Spoedverzoek inzake hoger beroep Zorgverzekeringswet

 

Onderstaand spoedverzoek is gelijktijdig met de verzending ervan naar het weergegeven emailadres eveneens openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl: link.

 

Centrale Raad van Beroep

Postbus 16.002

3500 DAUTRECHT

Via email: crvb@rechtspraak.nl

Afschrift aan: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl

 

Betreft: Spoedverzoek inzake hoger beroep tegen Zorgverzekeringswet

Uw kenmerk: CRvB 12 / 5175 ZVW R01 97

 

Zeist, 23 november 2012

 

Geachte raadsleden,

 

Op 19 september 2012 heeft uw griffier me schriftelijk laten weten dat het uw bedoeling is om mijn beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Utrecht inzake de Zorgverzekeringswet (link) zo snel mogelijk te behandelen. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder, en heb ik, afgezien van de nota voor de Ä 115 griffierecht, nog steeds helemaal niets van u vernomen.

 

Hierbij verzoek ik u met klem om deze zaak met de allerhoogste urgentie in behandeling te nemen, zodat u uiterlijk voor het einde van dit kalenderjaar een uitspraak kunt doen. Dit is uiterst belangrijk omdat Artikel 2 van de Nederlandse Zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in werking is getreden, vanwege Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet geen toepassing mag vinden, wat betekent dat de Zorgverzekeringswet, op basis waarvan de voltallige Nederlandse bevolking volstrekt onnodig fysieke, emotionele en/of financiŽle schade lijdt, in haar geheel niet rechtsgeldig is. Bindende bepalingen van volkenrechtelijke organisaties op basis waarvan Artikel 2 van de Nederlandse Zorgverzekeringswet geen toepassing mag vinden zijn namelijk ondermeer Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 5 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en VN-Resolutie 2649 (link).

 

Graag zie ik uw reactie binnen tien werkdagen tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

Gerelateerd:

o        Openbare instelling hoger beroep zorgverzekeringswet (link)

o        Recht op zelfbeschikking wettelijk vastgelegd (link)