Laatste oproep: Einde van Pateo Center?

 

In 2008 heb ik roer in mijn leven radicaal omgegooid en heb ik al mijn tijd, geld en energie geïnvesteerd in het ontwikkelen en overdragen van wat ik nu Wholly Science noem. Toen ik eind 2012 de kans kreeg om een eigen centrum te beginnen, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Volgens mij was de mensheid eindelijk klaar om zichzelf te bevrijden van haar onwetendheid en apathie ten aanzien van de werkelijke logica achter alles. Het Pateo Center in Oudewater was voor mij een prachtige vervolgstap in het uitvoeren van mijn levenswerk. Tijdens de opening van dit centrum heb ik benadrukt dat dit centrum is bedoeld als een clubhuis voor ‘wakkere’ mensen, waarbij het podium beschikbaar is voor iedereen die iets kan bijdragen aan ons gezamenlijke bewustwordingsproces.

 

Financieel gezien gaat het echter niet goed met ons clubhuis. Dat komt omdat er te weinig deelnemers aan de workshops en lezingen zijn. Natuurlijk heeft een dergelijk centrum enige aanlooptijd nodig, maar zoals het er nu naar uitziet zal het Pateo Centrum binnenkort haar deuren moeten sluiten. In de meest recente Pateo Nieuwsbrief heb ik daarom met enige schroom om donaties gevraagd. Tot op heden hebben slechts acht mensen gedoneerd. Eén persoon mailde me dat hij alles had overgemaakt wat hij nu kon missen, en dat was € 6. Volgende maand wilde hij opnieuw een donatie doen.

 

Lieve mensen, help me alsjeblieft om in ieder geval de huidige kosten te kunnen betalen. Ik weet dat er veel kritiek is op mijn schrijfstijl, waarbij ik soms mijn frustratie van me af schrijf door zeer venijnige woorden te gebruiken. Ik raak vaak gefrustreerd doordat de meeste mensen domweg niet zelf nadenken, en klakkeloos doorslikken wat ze krijgen voorgeschoteld aan informatievoer. Voor mij zijn de zogenaamde nieuwe media minstens even manipulatief als de oude. Ik wil het soms wel uitschreeuwen, maar dat zal evenmin zoden aan de dijk zetten. Het is zoals het is, en iedereen mag de eigen weg bewandelen, op ieders eigen manier en in ieders eigen tempo.

 

Misschien is het nog te vroeg voor Wholly Science. Misschien moeten de huidige systemen eerst nog veel verstikkender worden, voordat de meerderheid zich hiervan wil gaan bevrijden. En dan doel ik op:

o       het academische systeem dat doet alsof het wetenschap bedrijft,

o       het onderwijssysteem dat doet alsof het helpt om talenten te ontwikkelen,

o       het zorgsysteem dat doet alsof het mensen helpt om beter te worden,

o       het rechtssysteem dat doet alsof het rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid brengt,

o       het politieke systeem dat doet alsof het de belangen van het volk zou vertegenwoordigen,

o       het religieuze systeem waarbij officieel erkende religies doen alsof ze iets van God zouden begrijpen,

o       het economische systeem dat doet alsof schaarste natuurlijk zou zijn,

o       het overheidssysteem dat doet alsof de regelgeving goed zou zijn;

o       en uiteraard het financiële systeem dat doet alsof geld echte waarde zou hebben.

Steeds meer mensen krijgen deze misleidingen door. Maar wat is er nu echt in positieve zin veranderd in onze maatschappij sinds we ons hier van bewust zijn? Zijn deze systemen inmiddels aan het wankelen? Of zijn er binnen deze systemen echt grote veranderingen van binnenuit op komst? Nee lieve mensen, deze systemen slaan alleen maar verder op hol!

 

Ik weet dat al deze systemen niet in overeenstemming zijn met de Cosmische spelregels (zoals Wholly Science deze laat zien), en dat ze dus allemaal zullen verdwijnen. Maar hoe snel zal dat gaan? Het jaar 2012 vormde (volgens mij) de overgang naar de Nieuwe Tijd. We zitten nu nog met de erfenis van de oude tijd. Willen we nog langer onze tijd en energie besteden aan die oude erfenis? Ik in ieder geval niet. Ik investeer mijn tijd liever in het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven, die wel in harmonie is met de Cosmos.

 

Lieve mensen, ik heb de afgelopen vijf jaren alles gegeven om het bewustwordingsproces te stimuleren van mezelf en van iedereen die ik kon bereiken. Indien ik na vijf jaren voltijds hieraan te hebben gewerkt nog steeds niet voldoende mensen heb kunnen enthousiasmeren om een centrum in het midden van Nederland levensvatbaar te laten zijn, dan weet ik genoeg.

 

Uw of jouw donatie is zeer welkom op rekeningnummer 1561.55.753 t.n.v. J.H. Oldenkamp, al is het maar een eenmalige donatie van € 5 per vaste bezoeker van deze website. Op voorhand mijn hartgrondige dank hiervoor.

 

Met hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

(donderdag 16 mei 2013)