Rechtbank verdaagt uitspraak in zaak CvZ

 

Op maandagmiddag 2 juli jongstleden stond ik tegenover een vertegenwoordigster van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) voor de Utrechtse bestuursrechter omdat ik als principiële zorgverzekeringsweigeraar een beroep heb ingesteld tegen de CvZ-beslissing om mijn bezwaarschrift ongegrond te verklaren (link). De rechter heeft aan het einde van deze rechtszaak aangegeven dat er binnen zes weken een uitspraak zal worden gedaan.

 

Zojuist vind ik een brief in mijn brievenbus waarin staat dat het volgens deze rechtbank niet mogelijk is gebleken om een uitspraak te doen binnen deze termijn, waarop deze rechtbank heeft besloten deze termijn met zeven weken te verlengen tot uiterlijk 27 september 2012.

 

Het valt me op dat deze uitspraak hierdoor over de Tweede Kamerverkiezingen worden getild, waardoor de SOPN geen verkiezingsvoordeel kan halen wanneer de rechter mij in het gelijk stelt. Ik beraad me nu op mijn reactie. Juridisch advies hierover is zeer welkom.

 

Zeist, zondagmiddag 12 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN (link)

 

SOPN.org / SOPN.info / SOPN.nu / SOPN.nl / Pateo.nl

 

 

Gerelateerd:

o        Verslag rechtszaak tegen CvZ (link)

o        AD: Principiële psycholoog betaalt geen zorgpremie (pdf)

o        Vorig krantenartikel over deze zaak van dezelfde journalist (pdf)

o        Openbare indiening voor rechtszaak tegen CvZ (link)

o        Openbare instelling van beroep tegen beslissing CvZ (link)

o        Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)

o        Verslagen (video/audio/tekst) van manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ (link)

o        Journalistieke misleiding door het AD (link)

o        E-boek uit 2009: ‘Aanklacht tegen de overheid’ (pdf)