Logo Pateo.nl English Deutsch Русский Image of Terra
Español Italiano 中文
Français Türkçe العربية

© Pateo.nl : Wholly Science - Johan Oldenkamp

Startpagina Wholly Science Pateo TV Video’s Pateo Nieuwsbrieven Over
Nieuws Videocursus Pateo Radio Boeken Linkjes Donaties
Agenda Heelige Schrift TV PateoPedia Artikelen Meer Contact

Heelige Schrift TV

Heelige Schrift TV

Over de Heelmakende betekenis van de oorspronkelijke Schrift

De schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament lazen de boeken van het Oude Testament in het Grieks. Deze Griekse versie is vanaf het jaar 250 voor onze jaartelling ontstaan doordat in totaal 70 geleerden de opdracht kregen deze geschriften te vertalen vanuit een oude schrijftaal genaamd “Ketav Ivri”, voortgekomen uit het Fenicische schrift. De bewering dat deze boeken oorspronkelijk in het Hebreeuws zouden zijn geschreven is een mythe. De oudste versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 930 en wordt de Aleppo Codex genoemd, maar hierin ontbreken diverse delen. De oudste complete versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 1008 en wordt de Leningrad Codex genoemd. En de oudste Torah in het Hebreeuws is zelfs nog jonger en stamt uit de 13e eeuw.

WAT STAAT ER NU ECHT (GESCHREVEN)?

Willen we dus weten wat er nu echt stond geschreven in de originele versie van deze oude geschriften, dan dienen we ons te baseren op die oorspronkelijke Griekse vertaling van voor onze jaartelling. Bovendien hebben veel woorden een verborgen betekenis die alleen door ingewijden kan worden begrepen. Dankzij zijn kennis van Wholly Science, of “Heelige Wetenschap” in het Nederlands, is Johan Oldenkamp begonnen met het openbaar maken van de correcte vertalingen en interpretatie van die oorspronkelijke Griekse Bijbelteksten. Dat doet hij via online videopresentaties waaraan hij de naam Heelige Schrift TV heeft gegeven.

De eerste vijf afleveringen van Heelige Schrift TV zijn openbaar. De video’s vanaf aflevering 6 kunnen alleen worden bekeken voor € 5 per stuk. Je kunt je ook abonneren op Heelige Schrift TV voor € 5 per maand, ingaand vanaf november 2016. Wie zich nu abonneert, dient dus bij aanvang ook de abonnementsgelden voor de gemiste maanden te betalen, want ook de video’s uit die periode kunnen dan immers worden bekeken.


Hoe te abonneren?

Je abonneert jezelf (of iemand anders) door:

  1. het maandelijks overboeken van het verschuldigde bedrag (of meer via een extra donatie) : bankgegevens
  2. het éénmalig doorgeven van het betreffende e-mailadres : contactgegevens

Hoe een losse aflevering aan te schaffen?

Je koopt een losse aflevering voor jezelf (of iemand anders) door:

  1. het overboeken van het verschuldigde bedrag (of meer via een extra donatie) : bankgegevens
  2. het doorgeven van het betreffende e-mailadres : contactgegevens

Inhoud per aflevering

afl. titel betekenis datum lengte trefwoorden
1
Israël
Streeft samen met EL
2016/10/10
0:43
Esau, Jakob, schillen van het zelf
2
Babylon
De val van de USA
2016/10/17
1:35
Beest 1, Beest 2, 7 koningen
3
Magog
Oorlog met Rusland
2016/10/21
1:46
Juda, reeds vervulde profetie
4
Pistis
Vertrouwen, Geloof
2016/10/26
1:15
Gnosis, oorsprong Christendom
5
Nomo
Wet (uitgeschreven)
2016/10/30
0:34
De originele 10 Geboden
6
Ouranos
Hemel, Hemelen
2016/11/03
0:53
6 Dagen van de Schepping + 1 Dag
7
Didache
Leering, Leer
2016/11/17
0:54
Handboek “Christelijk Leven”
8
Bethlehem
Huis van het Brood
2016/12/02
1:05
David, Josef, Maria, Jesus
9
Parabole (1)
Parabel, gelijkenis
2017/01/09
0:23
Nieuw is niet als Oud (“geen nieuwe lap op oude kleding”, “geen nieuwe wijn in oude zakken”)
10
Parabole (2)
Parabel, gelijkenis
2017/01/18
0:26
Duister versus Licht (“een aangemaakte olielamp afdekken” versus “op een staander plaatsen”)
11
Lucifer
lichtbrenger
2017/02/04
0:28
Diabolos, Duivel, Satan, hemelse oorlog, Michaël
12
Iesous
Jezus
2017/02/12
0:51
De ware identiteit van Jezus Christus
13
Chrusos
Goud
2017/03/07
0:31
De verklaring van Daniëls uitleg van Nebukadnezars droom
14
Parousias
Presentie
2017/03/28
0:26
Hoe de verleidingen te weerstaan van de Tegenstrever alias De Wetteloze
15
Glossa
Tong
2017/04/06
0:30
Hoe de ontembare tong te overwinnen (Aan de vruchten kent men de boom, of de wortels)
16
Oikia
Huis
2017/04/19
0:37
Hoe jouw “huis” te bouwen (Wijsheid komt voort uit Weten, dwaasheid komt voort uit geloven)
17
Sinapi
Mosterd
2017/05/02
0:19
De Heerschappij van God is als een klein mosterdzaadje dat de grootste plant wordt onder kruiden
18
Speiron
Zaaier
2017/05/17
0:40
De Gelijkenis van de Zaaier reikt de sleutel aan voor de ontsluiting van alle andere parabels
19
Lampas
Lantaarn
2017/06/01
0:18
De Gelijkenis van de 10 maagden met olielantaarns wachtend op de bruidegom, 5 wijze en 5 dwaze
20
Mina
Geld
2017/06/17
0:35
De Gelijkenis van de Talenten of Mina’s (1 Talent = 60 Shekels, of 1 Mina = 100 Drachmen)

Hieronder staat telkens vetgedrukt tussen vierkante haken, dus zo: [x], het nummer van de betreffende aflevering van Heelige Schrift TV waarin de aangehaalde hoofdstukken en verzen worden besproken. Voorafgaand aan Heelige Schrift TV is er een Wholly Science Masterclass-video gemaakt over de Eindtijdprofetie, waarvan de trailer vrijelijk kan worden bekeken:

Hieronder wordt deze Masterclass-video gemaakt over de Eindtijdprofetie aangeduid met het cijfer nul [0].


Canonieke Boeken van het Oude Testament (#39)

titel hoofdstuk : verzen
Genesis 1:1-31[6], 2:1-4[6], 10:8-10[2], 11:1-9[2], 25:25-34[1], 32:25-32[1], 35:1-29[8]
Exodus 20:1-17[5]
Leviticus -
Numeri -
Deuteronomium 4:24[12], 5:6-21[5]
Jozua -
Richteren -
Ruth -
I Samuël 16:1-23[8]
II Samuël -
I Koningen -
II Koningen -
I Kronieken (III Koningen) -
II Kronieken (IV Koningen) -
Ezra -
Nehemia -
Esther -
Job -
Psalmen -
Spreuken -
Prediker -
Hooglied -
Jesaja 13:1-22[3], 14:12[11], 47:1-15[2]
Jeremia 50:1-46[3], 51:1-64[2]
Klaagliederen -
Ezechiël 38:1-23[3]
Daniël 2:31-45[13], 9:24-27[0], 11:1-45[3], 12:1-13[3]
Hosea -
Joël -
Amos -
Obadja -
Jona -
Micha -
Nahum -
Habakkuk -
Sefanja -
Haggaï -
Zacharia -
Maleachi 4:2[12]

Canonieke Boeken van het Nieuwe Testament (#27)

titel hoofdstuk : verzen
De Goede Boodschap volgens Mattheüs 2:1-12[8], 5:13-16[10], 6:19-24[10], 7:1-29[16], 9:16-17[9], 13:1-23[18], 13:24-32[17], 19:17[5], 21:5-7[12], 22:36-40[5], 25:1-13[19], 25:14-30[20]
De Goede Boodschap volgens Markus 2:21-22[9], 4:1-20[18], 4:21-25[10], 4:26-32[17]
De Goede Boodschap volgens Lukas 2:1-20[8], 5:36-39[9], 6:47-49[16], 8:1-15[18], 8:16-18[10], 10:18[11], 11:33-36[10], 13:18-19[17], 19:12-27[20], 22:10[12]
De Goede Boodschap volgens Johannes 1:1-5[4], 6:26-40[8], 8:12[4, 12], 8:44[11], 8:44[11], 9:5[12], 12:46[12]
Handelingen van de Apostelen -
Romeinen -
I Korinthiërs -
II Korinthiërs 11:14[11]
Galaten -
Efeziërs 5:14[12]
Filippenzen -
Kolossenzen -
De eerste brief aan de Thessalonicenzen -
De tweede brief aan de Thessalonicenzen 2:1-17[14]
I Timotheüs -
II Timotheüs -
Titus -
Filemon -
Hebreeërs -
De brief van Jakobus 3:1-18[15]
I Petrus 4:10[1]
II Petrus -
I Johannes -
II Johannes -
III Johannes -
De brief van Judas 1:6[11]
Openbaring aan Johannes 4:1-11[12], 12:1-17[11], 13:1-18[2], 17:1-18[2], 18:1-24[2]

Apocriefe Boeken

titel aflevering
Apocriefen [15]
Didache [7]
Pistis Sophia [4]
De Nag Hammadi-geschriften [4]

De titels van de veertien boeken van de Apocriefen zoals opgenomen in de door de Engelse Koning James I geautoriseerde vertaalde versie van de Bijbel zijn in de Statenvertaling als volgt vertaald: Ezra (3 & 4), Tobit (Tobias), Judith, Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo), Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch (inclusief de brief van Jeremia: Baruch 6), Esther (het apocriefe deel), Gebed van Azaria (Daniël 3), Gezang in de vuuroven (Daniël 3), Susanna (Daniël 13), Bel en de draak (Daniël 14), Gebed van Manasse, en Makkabeeën (1, 2 & 3).

De 52 Nag Hammadi-geschriften die destijds werden gebonden in de 13 codices zijn getiteld:


Deze overzichtspagina van Heelige Schrift TV is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.nl : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/06/17.