Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pasen is het Passeerfeest

Over de Germaanse oorsprong van deze viering

Hopelijk geloof je (allang) niet meer in de Roomse misleiding waarin gedaan wordt alsof de Bijbelse verhalen over Jezus historische verslagleggingen zouden zijn geweest. De feiten vertellen ons immers een geheel andere waarheid over Jezus.

De onomstotelijke waarheid is namelijk dat Jezus de personificatie is van de centrale zon van ons zonnestelsel. Gezien van het noordelijk halfrond, en dan met name tussen de breedtegraden van de kreeftskeerkring en de noordpoolcirkel, wordt de hemelse boogbaan van onze Lichtbrenger in het najaar ieder etmaal een beetje kleiner. Maar op (ongeveer) 21 december komt deze dagelijkse inkrimping stil te staan. Anders gezegd, de verandering in de celestijnse boog van de Verhevene is dan gestopt, oftewel “dood”. Maar na drie etmalen, waarin de nachten het langst duren van het gehele jaar, komt deze hemelse boog weer tot leven, vanaf de zonsopgang op 25 december. Deze jaarlijkse wedergeboorte van kindeke Jezus vieren we met het Lichtfeest als voortzetting van het Germaanse Midwinterfeest.

Omdat de Roomse misleiders niet willen dat het ook voor oningewijden overduidelijk is, hebben ze de jaarlijkse sterfdag van Jezus (dus 21 december) verplaatst naar “Goede Vrijdag”, dat wil zeggen de vrijdag voor Pasen, oftewel vandaag. Ook hebben ze de betekenis van Pasen veranderd tot de herrijzenis van de Heiland, terwijl dat ieder jaar op 25 december gebeurt.

Net als Kerst is ook het Paasfeest van oorsprong een Germaans feest. Wordt tijdens het Midwinterfeest gevierd dat we weer voorbij het meest duistere deel van het jaar zijn geraakt, tijdens het Ostara-feest wordt gevierd dat de dagen weer langer zijn geworden dan de nachten. Anders geformuleerd, het licht van de dag heeft de duisternis van de nacht weer ingehaald of gepasseerd. De naam Pasen, vroeger in onze taal aangeduid als ‘Paschen’, zou volgens de officiële versie afkomstig zijn van het hebreeuwse woord ‘Pesach’, maar dat is de wereld op zijn kop. In werkelijkheid komen beide benamingen van het Oudgermaanse aanduiding voor ‘passeren’. Het Ostara-feest, tegenwoordig Pasen genoemd, is dus niets anders dan het Passeerfeest. Daarom wordt het in het Engels ook Passover genoemd. En die andere Engelstalige naam Easter heeft ook niets met het oosten (East) te maken, maar alles met de Engelstalige aanduiding voor wat in onze taal Ostara is geworden, namelijk Eostre.

We vieren dit (lange) weekeinde dus dat de dagelijkse lichtperiode de nachtelijke duisternisperiode is voorbijgegaan qua lengte. Anders gezegd, het etmaal is weer in handen van het Licht. Kijk maar eens hoe we het werkwoord ‘passeren’ nog altijd gebruiken in onze taal. Ook een acte wordt immers gepasseerd, wat betekent dat de eigendomsrechten zijn overgegaan van de één naar de ander. En gaat de bal over van de één naar de ander, dan noemen we dat ‘passen’ (uit te spreken als ‘pasen’ als een samentrekking van het Engelse pass plus onze werkwoordsvorm ‘en’). Hoeveel duidelijker wil je het hebben?

Wanneer we het jaar zien als een cirkel dan vormen de rechte oversteeklijnen tussen de beginpunten van ieder seizoen een kruis in die cirkel. Dit is, voor alle duidelijkheid, het ware kruis van Jezus, zoals hier rechts staat afgebeeld. Tegenover het begin van de winter vanaf (ongeveer) 21 december ligt dan het begin van de zomer vanaf (ongeveer) 21 juni. Deze twee punten worden zonnewenden genoemd (of solstitium in het Latijn), omdat de richting van krimpende of groeiende boogbaan van de Lichtbrenger daarin omdraait (na drie tussenliggende etmalen). Tegenover het begin van de lente vanaf (ongeveer) 21 maart ligt dan het begin van de herfst vanaf (ongeveer) 23 september. Deze twee punten worden nachteveningen genoemd (of aequinoctium in het Latijn), omdat daarin de nachtelijke duisternisperiode exact gelijk (of even) is aan de dagelijkse lichtperiode.

Nu we dit alles weten kunnen we heel precies aangeven waarom we overmorgen het Passeerfeest vieren, want deze feestdag valt volgens onze (oeroude) traditie altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan volgend op de lentenachtevening. Dit jaar (2017) viel de lentenachtevening op maandag 20 maart. De eerstvolgende volle maan erna was afgelopen dinsdag, op 11 april. En overmorgen is het inderdaad de eerste zondag na die eerste volle lentemaan.

Het kruis van Jezus

Word jij ook zo blij van de logica van Wholly Science? En wil je weten hoe het met de andere “christelijke” feestdagen zit, lees dan het e-boekje Dienen onder God. Mocht je, tot besluit, meer willen weten over de oorspronkelijke Germaanse feestdagen, bestudeer dan de Germaanse Maanjaarkalender.

Dit artikel is op vrijdag 14 april 2017 geschreven door Johan Oldenkamp.


Gerelateerd


Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels, Spaans en Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/04/17.