Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

De kwintessens in Nikola Tesla’s eigen woorden

In 1899 had Nikola Tesla (1856 – 1943) in zijn voormalig laboratorium in Colorado Springs (USA) een onthullend interview met een journalist van het tijdschrift “Immortality” (Onsterfelijkheid) genaamd John Smith, waarin Tesla onder meer verklaarde waarom de relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879 - 1955) onjuist is. Gedurende meer dan een eeuw was dit het meest onderdrukte interview met hem. In ongeveer 2011 werd het artikel herontdekt, en het werd het sindsdien gepubliceerd op een groeiend aantal websites. Zoek gewoon maar even op “Nikola Tesla interview 1899”, en je vindt veel van deze publicaties.

Er zijn echter twee grote problemen met de tekst van dit interview, dat tegenwoordig dus zo overvloedig aanwezig is op het internet. Allereerst zit deze op grote schaal gekopieerde Engelstalige tekst vol fouten, als gevolg van de automatische vertaling van deze tekst uit de Servische taal, wat Tesla’s moedertaal was. En ten tweede heb je zonder diepgaande kennis van Tesla’s manier van denken eigenlijk niet zo veel aan dit interview. Daarom heb ik waar nodig een nadere uitleg toegevoegd aan de antwoorden van Tesla, en ook heb ik zijn antwoorden waar nodig geredigeerd tot correct en betekenisvol taalgebruik, voorzien van extra informatie. Daardoor werd het duidelijk dat de 43-jarige Nikola Tesla uiterst belangrijke antwoorden heeft gegeven, zoals je hieronder zelf kunt lezen.

In het naschrift onderaan deze webpagina vind je informatie over de autenticiteit van dit interview.

LET OP: Je kunt deze grondig geredigeerde en geannoteerde interviewtekst alleen delen wanneer je duidelijk verwijst naar het internetadres van deze auteursrechtelijk beschermde (©) webpagina.

Vraag: Mijnheer Tesla, aan u kleeft de glorie van een man die bij de kosmische processen betrokken is geraakt. Wie bent u?

Tesla’s antwoord: Dit is een goede vraag mijnheer Smith, en ik zal proberen om u een juist antwoord te geven.

Vraag: Men zegt dat u uit Kroatië komt, uit het gebied Lika, waar mensen met de bomen, de rotsen en de sterrenhemel leven. Ze zeggen dat het dorp waar u bent geboren is vernoemd naar de bergbloemen en dat uw geboortehuis naast het bos en de kerk lag.

Tesla’s antwoord: Dat is allemaal juist. Ik ben trots op mijn Servische afkomst en mijn Kroatische vaderland.

Vraag: Futuristen zeggen dat de twintigste en eenentwintigste eeuw werden geboren in het hoofd van Nikola Tesla. Men zingt lofzangen over de door hem ontwikkelde inductiemotor en het roterende magnetische veld. Hun uitvinder wordt ‘de jager die het licht uit de diepten van de aarde in zijn net heeft gevangen’ genoemd, ‘de krijger die het vuur uit de hemel heeft veroverd’. Een atoom wordt voor de eerste keer gebroken in het laboratorium van Nikola Tesla. Hij creëert een wapen dat trillingen als aardbevingen kan veroorzaken. Hij ontdekt zwarte kosmische stralen. Vijf rassen zullen in de Tempel van de Toekomst tot hem bidden, omdat ze van hem het grote geheim hebben geleerd dat de Elementen van Empedocles kunnen worden “bewaterd” met de Levenskrachten van de Aether.

Uitleg: Empedocles leefde in de vijfde eeuw voor onze jaartelling op het eiland Sicilië. Met de “Elementen van Empedocles” worden de Essenties Aarde, Lucht, Water en Vuur bedoeld. De vijfde Essentie wordt in het Latijn aangeduid met de quinta essentia, wat in het Nederlands is vertaald met ‘kwintessens’. Daarmee wordt het meest wezenlijke bedoeld, namelijk Aether. We kunnen ons Aether voorstellen als onwaarneembare vloeistof waarmee het gehele universum is gevuld. Dit “Kosmische Water” bevat vervolgens de vier Essenties Aarde, Lucht, Water en Vuur, die ook wel worden aangeduid als de ‘Levenskrachten’.

Tesla’s antwoord: Het klopt, dat zijn een paar van mijn belangrijkste ontdekkingen. Maar ik ben een verslagen man. Ik heb niet het grootste bereikt, dat wat ik had willen bereiken.

Vraag: Wat had u dan willen bereiken, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Ik had de hele planeet willen verlichten. Er is hier genoeg elektriciteit om een tweede Zon te worden. Er had een ring van licht rondom de evenaar kunnen ontstaan, net als de ring om Saturnus. De mensheid is nog niet klaar voor zoiets groots en goeds. Ik had de wereld kunnen veranderen. In Colorado Springs (Colorado, USA) heb ik onze planeet met elektriciteit doordrenkt. We kunnen haar ook met andere energieën bewateren, zoals met positieve mentale energie. Dat zit bijvoorbeeld in de muziek van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) en Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), en in de gedichten van grote dichters. In het binnenste van onze planeet, daar is de energie van Vreugde, Vrede en Liefde. De bloemen die groeien op haar korst zijn hier een expressie van, evenals het eten dat we uit haar mogen ontvangen, alles wat deze planeet tot ons thuis maakt. Ik heb jaren gespendeerd aan het zoeken naar de manier waarop mensen worden beïnvloed door deze energie. De schoonheid en geur van rozen kunnen als geneesmiddel worden gebruikt en de stralen van de zon kunnen dienen als voedsel. Leven heeft een oneindig aantal vormen, en het is de plicht van wetenschappers om deze te vinden in elke vorm van materie. Er zijn drie dingen die wat dat betreft essentieel zijn. Het enige wat ik doe is daar naar zoeken. Ik weet dat ik zal ze niet vinden, maar ik zal hen niet opgeven.

Vraag: Wat zijn deze drie essentiële dingen?

Tesla’s antwoord: Eén ervan is voeding. Welke stellaire of terraanse energie kan de hongerigen op deze planeet voeden? Welke wijn bewatert alle dorstigen, zodat zij vreugde in hun hart ervaren en beseffen dat zij goden zijn?

Een andere is de vernietiging van de macht van het kwaad en het lijden gedurende een mensenleven. Dit komt soms als een epidemie voor in de diepten van de ruimte. In deze eeuw heeft de ziekte zich verspreid van onze planeet in het Universum.

Het derde punt is: Is er een overdaad aan licht in het Universum? Ik heb een ster ontdekt die volgens alle astronomische en wiskundige wetten kan verdwijnen, en dat dan niets lijkt te wijzigen. Deze ster bevindt zich in ons sterrenstelsel. Haar licht kan zodanige dichtheid hebben dat het past in een bol die kleiner is dan een appel, maar zwaarder is dan ons zonnestelsel. Religies en filosofieën leren dat de mens als Christus, Boeddha en Zoroaster kan worden. Wat ik probeer te bewijzen gaat nog verder, en is bijna onbereikbaar. Dat is: Wat te doen in het Universum zodat ieder wezen wordt geboren als Christus, Boeddha of Zoroaster. Ik weet dat alles wat je nodig hebt om te vliegen gevoelig is voor zwaarte, en mijn bedoeling is niet om vliegende apparaten (vliegtuigen of raketten) te maken, maar om een individu te leren het bewustzijn te herwinnen van de eigen vleugels.

Verder probeer ik om de energie die de lucht bevat op te wekken. De lucht bevat de belangrijkste bronnen van energie. Wat als lege ruimte wordt gezien is slechts de manifestatie van nog-niet-opgewekte materie. Er is geen lege ruimte op deze planeet, noch in het Universum. De zogenaamde “zwarte gaten”, waar astronomen over praten, zijn de meest krachtige bronnen van energie en leven.

Vraag: Iedere ochtend komen er vogels bij uw raam van uw kamers op het drie-en-dertigste niveau van het Waldorf-Astoria Hotel in New York City (USA).

Tesla’s antwoord: Een mens wordt sentimenteel van vogels, dat komt door hun vleugels. Die hadden wij vroeger ook, echte en zichtbare!

Vraag: U bent niet gestopt met vliegen sinds die dagen van uw jeugd in Smiljan (Kroatië)!

Tesla’s antwoord: Ik wilde vliegen van het dak en ik viel: de berekeningen van kinderen kunnen fout zijn. Vergeet niet dat de jeugd de vleugels heeft bij alles in het leven!

Vraag: Bent u ooit getrouwd geweest? We weten hier niets over. Op foto’s uit uw jonge jaren ziet u er knap uit.

Tesla’s antwoord: Ja (ik was een knappe jonge man). Ik ben niet getrouwd. Er zijn twee zienswijzen: veel genegenheid of helemaal geen. Het centrum dient om het menselijk ras te verjongen. Vrouwen kunnen voor sommige mensen de vitaliteit en de geestkracht voeden en versterken. Ongetrouwd blijven doet hetzelfde voor andere mensen. Ik koos het tweede pad.

Uitleg: Wat bedoelde Tesla met “het centrum”? Natuurlijk doelde bij daarmee op het seksuele centrum, ook bekend als het chakra genaamd Svadisthana.

Vraag: Uw bewonderaars klagen erover dat u kritiek hebt op de relativiteitstheorie. Ze vinden het ook vreemd dat u beweert dat materie geen energie bevat. Maar alles is toch doordrenkt met energie, dus ook materie?

Tesla’s antwoord: Eerst is er energie, dan materie.

Vraag: Mijnheer Tesla, is het net als wanneer je zegt dat je geboren bent uit je vader, en niet door je vader?

Tesla’s antwoord: Precies! Hoe zit het met de geboorte van het Universum? Materie is gecreëerd uit de oorspronkelijke en Aethernale energie die we kennen als Licht. Het straalde, en verscheen als een ster, de planeten, mens en alles op deze planeet en in het Universum. Materie is een uitdrukking van oneindig veel vormen van Licht, want energie is ouder dan materie.

Er zijn vier Wetten van de Schepping. De eerste Wet is dat de oorsprong van dit alles het verbijsterende, duistere (com-) plot is dat ons verstand te boven gaat en evenmin wiskundig kan worden gevat. In dat geheime plan past het gehele Universum. Volgens de tweede Wet verspreidt de Duisternis, wat de ware aard is van het Licht, zich vanuit het onverklaarbare, en wordt het omgezet in Licht. De derde Wet stelt de noodzaak van Licht om materie te worden. De vierde Wet stelt dat er geen begin en geen einde is, wat betekent dat de drie voorgaande Wetten altijd plaatsvinden, wat resulteert in Aethernale (onophoudelijke) Schepping.

Uitleg: Iets wat altijd was, is en zal zijn, dat noemen we in het Nederlands “eeuwigdurend”. Maar een eeuw duurt slechts honderd jaren. Het woord “eeuwig” lijkt vanuit een mensenleven gezien misschien wel altijd te zijn, dat is een eeuw natuurlijk niet. In het Engels wordt dit aangeduid met eternal. Omdat het hier gaat om dat wat begin noch einde heeft duidt Wholly Science dit aan als Aethernaal, afgeleid van de vijfde Essentie, Aether. Evenzo verwijst Aetherniteit naar oneindigheid in de tijd.

Vraag: In uw vijandigheid tegenover de relativiteitstheorie gaat u zo ver, dat u spreekbeurten houdt tegen diens bedenker op uw verjaardagsfeesten.

Tesla’s antwoord: Onthoud dit: het is niet gekromde ruimte, maar het menselijke verstand dat oneindigheid (in de ruimte) en Aetherniteit (oneindigheid in de tijd) niet kan bevatten! Als relativiteit duidelijk werd begrepen door diens bedenker, dan zou hij onsterfelijkheid verkrijgen, zelfs fysiek, als hij wil.

Ik maak deel uit van het Licht, en het is muziek. Het Licht vult mijn zes zintuigen: Ik zie het, ik hoor het, ik voel het, ik ruik het, ik raak het aan en ik denken het. Het te denken is voor mij mijn zesde zintuig. Deeltjes van Licht zijn als geschreven noten. Een bliksemschicht kan een hele sonate zijn. Duizend bliksemschichten vormen een concert. Voor dit concert heb ik de bliksembol gecreëerd, die op de ijzige toppen van de Himalaya kan worden gehoord.

Over Pythagoras en wiskunde dit: een wetenschapper kan mag geen inbreuk maken op deze twee. Getallen en vergelijkingen zijn tekenen die de Muziek der Sferen markeren. Als Einstein deze geluiden had gehoord, dan zou hij zijn relativiteitstheorieën niet hebben bedacht. Deze geluiden zijn de berichten naar het verstand dat het leven betekenis heeft, dat het Universum bestaat in perfecte harmonie, en dat haar schoonheid de oorzaak en het gevolg is van de Schepping. Deze muziek is de Aeternale cyclus van stellaire hemelen.

De kleinste ster heeft een compositie voltooid en ook een deel van de Celestijnse symfonie. De menselijke hartslagen maken deel uit van de symfonie op deze planeet. Isaac Newton (1642 - 1727) leerde dat het geheim zit in de geometrische rangschikking en de bewegingen van hemellichamen. Hij erkende dat de opperste Wet van Harmonie bestaat in het Universum. De gekromde ruimte is chaos, en chaos is geen muziek. Einstein is de boodschapper van de tijd van het lawaai en woede.

Uitleg: Dat het hier om een slechte vertaling moet gaan moge duidelijk zijn bij Tesla’s opsomming van de zintuigen, want daarin komt de tastzin twee maal voor (één maal aangeduid als ‘voelen’) en wordt ‘proeven’ vergeten. Hoe had hij dit ooit echt kunnen doen? Dit moet dus een vertaalfout zijn. Verder noemt Tesla ‘denken’ ook een zintuig, waarin hij strikt genomen gelijk heeft (althans in het Nederlands), want ‘denken’ is inderdaad een ‘tuig’ (werktuig) waarmee we ‘zin’ (betekenis) creëren. En verder verwijst hij door Muziek der Sferen aan te halen naar de “Harmonie der Sferen” van Pythagoras (uit de zesde eeuw voor onze jaartelling). Met “Pythagoras” doelde Tesla op de (ware) wetenschap die naar verklaringen zoekt, en met “wiskunde” bedoelde hij de (pseudo-) “wetenschap” die niet verder komt dan (wiskundige) beschrijvingen geven. Evenzo gaat Wholly Science over Waarachtige Wetenschap (herenigd met Zuivere Spiritualiteit), en neemt het duidelijk stelling tegen de universitaire pseudo-wetenschap van het scientisme, waarvan Einstein het boegbeeld werd.

Vraag: Hoort u deze muziek ook echt?

Tesla’s antwoord: Ik hoor deze muziek voortdurend. Mijn spirituele oor is net zo groot als de hemel die we boven ons zien. Ik heb mijn natuurlijk gehoor versterkt via de radar. Volgens de relativiteitstheorie zullen twee parallelle lijnen elkaar raken in de oneindigheid. Zal daar Einsteins gekromme ruimte dan ook weer recht worden?

Uitleg: Dit is een geniale grap van Tesla, waarmee hij via humor op een zeer elegante manier laat zien hoe absurd de relativiteitstheorie is!

Tesla’s antwoord (vervolg):Een geluid dat is gecreëerd zal voor altijd blijven bestaan. Voor een mens kan het geluid verdwijnen, maar in de stilte blijft het bestaan. Hierin ligt de grootste kracht van de mens.

Nee, ik heb niets tegen de heer Einstein. Hij is een aardig persoon en heeft veel goede dingen gedaan, waarvan sommige onderdeel zullen worden van de Muziek. Ik zal hem schrijven en proberen uit te leggen dat de Aether bestaat, en dat het diens deeltjes zijn die het Universum in harmonie houden, en het leven in de Aetherniteit.

Vraag: Vertel me, alsjeblieft, wat zijn de voorwaarden waaraan een engel zich dient aan te passen op deze planeet?

Uitleg: Wholly Science maakt onderscheid tussen gewone mensen en buitengewone mensen. Dit wordt ook wel aangegeven als het verschil tussen een mens en een Mens (geschreven met een beginhoofdletter). We worden hier als mens geboren, maar door ons te herinneren wie we waarlijk zijn kunnen we ons in dit leven ontwikkelen tot Mens. Met de hierboven gestelde vraag naar “de voorwaarden waaraan een engel zich dient aan te passen op deze planeet” wordt daarom bedoeld: Hoe kunnen we Mens worden?

Tesla’s antwoord: Ik heb daarvoor tien condities. Let goed op, en leg het goed vast.

Vraag: Ik zal al uw woorden documenteren, dierbare mijnheer Tesla.

Tesla’s antwoord: Een eerste vereiste is een hoogontwikkeld besef (1) van jouw missie en het werk dat gedaan moet worden. Het moet, ook al is het slechts vaag, al in het begin aanwezig zijn. Laten we niet vals bescheiden zijn; een eik weet dat hij een eik is, de struik naast hem weet dat hij een struik is. Toen ik twaalf jaar was wist ik al zeker dat ik in mijn leven de Niagarawatervallen in de USA zou zien. Van de meeste van mijn ontdekkingen wist ik in mijn jeugd al dat ik ze zou doen, hoewel dat toen nog niet helemaal duidelijk was voor mij.

De tweede voorwaarde is doorzettingsvermogen (2). Zo heb ik alles wat ik begonnen ben afgemaakt, voor zover dat in mijn vermogen lag, en nooit ben ik uit eigen beweging voortijdig gestopt.

Vraag: Wat is de derde voorwaarde, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Begeleiding van alle vitale en spirituele energieën in het werk. Dit betekent de zuivering (3) van de effecten en ook van de noden die een mens heeft. Ik heb niets verloren, alleen gewonnen. Ik heb van iedere dag en nacht genoten. Noteer maar: “Nikola Tesla was een gelukkig man!”

De vierde vereiste is dat jij jouw fysieke “montage” (4) aanpast via werk.

Vraag: Wat bedoelt u daarmee, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Ten eerste, het onderhoud van jouw “montage”. Het lichaam van de mens is een perfecte machine. Ik ken de kringlopen van mijn lichaam en wat daar goed voor is. Het eten dat bijna alle mensen eten is schadelijk voor mij, en gevaarlijk. Soms denk ik dat de koks in de wereld tegen me samenspannen.

Voel mijn hand maar eens.

Vraag: Die voelt koud.

Tesla’s antwoord: Ja. De bloedsomloop kan worden beheerst en ook vele processen in en rondom ons.

Waarom word je daar bang van, jonge man?

Vraag: Dat komt door het [onafgemaakte] verhaal door Mark Twain (1835 – 1910) over een mysterieuze vreemdeling, een vertelling over Satan, waarvan [naar wordt beweerd] u de inspiratiebron bent.

Tesla’s antwoord: Het woord ‘Lucifer’ is meer charmant. Mark Twain maakt graag grapjes. Als kind ben ik eens genezen door het lezen van zijn boeken. Toen ik hem later hier ontmoette en dat aan hem vertelde raakte hij zo ontroerd dat hij begon te huilen. We zijn vrienden geworden en hij heeft mijn laboratorium vaak bezocht. Hij vroeg mij op een dag om hem een machine te laten zien welke door aanraking een gevoel van gelukzaligheid kon veroorzaken. Het was één van die uitvindingen voor louter vermaak, die ik soms ook leuk vind om te maken.

Ik waarschuwde de heer Twain deze niet onder deze trillingen te blijven. Hij wilde niet luisteren en bleef langer. Het eindigde met hem, terwijl hij zijn broek vasthield, worden weggeschoten in een bepaalde kamer als een raket. Het was duivels grappig, maar ik bleef ernstig.

Maar om de fysieke circuits aan te passen is, naast voedsel, dromen erg belangrijk. Na lang en vermoeiend werk, dat bovenmenselijke inspanning vroeg, was ik na slechts één uur slaap weer volledig hersteld. Ik verwierf het vermogen om de slaap te besturen, om in slaap te vallen en te wakker worden op het moment ik dat vooraf had aangegeven. Als ik iets doe wat ik niet helemaal begrijp, dan dwing ik mezelf om erover na te denken in mijn droom, om zo een oplossing te vinden.

De vijfde conditie is het geheugen (5). Bij de meeste mensen zijn de hersenen houder van het geheugen en van alle kennis die is opgedaan gedurende het leven. Mijn hersenen zijn met veel belangrijkere dingen bezig. Mijn hersenen pikken op wat op dat moment van belang is. Dat is overal rondom aanwezig en hoeft alleen maar opgepikt te worden. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen, dat volgt ons in de vorm van lichtdeeltjes. Deze lichtdeeltjes gehoorzamen mij en zijn mij trouw. In mijn jeugd las ik mijn lievelingsboek “Faust” in het Duits, geschreven door Goethe (1749 – 1832), en nu ik kan het reciteren. Al mijn uitvindingen heb ik jarenlang in mijn hoofd gevisualiseerd en vastgehouden voordat ik ze uiteindelijk realiseerde.

Vraag: U hebt vaak gesproken over de kracht van visualisatie.

Tesla’s antwoord: Ik denk dat ik al mijn uitvindingen te danken heb aan de kracht van visualisatie (6). Wat ik heb meegemaakt gedurende mijn leven, mijn uitvindingen, zijn allemaal echt voor mijn ogen, zo echt als de tafel hier voor mij. In mijn jeugd was ik hier een beetje bang voor, omdat ik niet wist wat het was, maar later heb ik geleerd om dit vermogen te gebruiken als een uitzonderlijk talent en gave. Ik koesterde het, en bewaakte het angstvallig. Door visualisatie kon ik verbeteringen doorvoeren in mijn uitvindingen, moeilijke problemen oplossen en ingewikkelde vergelijkingen tot een goed einde brengen. Dit talent had mij in Tibet de titel van hoge Lama kunnen opleveren (als ik daar zou zijn geboren). Mijn zicht en gehoor zijn perfect, en beter dan van andere mensen. Ik kan de donder van honderden kilometers ver horen en kleuren in de lucht ontdekken die niemand anders kan zien. Ik had dit als kind al. Later heb ik dit bewust verder ontwikkeld.

Vraag: In uw jeugd bent u verschillende keren erg ziek geweest? Is een ziekte een vereiste voor aanpassing?

Tesla’s antwoord: Ja. Het is vaak het gevolg van uitputting of een gebrek aan levenskracht, en ook is het in veel gevallen nodig voor de zuivering van het lichaam en het verstand vanwege de giftige stoffen die zich daar ophopen. Soms moet een mens van tijd tot tijd lijden om beter te worden. Maar de oorzaak van de meeste ziektes ligt in het denken. Daarom kan ook de oplossing worden gevonden in het denken. In mijn studententijd kreeg ik cholera. Ik werd beter omdat mijn vader mij toestond eindelijk techniek te mogen studeren. Techniek zou mijn leven worden.

Ik zie helderziendheid niet als een ziekte, maar het vermogen van het verstand om door te dringen tot voorbij e drie dimensies van de fysieke werkelijkheid. Ik heb dit mijn hele leven al, en ik heb het ontvangen net als alle andere verschijnselen om ons heen. Op een dag liep ik als kind met mijn oom langs een rivier. Ik zei: “Zo direct zal er een forel opspringen uit de rivier en ik zal met een steen de forel raken.” Dat gebeurde vervolgens. Mijn oom was verbaasd, maar ook bang, en riep “Vade retro satana” (wat betekent: Ga terug, Satan). Hij had gestudeerd en sprak Latijn.

Ik woonde in Parijs toen ik mijn moeders overlijden zag. In mijn visioen verschenen in de lucht prachtige wezens, met veel muziek en mooie kleuren. Eén van de wezens had mijn moeders figuur en keek naar mij met een blik van eindeloze liefde. Omdat het visioen verdween wist ik dat mijn moeder was overleden.

Vraag: En wat is de zevende conditie, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Weten hoe mentale en vitale energie te transformeren in wat we willen, en het bereiken van beheersing (7) over alle gevoelens. Hindoes noemen het Kundalini Yoga. Deze kennis kan worden geleerd, wat vele jaren vraagt, of het is er al vanaf de geboorte. Ik had het grotendeels al vanaf mijn geboorte. Deze kennis is ook nodig om bewust te kunnen werken met seksuele energie (8), die, na Licht, de meest voorkomende energie in het Universum is. De vrouw is de grootste dief van deze energie, en dus van spirituele kracht. Ik heb dat altijd geweten en hield deze energie voor mezelf. Vanuit mezelf creëerde ik wat ik wilde: de mentale en spirituele machine.

Uitleg: De bewuste beheersing en transformatie van energie in het algemeen is de zevende voorwaarde, en de bewuste accumulatie en transformatie van seksuele energie is de achtste voorwaarde.

Vraag: De negende voorwaarde, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Doe, indien mogelijk, alles op deze dag, dit moment (oftewel “Nu (9) is het de tijd!”). Vergeet niet wie wij zijn en waarom wij op deze planeet zijn. We zijn buitengewone mensen die worstelen in ons leven met ziekte, met ontbering of met een maatschappij die ons pijn doet met zijn domheid, onbegrip, vervolging en andere problemen waarmee het land vol zit, zoals moerasinsecten nergens aanspraak op maken na het einde van hun werk. Er zijn veel gevallen engelen op deze planeet.

Uitleg: Gewone mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor de problemen die worden veroorzaakt door hun acties. Gewone mensen stellen ook graag iets uit en negeren problemen zo lang mogelijk. Buitengewone mensen, daarentegen, nemen juist de volledige verantwoordelijkheid op zich en nemen ook meteen het heft in eigen hand. Buitengewone mensen zijn hemelse engelen die op de één of andere manier beland zijn op deze planeet. Vanwege hun domheid kunnen gewone mensen het leven voor bijzondere mensen een flinke uitdaging maken.

Vraag: Wat is de tiende?

Tesla’s antwoord: Deze is zeer belangrijk. Schrijf op dat mijnheer Tesla speelde (10). “Nikola Tesla speelde heel zijn leven en hij genoot ervan!”

Vraag: Mijnheer Tesla! Gaat dit over uw leven en uw werk? Dat het een spel was?

Tesla’s antwoord: Ja, beste jongen. Ik speel erg graag met elektriciteit! Ik krijg altijd kippenvel als ik dat oude verhaal hoor van Prometheus die het vuur van Zeus stal. Het is een afschuwelijk verhaal, eindigend met een adelaar die in zijn lever pikt. Had Zeus dan niet genoeg donder en bliksem? Of wordt de betekenis van dit verhaal misschien verkeerd begrepen? Prachtig speelgoed van bliksem kan worden gevonden. Vergeet niet in de tekst te markeren: “Nikola Tesla was de eerste man die bliksem creëerde.”

Vraag: Mijnheer Tesla, u praat toch over engelen en hun aanpassing aan de Aarde?

Tesla’s antwoord: Doe ik dat? Dit is precies hetzelfde. Je zou dit kunnen schrijven: “Nikola Tesla had de moed om zich de voorrechten van Indri, Zeus en Peron toe te eigenen.” Stel jezelf één van deze goden voor in een zwart avondpak met bolhoed en witte katoenen handschoenen, zich voorbereidend om bliksem, vuur en aardbevingen te bezorgen aan de elite van New York City!

Vraag: Lezers houden van humor in ons tijdschrift. Maar u verwart mij door te stellen dat uw bevindingen, die enorme voordelen voor alle mensen hebben, slechts een spel waren. Velen zullen hun wenkbrauwen fronzen.

Tesla’s antwoord: Geachte heer Smith, het probleem is dat mensen te ernstig zijn. Als ze dat niet waren, dan zouden ze gelukkiger zijn en zouden ze ook veel langer leven. Een Chinees spreekwoord zegt dat de ernst leven bekort. Tijdens een bezoek aan de herberg deed Li T’ai Pe (701 – 762; ook wel bekend als “De Onsterfelijke Dichter”) alsof hij een bezoek bracht aan het Keizerlijk Paleis. Maar om de lezers geen fronsen te bezorgen, laten we teruggaan naar wat zij belangrijk vinden.

Vraag: Zij zouden heel graag uw filosofie willen weten.

Tesla’s antwoord: Het leven is een ritme dat moet worden begrepen. Ik voel dat ritme en ik stuurde en verwende het. Het was mij erg dankbaar en gaf me de kennis die ik nu heb. Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden. Deze banden zijn onbreekbaar, maar ze kunnen worden getemd en gekalmeerd, om zo te kunnen beginnen met het creëren van nieuwe en andere relaties in de wereld, die niet in strijd zijn met oude.

Kennis komt uit de ruimte; ons zicht is diens meest perfecte stel. We hebben twee ogen: het aardse en het spirituele. We moeten ernaar streven om hen te laten samensmelten tot één oog. Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen. Een steen is ook een denkend en voelend wezen, net als planten, dieren en de mens. De ster die schittert vraagt om bekeken te worden, en dat we niet te geobsedeerd met onszelf zijn om diens taal en boodschap te begrijpen. Met zijn ademhaling, zijn ogen en oren, moet de mens harmoniseren met de ademhaling, ogen en oren van het Universum.

Vraag: Als u dit zegt, lijkt het me alsof ik boeddhistische teksten, of de woorden van het Taoïstische traktaat “Parazulzusa” hoor.

Uitleg: Ik heb niets kunnen over een Taoïstisch traktaat met de naam “Parazulzusa”. Misschien is dit de Servische naam, en wordt het in het Engels of Nederlands heel anders genoemd. Neem graag even contact op wanneer je weet wat hier wordt bedoeld. Doe dit niet wanneer je meent dat met de aanduiding “Parazulzusa” werd gedoeld op Paracelsus, want de één is een traktaat en de ander een mens, en bovendien had deze man kennis van Alchemie en niet van Taoïsme voor zover ik weet.

Tesla’s antwoord: Je hebt gelijk! Dus er is algemene kennis en waarheid die de mens altijd heeft bezeten. Volgens mijn gevoel en ervaring is er slechts één substantie en één allerhoogste energie in het Universum, met een oneindig aantal manifestaties van leven. Het beste van alles is de ontdekking van deze geheime natuur, die vervolgens alle andere geheimen blootlegt. Men kan ze niet verbergen, want ze zijn overal om ons heen, maar we zijn blind en doof voor hen. Als we onszelf emotioneel verbinden met hen, dan komen ze uit zichzelf naar ons toe. Er zijn een heleboel appels, maar één kwam tot Newton. Hij vroeg om slechts één appel, en die viel voor hem op de grond.

Vraag: Een vraag die misschien aan het begin van dit interview wordt geplaatst. Wat is elektriciteit voor u, dierbare mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Alles is elektriciteit. In eerste instantie is er het Licht, dat is de Oneindige Bron, dat vervalt tot substanties en zichzelf verspreidt in alle levensvormen die aanwezig zijn op deze planeet en in de rest van het Universum. Zwart is het ware gezicht van Licht, maar we kunnen dit ware gezicht niet zien. Dit is een uitzonderlijke genade voor de mens en andere wezens. Een lichtdeeltje bevat allerlei soorten energie: licht, warmte, nucleaire, straling, chemische, mechanische, en tot nog toe onbekende energie. Het bezit het vermogen om onze thuisplaneet van energie te voorzien voor de voltooiing van één omloop. Het is de ware hefboom van Archimedes (van Syracuse).

Vraag: Mijnheer Tesla, u bent te bevooroordeeld in de richting van elektriciteit!

Tesla’s antwoord: Ik ben elektriciteit. Of, anders gezegd, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, mijnheer Smith, maar jij realiseert je dat niet.

Vraag: Is het daarom voor u mogelijk om een miljoen volt door uw lichaam te laten gaan?

Tesla’s antwoord: Stel je een tuinman die wordt aangevallen door zijn planten. Dit zou echt wel gek zijn. Het lichaam en de hersenen van de mens zijn opgebouwd uit veel soorten energie; voor mij is het meeste elektriciteit. De energie die anders is bepaalt het “ik” of de “Ziel” van de mens. In andere wezens definieert het hun essentie. De “ziel” van een plant is niet de “ziel” van mineralen en dieren. Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. In hun jeugd waren mijn ogen zwart, nu zijn ze blauw, en naarmate de tijd verstrijkt en de spanning van de hersenen sterker wordt, zullen ze meer wit worden. Wit is de kleur van de hemel. Op een ochtend landde een witte duif door mijn raam, die ik voerde. Hij wilde me laten weten dat hij stervende was. Uit zijn ogen kwamen stralen van licht. Nooit had ik in de ogen van enig schepsel zo veel licht gezien, als in de ogen van die duif.

Vraag: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over lichtflitsen, vlammen en bliksemschichten die ontstaan als u boos wordt of in gevaar bent.

Tesla’s antwoord: Het is een psychische ontlading of een waarschuwing om alert te zijn. Het Licht was altijd aan mijn zijde. Weet je hoe ik het roterend magnetisch veld en de inductiemotor ontdekte, die me beroemd maakten toen ik zesentwintig jaar oud was? Op een zomeravond in Boedapest keek ik naar de zonsondergang samen met mijn vriend Sigetijem. Duizenden stromen van vuur draaiden rond in duizenden vlammende kleuren. Ik herinnerde me Faust en reciteerde zijn verzen en vervolgens, als in een mist, zag ik een draaiende magnetisch veld, en een werkende inductiemotor. Ik zag ze in de zon!

Vraag: Het hotelpersoneel vertelt het verhaal dat op het moment van onweer u zich terugtrekt in uw kamer en dat u dan tegen uzelf praat.

Tesla’s antwoord: Ik praat tegen de donder en bliksem.

Vraag: Daar tegen? In welke taal, mijnheer Tesla?

Tesla’s antwoord: Meestal in mijn moederstaal. Deze taal, zeker in de dichtkunst, bevat de juiste woorden en juiste geluiden.

Vraag: De lezers van dit tijdschrift zullen u zeer dankbaar zijn als u dit zou willen toelichten.

Tesla’s antwoord: Het geluid bestaat niet alleen in de donder en bliksem, maar, na transformatie, ook in helderheid en kleur. Een kleur kan worden gehoord. Taal bestaat uit woorden, wat betekent dat het uit geluiden en kleuren is opgebouwd. Iedere donder en bliksem is anders en heeft zijn eigen naam. Ik noem een aantal van hen bij de namen van degenen die dicht bij mij in mijn leven waren, of van degenen die ik bewonder. In de noordelijke hemel en donder leven mijn moeder, zus, broer Danilo, een dichter, en de draakgedaanten uit de Servische geschiedenis. Namen zoals Jesaja, Ezechiël, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraej, Poesjkin en al het onblusbare betekenen een kudde van strengen van donder en bliksem die de gehele nacht niet stopt, en die kostbare regen laat wederkeren naar het land of naar fletse bossen en menselijke nederzettingen. Er is donder en bliksem, en zij zijn de helderste en krachtigste die niet verdwijnen. Ze komen terug en ik herken ze uit duizenden.

Vraag: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde?

Tesla’s antwoord: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. Men leerde William Blake (1757 – 1827) dat het Universum is ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man op aarde bestaat. Creatieve energie is gelijk aan de lichtenergie.

Vraag: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf?

Tesla’s antwoord: Verbeelding geeft geboorte aan het leven. Ik heb mijn gedachten gevoed, ik heb geleerd om mijn emoties, dromen en visioenen te besturen. Ik heb ze altijd gekoesterd, door ze te voeden evenals hun enthousiasme. Heel mijn leven lang heb ik doorgebracht in extase. Dat was de bron van mijn geluk. Het hielp me in al die jaren mijn werk te dragen, dat genoeg was voor vijf levens. Het is het beste om ’s nachts te werken, omdat dan het sterrenlicht en de gedachten nauw verwant zijn.

Vraag: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik het niet echt.

Tesla’s antwoord: Waarom zou ik duidelijk moeten zijn, mijnheer Smith? Het volstaat om het te geloven. Alles is Licht. In één straal ervan ligt het lot van de volken, omdat ieder volk zijn eigen straal heeft van de grote lichtbron die we zien als de zon. En vergeet niet: niemand die hier was is echt dood gegaan. Ze transformeerden naar het Licht, en als zodanig bestaan ze nog steeds. Het geheim is dat deze lichtdeeltjes terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.

Vraag: Dat is de wederopstanding!

Tesla’s antwoord: Ik noem het liever: terug keren naar een voorgaande energie. Het delen van dit inzicht was het doel van de Bijbelse Christus, en ook van een aantal anderen die dit geheim kenden. Ik onderzoek hoe menselijke energie te behouden. Het is één van de aspecten van het Licht, soms zo recht als hemels licht. Ik ben hier niet naar op zoek voor mijn eigen belang, maar voor het welzijn van allen. Ik geloof dat mijn bevindingen het leven van mensen gemakkelijker en draaglijker maken, en dat ze hen mogen leiden naar meer spiritualiteit en moraliteit.

Vraag: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft?

Tesla’s antwoord: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. Energie is in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoïsten. Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.

Het Universum is spiritueel; wij zijn dat slechts voor de helft. Het Universum is meer moreel dan wij, wij kennen diens natuur niet en weten niet hoe ons leven ermee te harmoniseren. Ik ben geen wetenschapper, en wetenschap is misschien de beste manier om een antwoord te vinden op de vraag die me altijd achtervolgt, en die mijn dagen en nachten in vuur verandert.

Vraag: Wat is er aan de hand?

Tesla’s antwoord: Hoe de ogen oplichten! Wat ik wil weten is: wat gebeurt er met een ster die valt en een zon die uitgedooft? De sterren vallen als stof of zaad in deze of andere werelden, en de zon is verspreid in onze gedachten, in het leven van vele wezens in wat zal worden herboren als nieuw licht, of wordt verspreid in de ruimte tot in het oneindige door de wind. Ik begrijp dat het noodzakelijk is, en dat het is opgenomen in de structuur van het Universum. De kwestie is echter dat minimaal één van deze sterren, en dus één van die zonnen, ook al is het de minste, blijft bestaan.

Vraag: Maar, mijnheer Tesla, u realiseert zich toch wel dat dit noodzakelijk is en bij de constitutie van deze wereld hoort!

Tesla’s antwoord: Wanneer het een mens duidelijk wordt dat het zijn hoogste doel is om naar een vallende ster te rennen om deze te proberen te vangen, dan zal hij begrijpen dat zijn leven hiervoor aan hem werd gegeven en aldus zal worden gered. Sterren zullen uiteindelijk vangbaar zijn!

Vraag: En wat zal er dan gebeuren?

Tesla’s antwoord: De Schepper zal lachen en zeggen: “De ster viel alleen zodat jij haar achterna ging en haar probeerde te pakken.”

Vraag: Is dit alles niet in strijd met de kosmische pijn, waarover u zo vaak publiceert in uw geschriften?

Tesla’s antwoord: Het zijn geen tegenpolen, omdat we op deze planeet zijn. Het is een ziekte, en de overgrote meerderheid van de mensen is zich niet bewust van het bestaan ervan. Vandaar dat er vele andere ziekten, het lijden, kwaad, ellende, oorlogen, en alles wat het menselijk leven een absurde en afschuwelijke toestand maakt. Deze ziekte kan niet volledig worden genezen, maar ons bewustzijn ervan kan het minder ingewikkeld en hachelijk maken.

Wanneer één van mijn goede en lieve mensen gewond was, dan voelde ik ook fysieke pijn. Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van soortgelijk materiaal, en omdat onze Zielen zijn verbonden met onbreekbare strengen. Een onbegrijpelijke droefheid die ons overweldigt betekent soms dat ergens aan de andere kant op deze planeet een kind of een goedhartig iemand is gestorven.

Het gehele Universum is in bepaalde perioden ziek van zichzelf en van ons. De verdwijning van een ster en het verschijnen van kometen heeft meer invloed op ons dan we ons kunnen voorstellen. De relaties tussen de wezens op deze planeet zijn nog sterker, en vanwege onze gevoelens en gedachten zal de bloem nog mooier geuren of zal in stilte vervallen. Deze waarheden moeten we opnieuw en opnieuw leren om te genezen. De remedie vinden we in onze harten, en evenzeer in de harten van de wezens die we het Universum noemen.


Naschrift

Het spijt mij heel erg om te moeten vermelden dat het Stevan Pešić (1939 - 1994) was die het bovenstaande interview heeft geschreven als zijn vierde toneelstuk getiteld Tesla of de aanpassing van een Engel (in het Servisch: Tesla ili prilagođavanje anđela). Ik denk dat deze Servische visionair en lyrische dichter hiermee de Grote Tesla wilde doen herleven in de hoofden van de hedendaagse mensen. De woorden die deze toneelschrijver Tesla in de mond heeft gelegd zijn daarom voor mij in geen enkel opzicht minder betekenisvol.


Gerelateerd (Engelstalig):


Op 3 juli 2015 werd de ongeredigeerde Engelstalige versie van deze interviewtekst gepubliceerd op Pateo.nl. Op maandag 27 en dinsdag 28 februari heeft allround wetenschapper en spiritueel leermeester Johan Oldenkamp deze tekst grondig geredigeerd, gedeeltelijk opnieuw vertaald uit het Servisch naar het Engels, en vervolgens vertaald naar het Nederlands.

Deze grondig geredigeerde en aangevulde interviewtekst is ook beschikbaar in het Engels en het Spaans.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/03/13.