Wat is waar?

 

Wij hebben als mensen drie manieren om te bepalen of iets waar is. De eerste manier gaat via onze waarneming. Datgene wat we waarnemen is immers dat wat we voor waar nemen. Iets is dan waar voor ons, wanneer de informatie die we via onze zintuigen ontvangen dit bevestigt.

 

De tweede manier gaat via onze verstand. Wanneer we met behulp van logische redeneerregels kunnen bewijzen dat iets klopt, dan is dat daarmee waar voor ons.

 

De derde manier gaat via ons gevoel. Wanneer ons gevoel ons bijvoorbeeld vertelt dat er iets niet klopt, dan is dat blijkbaar niet waar voor ons.

 

Wij scheppen onze eigen waarheid

Via onze eigen waarnemingen, gedachten en gevoelens scheppen we dus onze eigen waarheid. Deze waarheid is per definitie subjectief, want deze is geschapen vanuit ieders persoonlijke waarnemingen, gedachten en gevoelens. Laten we ons daarom blijven realiseren dat iemands eigen waarheid altijd de uitkomst is van het samenspel van deze drie innerlijke processen: waarnemen, denken en voelen.

 

Hoe vrij zijn wij in het scheppen van onze eigen waarheid?

Wie iemands waarnemingen, gedachten en/of gevoelens kan be´nvloeden, die be´nvloedt daardoor iemands waarheid. Deze be´nvloeding vindt eigenlijk voortdurend plaats, zonder dat we ons hier veelal bewust van zijn. Iedere vorm van communicatie be´nvloedt namelijk onze waarnemingen, gedachten en/of gevoelens, en daarmee onze persoonlijke waarheid. Via massamedia vindt deze be´nvloeding op zeer grote schaal plaats. Wij staan daarbij vrijwillig toe dat de televisie, de kranten, de bladen en/of het internet van invloed zijn op onze eigen waarheidscreatie, bovenop de invloed die we geven aan mensen die wij in onze directe omgeving als autoriteit of voorbeeld beschouwen.

 

Durf flexibel in het leven te staan

Onze huidige waarheden zijn ergens in ons verleden vastgezet, veelal om een einde te maken aan innerlijke onzekerheid, vertwijfeling of onrust. Velen zien het als een zwakte om een gefixeerde waarheid los te durven laten in het licht van nieuwe waarnemingen, gedachten en/of gevoelens. Wanneer we ons echter realiseren dat deze verstijfde waarheden ons beperken in onze belevingsvrijheid van onze werkelijkheid, dan zal het ons minder moeite kosten om flexibel in het leven te durven staan.

 

Pateo.nl wil bijdragen aan meer flexibiliteit

De informatie die op of via Pateo.nl gevonden kan worden is bedoeld om bij te dragen aan meer innerlijke flexibiliteit. Deze innerlijke flexibiliteit hebben we als mensheid nu nodig om oplossingen te kunnen vinden voor alle grote problemen die zijn ontstaan doordat we te lang hebben vastgehouden aan onnodig beperkende Ĺwaarhedenĺ. Neem daarom helemaal niets klakkeloos voor waar aan, maar beredeneer, voel of neem waar of het voor jou klopt. En wanneer de informatie hier op Pateo.nl voor jou inderdaad waar is, deel het dan ook met anderen, zodat zij eveneens kunnen nagaan of het ook voor hen klopt.

 

[terug naar de Nederlandstalige startpagina van Pateo.nl]