PateoPedia Artikelen Meer Contact

 

Het plan voor wereldoverheersing door de Illuminati

   

Sinds mensenheugenis is de mensheid altijd verdeeld tussen Goed en Kwaad. Dat wil zeggen, mensen zijn over het algemeen goed van aard, maar de dagelijkse verleidingen van het kwaad liggen overal op de loer om iemand te corrumperen. Onwetende mensen verwarren aardse moraliteit met Hemelse Ethiek. We willen allemaal doen wat goed is, maar zonder het juiste begrip zullen we onvermijdelijk precies het tegenovergestelde doen. We zijn ons daar dan echter niet van bewust en beschouwen het daarom als goed. Daarnaast kunnen we ons ook slecht gedragen, maar het verschil is dat we hierbij weten dat het verkeerd is. Door onwetende mensen die denken dat ze goed doen kunnen de ergste dingen worden gedaan.

De Ene Ware God is de godheid van het Goede.
De Duivel is de godheid van het Kwaad.

In het Engels kan dit worden samengevat als (D)EVIL tegen GO(O)D: God is van het Goede (Good) en de Duivel (Devil) van het Kwaad (Evil).

Zowel God als de Duivel zijn bekend onder verschillende namen. Deze namen zijn echter niet echt belangrijk. Het gaat hier om het essentiële verschil tussen Goed en Kwaad.

Er zijn drie groepen mensen: (1) mensen die bewust goed doen, (2) mensen die opzettelijk kwaad doen, en (3) mensen die nonbewust handelen (goed of slecht). De meerderheid van de mensen behoort tot de derde groep.

Het is een grote fout om aan te nemen dat alle religieuze mensen tot de eerste groep behoren. Niets is minder waar, want alle georganiseerde religies worden geleid door mensen uit de tweede groep. Daarom onthult het Bijbelse personage genaamd Jezus in het Nieuwe Testament de hypocrisie van de Farizeeën. In het laatste Bijbelboek wordt de tweede groep een “Synagoge van Satan” genoemd.

Het uiteindelijke doel van de tweede groep is even eenvoudig als kwaadaardig, namelijk om de hele wereld volledig te overheersen. Om dit te bereiken wil de tweede groep de eerste groep totaal vernietigen en de derde groep compleet dicteren in een totalitaire goddeloze dictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld-Orde (NWO).

Hiervoor werd een duivels plan uitgewerkt. De implementatie ervan begon op woensdag 1 mei 1776 met de oprichting van de organisatie, die later werd hernoemd tot de Orde der Illuminati. Dit duivelse plan werden bekend nadat een koerier met geheime Illuminati-documenten dodelijk werd getroffen door bliksem op weg van Frankfurt naar Parijs. Nadat deze subversieve documenten waren overgedragen aan de relevante overheidsinstanties, werd de Orde der Illuminati officieel verboden. Daarna werd het voortgezet als een geheime ondergrondse organisatie die vervolgens alle machtsbolwerken infiltreerde. Lees het Engelstalige boek “Pawns in the Game” van William Guy Carr (1895 – 1959) voor meer informatie hierover.

Sindsdien heeft de tweede groep telkens dezelfde tactieken gebruikt om de onthulling van hun duivelse plan tegen te gaan. Deze tactieken omvatten klokkenluiders in diskrediet brengen, bepaalde standpunten belachelijk maken en verklaringen omdraaien. Dit verwart de mensen in de derde groep doorgaans erg gemakkelijk, die door de dienaren van het Kwaad worden aangeduid als “goyim” (oftewel ‘mensenvee’), ook bekend als ‘kuddemensen’ (sheeple in het Engels, wat een samentrekking is van sheep (schapen) en people (mensen); een overeenkomstig Nederlandstalig woord zou dan ‘schaapmensen’ zijn).

Iedereen die niet is ingewijd behoort tot de derde groep van goyim of kuddemensen. Alleen door de bewuste keuze om het Goede of het Kwaad te dienen, wordt een mens deel van de eerste of de tweede groep. Dit moet een beslissing uit Vrije Wil zijn, terwijl mensen in de derde groep eravn uitgaan dat ze dit (al) zouden hebben. Maar in werkelijkheid reageren ze in plaats daarvan nonbewust op externe prikkels.

Wees alsjeblieft onbevooroordeeld en probeer niet onbewust te reageren door je aangevallen te voelen omdat je tot de derde groep behoort, anders zou je dit niet lezen. Mensen worden pas lid van de tweede groep nadat ze bewust hebben deelgenomen aan een Satanisch doodsritueel. Om bij de eerste groep te komen is diepgaande Esoterische kennis vereist. Dankzij het internet kun je jezelf tegenwoordig initiëren zonder de grote ontberingen te moeten doorstaan zoals de zoekers naar de Waarheid in voorgaande generaties. Leg gewoon alles opzij dat je is geleerd, zodat je met een schone lei kunt beginnen met de bestudering van Wholly Science.

De wereldwijde strijd van het Kwaad tegen het Goede

Je moet daarbij weten dat het leren kennen van de NWO je niet helpt om bij de eerste groep te komen. Zonder de Goddelijke betekenis van het menselijk leven volledig te begrijpen, zal het onderdompelen in de praktijken van het Kwaad je alleen maar overstuur en depressief maken. Maar dankzij Wholly Science kun je op afstand de voortdurende oorlogvoering van het Kwaad tegen zowel het Goede als het nonbewuste analyseren als een soort wereldwijd schaakspel.

Ben je er klaar voor om het Systeem voortaan te slim af te zijn met behulp van Wholly Science? Onderstaande Engelse video gaat hier dieper op in.Dit nieuwsbericht, oorspronkelijk geschreven op maandag 22 juli 2019 door Wholly Science-grondlegger Johan Oldenkamp, is ook beschikbaar in het Engels en Duits.

© Pateo.nl : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2019/07/26.