Studiedag Germaanse Geneeskunde

 

De studiedag op 2 juni is volgeboekt. De volgende studiedag wordt gehouden op 8 september.

 

Voorwoord door Johan Oldenkamp:

De unieke studiedag Germaanse Geneeskunde op zondag 2 juni onder leiding van Boris Aurea wordt bij Kanexia in Baarn gegeven, pal naast het treinstation. Voor eigen vervoer is er een grote gratis parkeerplaats op slechts 5 minuten lopen. Sinds 2007 onderzoek ik gezondheidsbevorderende benaderingen. In 2009 heb ik daar een boek over geschreven (link), getiteld ‘Inleiding in de Salveologie; Over de wetenschap van leven in volle gezondheid’ (waarbij het Latijnse woord salveo betekent ‘leven in goede gezondheid’). Sinds ik me vanaf januari van dit jaar enigszins hebt verdiept in wat Germaanse Geneeskunde wordt genoemd, durf ik te stellen dat iedereen die echt wil weten wat gezondheid en ziekte is, zich niet kan permitteren het gedachtegoed van Ryke Geerd Hamer over te slaan. Ik heb Boris nu drie maal horen spreken over Germaanse Geneeskunde, en kan daarom iedereen deze studiedag aanraden. De locatie in Baarn is echter niet zo groot, dus vol is vol (en de deelname is op volgorde van aanmelding).

 

Inleiding

Wereldwijd sterven er per jaar meer dan 8 miljoen mensen aan kanker. Sinds de ontdekkingen van dr. Hamer rond 1980 is duidelijk wat kanker feitelijk is. Met deze kennis is sterven aan of door kanker niet langer aan de orde. Hamer ontdekte o.a. dat de 2-fasige golfbeweging van alle natuurprocessen ook geldt voor de zogenaamde ‘ziekte’-processen in ons lichaam. Daarmee is een streep komen te staan achter alle meer of minder bekende reguliere en alternatieve behandelmethodes tot nu toe. Hamer en zijn werk worden echter verbannen, omdat zij blootleggen dat onze cultuur zich tot doel heeft gesteld het ziek zijn te bestrijden. De inzichten van dr. Hamer ontsluieren de samenhangen van de natuurlijke mechanismen in het lichaam, waarbij het ‘ziekte’-proces doorgaans de genezingsfase is van een herstel- en verbeterprogramma waar we allemaal van tijd tot tijd in terecht komen na een heftige ervaring. Al onze lichamelijke en psychische aanpassingen hebben een functie binnen een natuurlijke samenleving. De ontdekkingen verklaren werkelijk alle vormen van lichamelijke en psychische ‘ziektes’ van mens en dier als door de natuur bedoelde processen. Van autisme tot diabetes 2, van soa tot hartaanval, van psychose tot borstkanker, van artritis tot haaruitval, enz, enz. Met kennis van dit materiaal kunnen we onze angst voor ziekte laten varen en in vertrouwen leven en onze genezing tegemoet zien. Want daarin heeft de natuur volkomen voorzien. Door begrip kunnen we weer meewerken aan een zo efficiënt en spoedig mogelijk herstel.

 

Studiedag

Op deze studiezondag zullen we ons verdiepen in de primaire uitgangspunten van de Germaanse Geneeskunde (huidige benaming van de ontdekkingen van Hamer). Allerlei soorten ‘ziektes’ zullen worden besproken en verklaard. Vervolgens kunnen we voorspellen hoe de genezingsfase zal verlopen in relatie tot de verschillende manieren waarop we met (onze) klachten om kunnen gaan. Deelnemers kunnen ook eigen kwesties inbrengen. Dingen worden verduidelijkt met dia-beelden, kleine quizjes, casusbesprekingen, enz.

 

Locatie

De locatie voor deze studiedag is Kanexia (link): Marielaan 5 te 3743 JA Baarn. Deze locatie ligt naast het treinstation van Baarn. Wie met eigen vervoer komt, die kan parkeren bij het Eethuys-Cafe “De Generaal”, Lt. Generaal van Heutszlaan 5, 3743 JL Baarn. Vanaf daar is het slechts 5 minuten lopen.

 

Tijden

De dag bestaat uit 3 delen: van 10:30 uur tot 13:00 uur, van 13:30 uur tot 15:00 uur en van 15:30 uur tot 17:00 uur. De inloop is vanaf 10.00 uur.

 

Docenten

De voordrachten worden gegeven door Boris Aurea en Alida. De rol van gastheer wordt vervuld door Johan.

 

Achtergrondinformatie over Germaanse Geneeskunde

Enige voorkennis is gewenst, maar niet noodzakelijk. Wil je meer weten over Germaanse Geneeskunde, bezoek dan LearningGNM.com of GermaanseGeneeskunde.info.

 

Deelnamekosten

De deelnamekosten zijn € 80,- per persoon, contant te voldoen bij aanvang. Koffie en thee wordt aangeboden door Kanexia, maar zorg voor eigen lunch. De inkomsten komen geheel ten goede aan Pateo en de verdere verspreiding van de kennis der Germaanse Geneeskunde. Geldgebrek kan geen reden zijn om je niet in dit materiaal te kunnen verdiepen. Neem in dat geval contact op: info@menskenuzelf.nl

 

Aanmelden

Voor deelname gelieve in te schrijven per mail aan info@menskenuzelf.nl met een afschrift (cc) aan Johan @ Pateo.nl (zonder spaties) met vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en doorleefde motivatie van uw deelnamewens met achtergrondinformatie.