Tweede druk: Het Geheim van Genesis

 

 

Het boek Genesis vertelt ons dat Noach samen met zijn drie zonen en hun vrouwen een enorme overstroming hebben overleefd. De nakomelingen van Noachs oudste kleinzoon genaamd Gomer migreerden vervolgens naar het land van de Rijn en de Donau. Zij verlieten het land van de Eufraat en de Tigris voordat de Babylonische spraakverwarring ontstond, en spraken dus nog steeds de ene oertaal toen ze arriveerden in de lage landen langs de oostelijke Noordzeekusten. Het verhaal over de oorsprong van onze taal is het Geheim van Genesis dat in dit boek wordt onthuld.

 

Het Geheim van Genesis is het 34e boek van allround wetenschapper Johan Oldenkamp. Het bouwt voort op zijn voorgaande boek, getiteld Toen er nog geen maan was (link).

 

Het Geheim van Genesis; Over het verhaal van onze taal

2e druk (21/03/2016) [De 1e druk verscheen op 08/10/2015]

ISBN 978-94-90765-13-2

104 bladzijden

 

De prijs van het boek is 11. Bij toezending komt daar 3,50 verzendkosten bij. Het boek kost 1 voor wie het al eerder als e-boek heeft aangeschaft. Wie het als e-boek toegestuurd wil krijgen betaalt daarvoor 10. Om het te bestellen stuur je een bericht naar: boekbestelling @ pateo.nl (zonder spaties).

 

Speciale aanbieding:

Wie het Het Geheim van Genesis bestelt samen met Toen er nog geen maan was die betaalt via deze speciale aanbieding alleen de prijs van beide boeken (dus twee maal 11), en hoeft geen verzendkosten te betalen. Dit komt dus neer op een gezamenlijke prijs van slechts 22 in plaats van twee maal is 14,50 (oftewel 29) voor afzonderlijke bestellingen. Pateo betaalt dan dus de verzendkosten.

 

2015-2016 Pateo.nl : Wholly Science Johan Oldenkamp