Onwetendheid: een zeer besmettelijke ziekte

 

Veel mensen hadden tot de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 nog nooit van mij of mijn werk gehoord. Het leeuwendeel van deze mensen heeft ook geen idee waar ik nu (opnieuw) nagenoeg voltijds mee bezig ben. Om dit hiaat op te vullen, heb ik dit artikeltje geschreven. 

 

De kernoorzaak van alle problemen van onze huidige ‘beschaving’ is voor mij zo klaar als een klontje. Dat is namelijk onwetendheid. Om hier iets aan te doen, ben ik al vele jaren vanuit Pateo bezig om essentiële kennis toegankelijk te maken voor onwetende medemensen. Dat ervaar ik echter als een buitengewoon lastige taak.

 

Allereerst is er een heel grote groep waarvan de cognitieve functies zozeer zijn verzwakt, dat zij niet langer in staat zijn om zelfstandig na te denken of om zelf op onderzoek uit te gaan. Deze verstandelijk beperkte mensen slikken alle informatie die hen op een overtuigende manier wordt aangereikt kritiekloos door. Deze groep is de afgelopen periode steeds groter geworden. Ik schat dit percentage inmiddels al boven de 90. Deze groep blijft groeien vanwege het inherente kuddegedrag van onbewuste mensen. Bij deze groeiende groep horen ook alle mensen die nog wel enigszins tot zelfstandig denken in staat zouden zijn geweest, wanneer ze daar de tijd en de energie voor zouden hebben gehad. In onze ‘beschaving’ is dat echter voor steeds minder mensen het geval.

 

Ten tweede is er de groep waarvan de cognitieve functies nog redelijk functioneren, maar waarbij ze zich hebben laten misleiden door allerlei ongefundeerde uitgangspunten. Vrijwel de gehele groep van zogeheten ‘intelligentia’ of intellectuelen valt in deze tweede categorie. Vanwege hun zogenaamde ‘hoge’ opleiding zitten deze mensen helemaal vast in het opgedrongen doolhof van veronderstellingen, die zijn geaccepteerd als ‘waarheden’. De mensen in deze tweede groep hebben hun identiteit opgehangen aan dit doolhof, via hun diploma’s en functies (met bijbehorende inkomens). Ze hebben zich vrijwillig laten opsluiten in een systeem dat is gebouwd op drijfzand. Ze zien dit zelf niet in, omdat ze nog nooit vaste voet onder de grond hebben gevoeld van natuurzuivere kennis. Om deze tweede groep toch te bereiken schrijf ik veelvuldig mijn academische titel voor mijn naam. Daardoor hoop ik hen de indruk te geven dat ik één van hen ben, waardoor ze misschien meer open kunnen staan voor wat ik probeer aan te reiken.

 

De derde groep weet dat de aangereikte informatie door de overheid, de universiteiten, de reguliere zorg, de kerken en de media op zijn best onvolledig is. Sommige mensen in deze derde groep, inclusief mijzelf, zijn voortdurend bezig om alles wat ze lezen, zien en/of horen te integreren in een samenhangend geheel. Vervolgens zijn deze mensen vaak zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze dit maar al te graag kenbaar maken aan de andere mensen in deze derde groep (want aan de mensen uit de eerste twee groepen kunnen ze hun verhaal doorgaans niet of nauwelijks kwijt). Het is voor mij erg opvallend om te constateren dat de overgrote meerderheid van de mensen in deze derde groep de aangereikte ‘waarheden’ van deze integratoren kritiekloos overneemt als hun eigen waarheid. We zijn blijkbaar zo geïndoctrineerd dat we nog steeds mensen op een voetstuk plaatsen, om ons daarna met hen te verbinden, zodat ook wij een beetje hoger staan dat de onwetende rest.

 

Dit artikeltje is vooral bedoeld voor de goedgelovigen in deze derde groep. Al jarenlang is mijn dringende advies om helemaal niemand meer te geloven. Onderzoek nauwgezet iedere stap van iedere gedachtegang. Controleer de feiten. En streef ernaar om zelf alles 100% te begrijpen. Loop je ergens vast, begin dan opnieuw. Of kies jouw eigen pad.

 

De puzzelstukjes liggen allemaal al op de tafel. Maar er liggen ook erg veel nepstukjes tussen. Dat maakt het puzzelen een stukje lastiger. Puzzel daarom alleen met stukjes waarvan je 100% zeker weet dat het correcte stukjes zijn. Alleen dan kun je een bijdrage leveren aan het gezamenlijk vinden van de uiteindelijke oplossing.

 

Is er dan een uiteindelijke oplossing? Natuurlijk is die er. De natuur werkt namelijk vanuit die oplossing. Dat kunnen we overal constateren, op ieder niveau. Wij snappen dat echter nog steeds niet helemaal.

 

Kunnen wij dan de gehele Schepping begrijpen? Natuurlijk kunnen we dat (althans wie niet al te verstandelijk beperkt is). We hoeven de schepping ook maar op één niveau te doorgronden, want op ieder niveau zijn dezelfde principes aan het werk.

 

Maar we hoeven toch niet alles te begrijpen? We kunnen het toch ook allemaal op ons gevoel doen? Nee, dat is volgens mij de grootst mogelijke onzin. Het gaat erom dat we full brain beings worden. Dat betekent dat we onze intuïtieve rechterhersenhelft (Yin) integreren met onze analytische linkerhersenhelft (Yang). De mensen met een voornamelijk Yin-brein willen die integratie helemaal niet. Zij willen wel inzicht, maar alleen wanneer dit moeiteloos gaat. Deze groep wordt daarom opgelicht bij het leven. Talloze goeroes lokken hen met gelikte praatjes en plaatjes, om ze daarna flink te laten betalen voor nul komma nul inzicht. Natuurlijk voelt dit fantastisch, en zijn dit heerlijke ervaringen. Maar het helpt ons feitelijk echt geen stap verder. Waar de mensen met een Yin-brein het ‘bos’ helemaal niet in willen, hebben de Yang-breinen de neiging om in het wilde weg het bos in te lopen, om vervolgens te verdwalen. In plaats van terug te gaan naar het begin, en helemaal opnieuw te beginnen, blijven de meeste mensen met een voornamelijk Yang-brein liever in cirkels op paden lopen die ze al kennen.

 

Zelf krijg ik steeds beter zicht op de nepstukjes van de Grote Puzzel. Vrijwel alle integratoren die menen het Grotere Plaatje te hebben gevonden, hebben gepuzzeld met stukjes waarvan ik weet dat deze nep zijn. Des te stelliger deze mensen hun waarheid verkondigen, hoe groter de kans is dat het vol zit met deze nepstukjes.

 

Ik bouw mijn waarheid liever niet op drijfzand, maar op rotsvaste ondergrond. Dit betrouwbare fundament vind ik in de logica van harmonische verhoudingen. Deze gebalanceerde verhoudingsgetallen vinden we zowel in de ruimte, als in de tijd. In het eerste geval spreken we dan van (Heelheids-) Geometrie; en in het tweede geval van (Helende) Muziek.

 

Nu we steeds nadrukkelijker worden geconfronteerd met het faillissement van het oude denken en alles wat daarop is gebaseerd, is het erg belangrijk dat we niet opnieuw gaan bouwen op onvolledige ‘waarheden’. Laten we het deze keer goed doen. Daarom zet ik me volledig in voor de ontwikkeling en herontdekking van natuurzuivere wetenschap (door mij ook wel Heelheidswetenschap genoemd, of Wholly Science in het Engels, maar we kunnen het ook Universele Wetenschap noemen, of Wakkere Wetenschap, of gewoon Wetenschap, want wat universiteiten doen is op zijn best beschrijven, en dus journalistiek).

 

Zodra ik een stukje van de puzzel in elkaar heb kunnen zetten, veelal voortbouwend op het werk van anderen, dan deel ik dat gelijk via (web-) artikelen, online papers, boeken, presentaties en online seminars (genaamd webinars). Via Pateo.nl is dit allemaal te vinden. Op die manier streef ik naar het bevorderen van de wetendheid van de huidige mensheid. Daarom heb ik ook meegedaan met de verkiezingen. Dat zag ik namelijk als een prachtige kans om die overgrote groep van onwetende medemensen te bereiken. Nu deze verkiezingen zijn geweest, en de Nederlandse bevolking precies krijgt waarvoor ze heeft gekozen (namelijk nog meer betalen, voor steeds minder), ga ik gewoon lekker door met de ontwikkeling en herontdekking van natuurzuivere wetenschap. Blijkbaar moet het allemaal nog veel erger worden, voordat ook de mensen uit de eerste twee groepen door gaan krijgen dat het zo totaal de verkeerde kant op gaat. Of zal het dan te laat zijn?

 

Te laat voor wie? De natuur blijft namelijk gewoon trouw aan haar principes. Die principes resulteren in een eenvoudige oplossing voor ieder probleem. En voor alle duidelijkheid: het probleem op deze planeet is onze ‘beschaving’, die is gebaseerd op onze onwetendheid over hoe de natuur werkelijk werkt. Wachten we nu opnieuw tot de natuur dit probleem zelf gaat oplossen, namelijk door onze ‘beschaving’ weg te vagen, zoals dit tot nu toe steeds is gebeurd? Of gaan we het deze keer wel op tijd snappen?

 

Zeist, zaterdagmiddag 3 november 2012,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Ook gepubliceerd via:

o        SOPN.nl (met reactiemogelijkheid)

o        FindingVoicesRadio.com (met reactiemogelijkheid)