Hardnekkige misverstanden over SOPN-aanpak

 

Zo pal voor de finale stembusdag doen nog steeds hardnekkige misverstanden de ronde over de strekking van de SOPN-aanpak zoals verwoord in onder andere het SOPN-partijprogramma (pdf). Dit artikel is geschreven om deze misverstanden definitief de wereld uit te helpen.

 

Misverstand 1: SOPN wil mijn zeggenschap over mijn eigen grondgebied afpakken

Grondbezit vormt nu het grootste obstakel om Nederland gereed te maken voor de 21e eeuw. Daar zijn eigenlijk alle deskundigen het wel over eens. Maar niemand behalve de SOPN durft dan vervolgens het grondbezit ook gewoon af te schaffen. Deze afschaffing van grondbezit is echter niets meer of minder dan een juridische aangelegenheid. De kadastrale grenzen zullen voor alle particulieren en kleine bedrijven ongewijzigd blijven. En ook behouden de huidige grondeigenaren volledige zeggenschap over het gebruik van hun land. Landerijen die al generaties lang in het bezit van een familie zijn, kunnen ook voor de komende generaties door deze families worden gebruikt. De enige voorwaarde is echter dat dit grondgebruik natuurzuiver van aard is. Indien dit nu ook al het geval is, verandert er dus feitelijk helemaal niets. Landbouwers kunnen gewoon doorgaan met hun werk (vanuit de zekerheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen), maar als het aan de SOPN ligt dan wel zonder al die absurde wet- en regelgeving die vooral uit Brussel komt.

 

Misverstand 2: SOPN wil mijn pensioen afpakken

De SOPN komt aan niemands pensioenrechten. Het enige wat de SOPN voorstelt is om de pensioenfondsen wettelijk te verplichten per direct alle opgebouwde pensioenrechten naar rato uit te betalen. Daarmee wordt bovendien voorkomen dat dit geld straks helemaal verdwenen is wanneer de pensioenfondsen alles kwijt zijn bij de volgende beurskrach. Zodra deze uitbetalingen zijn gedaan worden de pensioenfondsen opgeheven en verdwijnt het woord pensioen uit onze samenleving. Iedereen heeft dan immers tot aan het overlijden een basisinkomen waarmee wordt voorzien in de eigen basisbehoeften.

 

Misverstand 3: SOPN mag geen harde woorden gebruiken

De SOPN biedt ruimte aan alle zienswijzen. Sommigen vinden dat alles liefdevol moet worden opgelost, en dat zelfs de meest erge zaken met de mantel der liefde dienen te worden bedekt. Anderen vinden juist dat al die beerputten nu maar eens open moeten en dat alle smerigheid openlijk op tafel dient te komen. Deze uitersten hebben zich verenigd in de SOPN. Beide aanpakken verdienen ons respect. Daarom zijn sommige uitingen vanuit de SOPN erg liefdevol, en zijn andere juist erg confronterend. Laten we ons nu niet opnieuw in de dualiteit van tegengestelde kampen verdelen. Beide zienswijzen en benaderingen kunnen immers naast elkaar bestaan. Ik merk bij mezelf dat ik het ene moment helemaal mee kan gaan in de liefdesflow, om daarna opeens te voelen dat de strijdlijst in mij opborrelt. Ik ben in wezen geen van beide of wellicht allebei. Dat geldt ook voor de SOPN. En ook daarin wil de SOPN 100% openheid bieden. Door gemaakt liefdevol het strijdvaardige te willen onderdrukken zou de SOPN zichzelf en daarmee onze gehele samenleving tekort doen. Dat doen we daarom dan ook niet.

 

Zeist, vrijdagmiddag 7 september 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN

 

Klik hier om terug te gaan naar de SOPN-startpagina