Openbare instelling hoger beroep zorgverzekeringswet

 

Onderstaand beroepschrift is gelijktijdig met de verzending ervan naar het weergegeven adres openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Centrale Raad van Beroep

Postbus 16.002

3500 DA  UTRECHT

 

Betreft: Openbare instelling hoger beroep

 

Zeist, 18 september 2012

 

Geachte raadsleden,

 

Op 5 september 2012 heeft de rechtbank in Utrecht het door mij ingestelde beroep tegen de handelwijze van het College van Zorgverzekeringen (CvZ) ongegrond verklaard (link). Eén van de vier argumenten die ik heb aangedragen voor mijn principiële weigering om een zorgverzekering af te sluiten, waarover dit beroep handelde, is dat de Zorgverzekeringswet die in 2006 in Nederland van kracht is geworden, strijdig is met hogerliggende, internationaal vastgestelde mensenrechten. De Utrechtse rechtbank geeft in haar vonnis aan dat zij niet bevoegd is om deze wet te toetsen op internationale rechtsgeldigheid. Indien de Centrale Raad van Beroep evenmin bevoegd is tot het onafhankelijk toetsen van de Nederlandse wetgeving, dan verzoek ik hierbij om mij te informeren over het orgaan dat daartoe wel bevoegd is.

 

Verder heeft de Utrechtse rechtbank bepaald dat mijn drie overige redenen om me te verzetten tegen de zorgverzekeringsplicht geen doel zouden treffen, omdat de betreffende rechter, mevrouw Bos, deze zaak heeft beperkt tot slechts de opgelegde boete. Bij de instelling van dit hoger beroep geef ik daarom hierbij expliciet aan dat het mij primair gaat over de vraag of de Zorgverzekeringswet 2006 rechtvaardig en rechtsgeldig is. Deze wet legaliseert namelijk kartelvorming rondom medicijnenzorg, waardoor overige, gezondsheidbevorderende benaderingen worden onderdrukt. Verder legaliseert deze wet misdadige praktijken als afpersing en oplichting, waardoor de verzekerden verplicht worden steeds meer te betalen, zowel aan premie als aan eigen risico, terwijl zorgverzekeraars jaarlijks vele honderden miljoenen euro’s winst maken. Bovendien heeft iedere Nederlander er recht op om de eigen gezondheid op eenzelfde manier te financieren als bijvoorbeeld de Duitsers en de Zwitsers, via een geheel van persoonlijke gezondheidsfondsen genaamd Artabana (link).

 

Omdat ik weet dat het recht uiteindelijk altijd zal zegevieren, volhard ik in mijn streven voor rechtvaardigheid, rechtsgeldigheid en rechtsgelijkheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

Gerelateerd:

o        Verslag rechtszaak tegen CvZ (link)

o        Aansprakelijkstelling Utrechtse rechtbank (link)

o        Rechtbank verdaagt uitspraak in zaak CvZ (link)

o        Openbare indiening voor rechtszaak tegen CvZ (link)

o        Verslag rechtszaak tegen CvZ (link)

o        AD: Principiële psycholoog betaalt geen zorgpremie (pdf)

o        Openbare instelling van beroep tegen beslissing CvZ (link)

o        Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)

o        Verslagen (video/audio/tekst) van manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ (link)

o        Journalistieke misleiding door het AD (link)

o        Informatie over Artabana (link)

o        E-boek uit 2009: ‘Aanklacht tegen de overheid’ (pdf)