Geld, Kapitaal en Vermogen

 

In ons alledaags spraakgebruik worden de begrippen geld, kapitaal en vermogen veelvuldig met elkaar verward. Wanneer iemand bijvoorbeeld € 50.000 aan geld op een kapitaalrekening heeft staan beschouwt de Belastingdienst het als vermogen. Wellicht is er zelfs sprake van opzet, want vanwege deze verwarring betalen onwetenden namelijk de megawinsten van de banken. Ook de overheden profiteren hiervan. En de derde groep die bij deze misleiding betrokken is omvat de multinationals. Tezamen kunnen we deze drie misleiders aanduiden als de MOB (Multinationals, Overheid, Banken), wat erg toepasselijk in het Engels onder andere ‘roversbende’ betekent.

 

De afkorting MOB heb ik niet zelf bedacht. Deze is afkomstig van de ontwikkelaar van de CMN (de Citizens Multi National: link), die zichzelf Hank Monrobey noemt. In 1989 verscheen zijn Engelstalige boek getiteld ‘The Monrobey Report: An Economic Detective Story Solving the Mysteries of Inflations and Recessions’ (link). Uit zijn zeer gedegen onderzoek, zoals beschreven in dat boek, is gebleken dat de oorzaak van de economische recessie niet in de echte werkelijkheid ligt, maar in de boekhoudkundige wereld van (digitaal) papier. Kapitaal en Vermogen zijn twee kernbegrippen uit die boekhoudkundige wereld. Laten we, om eventuele verdere spraakverwarring te voorkomen of weg te nemen, beide begrippen eerst maar eens eenduidig definiëren.

 

Vermogen is een boekhoudkundige eenheidsaanduiding van alles wat in de echte wereld iets van waarde kan produceren. In het Duits wordt dit aangeduid als vermogenswaarde (Vermögenswert), en in het Engels als bezittingen (Assets), waarmee het bezit van productiemiddelen wordt bedoeld. De boekhoudkundige term voor Vermogen is activa. Daarmee wordt aangeven dat het activeren van het betreffende productiemiddel resulteert in waarde (in de werkelijke wereld).

 

Kapitaal is de boekhoudkundige tegenhanger van Vermogen. De boekhoudkundige term voor Kapitaal is daarom passiva (als de tegenhanger van activa). In een kloppende boekhouding zijn beide – de activa en de passiva – precies in balans. Daarom maken boekhouders dus de balans op.

 

Dit alles lijkt wellicht volkomen logisch, maar in de praktijk ligt het veel ingewikkelder. En dat komt door geld. Veel mensen menen ten onrechte dat met zowel Vermogen als Kapitaal geld zou worden bedoeld. Geld behoort echter niet tot de boekhoudkundige wereld, maar vervult al geruime tijd een (kern-) rol in de echte werkelijkheid. Alle onnodige verwarring omtrent geld ontstaat uit het niet goed scheiden van echte werkelijkheid enerzijds en de boekhoudkundige wereld anderzijds.

 

Laten we daarom nu maar eens naar Geld gaan kijken. Veel onwetende mensen menen dat al ons geld is geschapen door de overheid, en dat de waarde van de in omloop gebrachte hoeveelheid geld precies overeenkomt met de waarde van de hoeveelheid gouden staven die als tegendekking voor dit geschapen geld keurig liggen opgestapeld in een onkraakbare kluis. Beide aannames zijn echter onjuist. Allereerst correspondeert ons geld al heel lang niet meer met iets van werkelijke waarde in de echte werkelijkheid (zoals ook in de Engelstalige videoreeks getiteld ‘Hidden Secrets of Money’ (link) naar voren komt). We ontvangen en betalen en dus letterlijk met waarde-loos geld. En ten tweede is de overheid niet de grootste geldschepper, maar de financiële instellingen. Vrijwel al ons geld wordt geschapen doordat er geld wordt geleend van bijvoorbeeld een bank. De bank boekt vervolgens het geleende bedrag als Vermogen in de eigen boekhouding. Om deze boekhouding in balans te houden, wordt onmiddelijk hetzelfde bedrag (uit het niets!) eveneens geboekt als Kapitaal. Dat Kapitaal wordt vervolgens als Geld overgeboekt naar bijvoorbeeld de bankrekening van debiteur (of gelijk naar de bankrekening van de notaris in het geval van bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening).

 

Vroeger dacht ik dat de bank uitsluitend het geld uitleende wat door anderen daar als spaargeld naartoe was gebracht. De spaarder kreeg daarvoor een kleine beloning in de vorm van spaarrente, en de lener betaalde daarvoor een kleine vergoeding in de vorm van leenrente. Dat de leenrente iets hoger was dan de spaarrente vond ik ook te begrijpen, want de bank had tenslotte ook kosten.

 

Nu weet ik dat het geleende geld voorafgaand aan het aangaan van deze lening helemaal niet in het bezit was van de bank. De bank leent dus feitelijk iets uit wat daarvoor niet bestond. De bank schept dus geld uit het niets (op basis van een vordering op een schuldenaar). Dat is dus een gouden (wind-) handel. Of kunnen we het beter oplichting noemen? Want op het moment dat iemand niet langer kan voldoen aan de aangegane terugbetalingsverplichting kan de bank beslag laten leggen op waardevolle zaken uit de echte wereld. Niet alleen vangt de bank dus een enorm extra bedrag aan in rekening gebrachte rente (over een hoeveelheid uitgeleend geld dat daarvoor helemaal niet bestond), ook kan de bank hierdoor zomaar eigenaar worden van zaken met werkelijke waarde.

 

Ik schrijf, geheel op persoonlijke titel, dit artikel omdat enkele hoofdrolspelers binnen de CMN op 12 november a.s. te gast zullen zijn bij Pateo Radio (link). De CMN beoogt ondernemingen te bevrijden van geheel onnodige kosten die hun oorsprong hebben in de boekhoudkundige wereld, en die al voor vele faillissementen hebben gezorgd. Net als ik aan het einde van ‘mijn’ stukje in het televisieprogramma De Reünie (video1, video2) heb mogen zeggen, en wat ook de strekking was van mijn artikel van alweer 5 jaar geleden (link), ambieert ook de CMN een samenleving zonder geld.

 

Zelf heb ik nog niet helemaal scherp hoe CMN ons precies gaat helpen om uit de recessie te komen, maar ik weet wel dat we deze oplossing alleen kunnen gaan begrijpen wanneer we Geld niet langer verwarren met Vermogen of Kapitaal. En daarom heb ik dus alvast dit artikeltje geschreven. Ik sluit niet uit dat er op basis van voortschrijdend inzicht de nodige aanpassingen zullen volgen. Mijn doel is immers om het eerst zelf te willen begrijpen, zodat ik het daarna kan overbrengen aan anderen. Ik weet dus, voor alle duidelijkheid, niet of de CMN zich kan vinden in bovenstaande definities. Dat zal duidelijk worden tijdens het radio-interview van komende dinsdag. Luister jij ook live mee?

 

© 5 november 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp