Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Dertien Universele Principes

Er zijn door het menselijke verstand bedachte regels en er zijn 13 Universele Principes. Deze twee lopen soms ver uiteen. Voor de bedachte regels telt vaak hetresultaat van ons gedrag. In de Universum is onze intentie juist van belang. Wanneer we die regels overtreden, dan zijn we volgens de wet strafbaar, los van onze intenties.

De 13 Universele Principes kunnen we gebruiken als sleutels om emoties en gedachten te leren beheersen en te besturen en daardoor meer ruimte te maken voor het spirituele pad. Ons bewustzijn zal dan toenemen en onze Vrije Wil zal daardoor steeds minder vaak de behoefte hebben om anderen en onszelf te schaden of in extreem gedrag te vervallen. Onderstaande tabel noemt deze 13 Universele Principes, die vervolgens één voor één worden besproken.

Het Principe van Vergankelijkheid
Het Principe van Overeenstemming
Het Principe van Compensatie
Het Principe van Betrekkelijkheid
Het Principe van Behoud van Energie
Het Principe van Oorzaak en Gevolg
Het Principe van Aantrekking
Het Principe van Ritmische Beweging
Het Principe van Handeling
Het Principe van Karma
Het Principe van Omzetting van Energie
Het Principe van Geslacht
Het Principe van Polariteit

Het Principe van Vergankelijkheid

Als we geboren worden, dan volgt na ons leven altijd de dood. Daar is geen ontkomen aan. Het is als het bloempje dat in de lente opkomt, in de zomer bloeit en in de herfst afsterft, om plaats te maken voor de volgende generatie. Simpel gezegd wordt na het afsterven de bouwstoffen gevormd voor de nieuwe generatie. Elke fase heeft nut.

Alles heeft te maken met vergankelijkheid; relaties, gezinnen, succes, werk, en het leven zelf. De periode kan korter of langer zijn, maar alles is onderworpen aan deze wetmatigheid. Alles, echt alles is vergankelijk!

Alles dus gaat voorbij. En als wij, als mensen, hechten aan iets dat onvermijdelijk vroeg of laat voorbij gaat, dan lijden we vrijwillig zodra dat iets opeens voorbij is. Wanneer we ons hechten aan ons leven, of aan onze relaties met anderen, of aan de eeuwige jeugd, of aan aanzien, of aan bezittingen, dan strijden wij een bij voorbaat verloren strijd. We accepteren wel dat een bos bloemen na een week begint te verwelken, maar vaak niet dat we zelf ook zullen beginnen met verwelken en dood gaan. Zo zit het hele leven nu eenmaal in elkaar.

Dus waarom willen vasthouden aan wat onherroepelijk zal verdwijnen. Waarom kiezen we geheel vrijwillig voor dit lijden? Dankzij het Principe van Vergankelijkheid sterft het oude, om plaats te mogen maken voor het nieuwe. Niet kunnen loslaten veroorzaakt onnodig lijden. Wij staan dus voor de simpele keus: hechten dat leidt tot onnodig lijden of onthechten om los te kunnen laten.

De keerzijde van vergankelijkheid is de wedergeboorte. Alles verdwijnt maar komt ook weer terug. Dit Principe wordt daarom ook wel het “Principe van de Reïncarnatie” genoemd.


Het Principe van Behoud van Energie

Alles is energie en energie verdwijnt niet, maar is wel om te zetten naar andere vormen van energie. Alle energie draait in kringen rond. Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden zijn ook vormen van energie. Wat we uitzenden komt weer terug, net als een boemerang! Vandaar het gezegde: “Wat je zaait, zul je oogsten”. Wij zijn de som van onze gedachten, gevoelens, woorden en daden en creëren hiermee onze werkelijkheid, nu of later.

Alle energie is trilling. De trillingen kunnen hoger en lager zijn. Hogere trillingen kunnen lagere trillingen absorberen, maar niet andersom. Je kan wel met een zaklamp een donkere ruimte verlichten, maar een zwartlichtlamp die het licht verdrijft kan niet bestaan. Onze persoonlijke trilling trekt trillingen van gelijke hoogte aan (volgens het Principe van de Aantrekking). Eigenlijk is dit het ‘soort zoekt soort’-principe. Onze eigen soort trilling of energie beïnvloedt onze eigen leefomgeving. We kunnen onze trillingen verhogen en verlagen. Als de onvoorwaardelijk Liefde van ons hart regeert over ons denken èn onze buikemoties, dan zal ons gedrag van een hogere trilling zijn. Als onze buikemoties ons denken èn ons gedrag beheersen, dan zenden we trillingen van een lagere orde uit.


Het Principe van Handeling

Wij leven in de derde dimensie. In de hogere dimensies kan men onmiddellijk scheppen door louter intentiekracht. De Universele Godheid heeft de gehele Universum geschapen met intentiekracht. Maar in onze derde dimensie is intentiekracht voor ons onvoldoende en moet dit aangevuld worden met het bijbehorende gedrag. Dit is het “geen woorden maar daden”-principe. Je kunt een heleboel mensen Liefde sturen vanuit je hart, daar is nooit wat mis mee. Maar als deze gedachten haaks staan op je dagelijks gedragingen in de auto of in de supermarkt of op je werk of thuis, dan zal het effect gering zijn. Het juiste gedrag is het gedrag waar een liefdevolle intentie aan ten grondslag ligt. Hier op Aarde worden we door de samenleving vaak afgerekend op het resultaat van onze handelingen. De Universum is alleen geïnteresseerd in onze intenties van ons gedrag ook al is het resultaat anders dan we gewenst hadden.

Alleen wanneer onze intentie en ons gedrag in dezelfde richting wijzen zullen we instaat zijn om het gewenste effect te bewerkstelligen. Intentie x Gedrag = Karmisch Effect


Het Principe Van Overeenstemming

Ons lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie opgeslagen van ons totale lichaam. En moleculair zijn er geen verschillen met andere moleculen. Het universum is een afspiegeling van het atoom en omgekeerd. Je kunt geen atoompje beroeren zonder invloed uit te oefenen op het gehele heelal. De fysica zal steeds minder modellen nodig hebben om onze werkelijkheid te beschrijven, omdat onze Schepper aan één formule of model genoeg had. Onze fysica zal misschien ooit ontdekken, dat het universum niet begonnen is met de Big Bang, maar met wellicht de zachtste fluistering in het kleinste moment en op het kleinste plekje van de oneindige eeuwigheid. Alles is verbonden met elkaar en elk kleinste stofje draagt de eigenschappen van het totaal in zich. Ontkennen van deze waarheden, omdat wij ze niet kunnen meten, lijkt op arrogantie en hoogmoed. Bewustzijn is energie en energie is bewustzijn. Bewustzijn is de lijm van het gehele universum. Een uitgezonden gedachte dendert door het hele Universum en beïnvloedt alles!


Het Principe van Oorzaak en Gevolg

Het Principe van Oorzaak en Gevolg zegt elke oorzaak een gevolg heeft, en elk gevolg een oorzaak. Dit is een fundamentele Wet achter alles wat in de gehele Universum plaats vindt. Toeval bestaat daarbij niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Deze dynamiek wordt onder andere veroorzaakt door de algemene Wet van Oorzaak en Gevolg.


Het Principe van Karma

Het Principe van Karma is een afgeleide van de meer algemene Wet van Oorzaak en Gevolg. Het Principe van Karma heeft betrekking op onze vrijheid om te kiezen. Het gaat dus over onze Vrije Wil. Onze Vrije Wil blijft te allen tijde onze eigen verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid wordt geregeld in dit Principe. Wat je anderen aandoet mag je, in dit leven of in latere levens, zelf ervaren. Want ervaring is de beste leermeester! Niets overkomt je voor niets en alles wat je overkomt heeft een reden. De reden van wat ons overkomt kan zijn: ons huidig gedrag, karma uit vorige levens en voor de gevorderden onder ons zonder karma, inwijdingsproeven voor onze spirituele groei. Als ons bewustzijn op een laag pitje staat, dan zullen we makkelijk vanuit onze buikemoties reageren met haat, wraak, egoïsme, machtsmisbruik e.d. Bij een hoger soort bewustzijn zal Liefde en Vergeving hoger scoren. Na ons leven op Aarde krijgen we scholing en als we weer reïncarneren op Aarde volgt de toetsing in de praktijk. Voor iedereen komt het moment dat toetsing in de ‘praktijk’ niet meer nodig is, dan hebben we onze Aardse lessen geleerd. Ondeugende zielen doen er wat langer over!

In honderden levens hebben we dus ook veel veroorzaakt bij anderen, soms ten goede, soms ten kwade. En de positieve of negatieve ervaringen die anderen hebben opgedaan door ons gedrag, dat mogen we dan later zelf ook eens ervaren. Zodat we de kans krijgen om de effecten van ons gedrag bewust te worden. Dat is nooit als straf bedoeld, maar als een kans om te leren. Het wordt pas onaangenaam als we ons tegen zo’n aangeboden kans verzetten. Dat heet “karma”.

Het is belangrijk om ons van deze menselijke variant van het Principe van Oorzaak en Gevolg bewust te worden. De oorzaak kan in vorige levens opgebouwd zijn, om het gevolg in dit leven te presenteren. Dit is nogmaals geen straf, maar een aangeboden ervaring waarvan we kunnen leren.

Ingelost karma komt niet meer terug. Onbegrepen karma blijft ons achtervolgen, en ook steeds minder subtiel, steeds duidelijker. En iets dat ons overkomt is dus ook nooit toeval, want toeval bestaat immers niet. En er niets van leren betekent de eigen verantwoordelijkheid ontkennen, maar de lessen gaan versterkt door en dat is lijden! De simpele keus bij het Principe van Karma is: leren of lijden.

Het Principe van Karma helpt ons ook de relaties met anderen beter te begrijpen, mensen die we aantrekkelijk vinden, maar ook mensen aan wie we een hekel hebben. Met al deze mensen hebben we een gevoelsmatige relatie. Mensen aan wie wij een hekel hebben zijn een spiegel voor ons, zij laten ons zien waar we zelf zwak in zijn! Met al deze mensen hebben we in vorige levens karma opgebouwd. En in dit leven ontmoeten we ze, diegene waarmee we het grootste karma hebben opgebouwd, het eerst en altijd dichtbij. Verliefdheid zorgt er voor dat we graag met die ander ons leven willen delen. En de Universum heeft het wéér voor elkaar om twee zielen bijeen te brengen die belangrijk karma te vereffenen hebben. Er zijn daarnaast ook mensen die ons niet raken, waarmee we géén gevoelens delen. Dit zijn mensen waar we geen karma mee te vereffenen hebben. Alleen karmische relaties hebben betekenis in je leven. Wij ontmoeten alleen andere zielen waarmee we karmisch gezien verbonden zijn.


Het Principe van Compensatie

Er is meer dan genoeg om alle noden op de wereld te lenigen, maar er is waarschijnlijk te weinig voor alle hebzucht.” (Mahatma Gandhi, 1869-1948). Als we schenken aan anderen, zal onze beloning tienvoudig zijn. Maar het Principeten werken niet onafhankelijk van elkaar, dus weet je dat je intenties om te geven van groot belang zijn. Je beloning kan in dit leven zijn of duizend levens verder. Je beloning kan materieel zijn en/of spiritueel. Maar rijkdom en spiritualiteit gaan in ons maatschappelijk vooroordeel niet samen, denken we. Boeddha zou, als hij nu geleefd had, misschien in een prachtige auto gereden hebben. Maar als hij hem in de prak zou rijden, zou hij welgemoed verder zijn gaan lopen. We mogen genieten van allerlei verworvenheden en kunnen toch spiritueel zijn. We moeten onze calvinistische trekjes overboord gooien. Geef met je hart en laat de maatschappelijk dogma’s van schaarste varen, zodat je het niet gênant vindt je eigen beloning te innen.


Het Principe van Aantrekking

Dit Principe van Aantrekking zegt dat we datgene aantrekken waar we voor staan. Dat betreft dingen, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die we vertegenwoordigen. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Ben jij je dat bewust? Bevalt het je niet wat je aantrekt, begin dan eens je buikemoties te temmen of verwissel je afstandelijkheid voor de gevoelens van je hart. En kan je niet bij je hartgevoelens, draai dan je vroeger genomen besluit terug, dat niemand je nog zal kwetsen. "Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent." Ooit deze kreet gehoord? Dit Principe gaat erover! Soort zoekt soort.

Dat wat we buiten onszelf waarnemen vormt feitelijk de spiegel van onze binnenkant, ons innerlijke zelf. Dat wat we zeggen zijn we zelf. Kinderen weten dit maar al te goed. We trekken alles naar ons toe. Ons energetisch veld vormt een magneet dat het gelijksoortige aantrekt.

Dit Principe, en dat geldt in meerdere of mindere mate voor alle Principes, geeft ons de kans om ons innerlijk te leren kennen. Dat kan soms frustrerend zijn, omdat ons gebeurtenissen overkomen, waarvan we dachten dat we dat station al gepasseerd waren. Ons bewustzijn wordt dan even met beide benen op de grond gezet. Durven we open te staan voor die informatie?

Innerlijke gedachten en emoties bepalen onze energetische uitstraling, en dat bepaalt wat we naar ons toetrekken en wat we juist afstoten. Sommige mensen leren hun innerlijk kennen door meditatie, wat de innerlijke weg wordt genoemd. Wanneer we echter naar onze omgeving kijken dan kunnen we ons innerlijk ook zonder meditatie bloot leggen. Met name die mensen aan wie we een hekel hebben kunnen ons leren wat onze eigen zwakheden zijn, wanneer we ons ervoor durven open te stellen. Wij kijken naar onze omgeving en leren zo onszelf kennen!

Het geweldige van dit Principe van Aantrekking is dat we deze wet ook kunnen gebruiken om onze realiteit te veranderen met behulp van onze intentiekracht. We veranderen dan onze omgeving en onze omstandigheden door onze wensen aan het Universum duidelijk te maken! Wij veroorzaken zelf onze eigen omgeving en omstandigheden door onze eigen gedachten, bewust of onbewust. We kennen allemaal het sprookje van Aladdin en zijn Wonderlamp. Toen hij over de lamp wreef kwam er een geest te voorschijn en hij mocht drie wensen doen en deze geest zou zijn wensen vervullen. Wij zijn allemaal Aladin, en we hoeven het echt niet bij drie wensen te laten.


Het Principe van Omzetting van Energie

Dit Principe geeft ons de mogelijkheid onze Vrije Wil beter te benutten. Dit Principe helpt ons onze dagelijkse problemen te beïnvloeden en onze omstandigheden te verbeteren. Dit Principe werkt met intentiekracht en vereist concentratie. Weten we nog dat hogere trillingen lagere absorberen en oplossen? We beginnen met onszelf te vergeven, over vroegere misstappen, negatieve gevoelens en vergissingen. Daarna vergeven wij met ons hart anderen hun misstappen. De zuiverheid van onze intentie en de kracht van onze wil bepaalt de effectiviteit van onze daad. Driemaal herhalen en onze intensiteit opvoeren! Omgeef, in gedachten, negatieve situaties met violet licht om verbetering te bewerkstelligen. Gebruik roze licht om zelfliefde en liefde voor anderen te vergroten. En gebruik wit licht als bescherming. Draag paarse ametist in de violette situaties. Roze kwarts als roze licht nodig is en bergkristal in gevallen van wit licht. Alle drie tegelijkertijd mag ook.


Het Principe van Betrekkelijkheid

Zolang we steeds terugkeren naar de Aarde, worden we getoetst, met behulp van problemen en/of inwijdingsproeven. Deze proeven zijn er om te zien of de scholing die aan onze wedergeboorte vooraf ging, door ons op Aarde in de praktijk worden gebracht. Deze proeven kunnen we ondergaan met zelfmedelijden. We vinden onszelf slachtoffer van de omstandigheden en we vergelijken onszelf met anderen die er beter vanaf lijken te komen. We kunnen ook reageren dat er wat te leren valt en dat deze test daarom aan ons wordt voorgelegd. Voordat we herboren werden, hebben we scholing gehad en dus weten we (diep van binnen) wat er van ons verwacht wordt. Het verzilveren van deze leerervaring leidt tot meesterschap. Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die je meemaakt zijn kansen op een hoger bewustzijn, een hoger trillingsgetal en een hogere spiritualiteit, wat eigenlijk hetzelfde is. Onvoorwaardelijke liefde is: er zal je niets overkomen dat je groei in de weg zal staan, daar staat en gaat het Universum voor!


Het Principe van Polariteit

Toen in het Heelal de materie werd geschapen, werd tegelijkertijd de polariteit geschapen. De polariteit was nodig voor de vrije wil. Polariteiten zijn: warm-koud, zwart-wit, liefde-haat, hoog-laag, enz. Dit zijn twee uitersten van één soort energie, de laagste en de hoogste trilling. Deze uitersten komen in onze dimensie voor op drie gebieden namelijk het fysieke gebied, het mentale gebied en op het spirituele gebied. Dit is vergelijkbaar met onze buikemoties, ons denken en ons hartgevoel. Veranderingen kunnen ontstaan als we de knop van het ene uiterste verschuiven naar het andere tegenovergestelde uiterste, binnen zo’n polariteit. Maar van het ene uiterste naar het andere gaan, is niet altijd de juiste weg. Vaak is de middenweg waar Boeddha het over had de juiste weg. Aan jou de keuze! Ieder mens heeft mannelijke èn vrouwelijke elementen in zich. Bij deze polariteit moeten we de balans vinden. Maar bij de polariteit tussen Liefde en angst zoeken we uiteraard niet de balans tussen deze twee.


Het Principe van Ritmische Beweging

Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Net als de zon. Adem in, hou even vast, adem uit. Alles is onderhevig aan dit ritme. Geboorte, leven, dood. Het was Boeddha ook opgevallen dat alles van tijdelijke aard was. Na regen komt zonneschijn! Maar dan geldt ook dat na zonneschijn regen komt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nacht. Als we niet van de nacht houden, weet dan dat de dag er aan komt. Laat je niet uit het veld slaan door deze cyclische gebeurtenissen. Voor en na ieder hoogtepunt staat een dieptepunt geprogrammeerd. Ken de ritmes maar blijf evenwichtig en gecenterd, want na eb, komt vloed, komt eb, komt vloed, enzovoorts. De slinger van de klok gaat van links naar rechts, naar links naar rechts. Je kan aan dit Principe ontkomen door er boven uit te stijgen, mentaal en emotioneel. Je kan van de dood een emotionele ramp maken, maar je kunt het overstijgen, door als toeschouwer er naar te kijken met de kennis van reïncarnatie. Om dit Principe te overstijgen moeten we ons emotioneel leren onthechten. Weer die middenweg van Boedhha! Wie de middenweg niet kiest, kiest voor lijden!


Het Principe van Geslacht

Dit Principe slaat niet op het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit Principe gaat over de vrouwelijke en mannelijke kant in ieder van ons. Dit Principe gaat over Yin en Yang. Deze complementaire functies zijn te vinden op het fysieke, mentale en het spirituele vlak. Deze functies vullen elkaar aan, nog sterker hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Weer die middenweg! Het uitbalanceren van yin en yang is nodig om onze dromen te dromen èn ze tot werkelijkheid te brengen. Ons evenwicht tussen onze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in gedachten, emoties, woord en daad zijn een noodzakelijke voorwaarde voor groei!


Dit artikel is op 16 december 2008 geschreven door Johan Oldenkamp, geïnspireerd door het werk van zowel Giovanni Montalto als Ben van der Velden.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/01/28.