Verslag rechtszaak tegen CvZ

 

Op maandagmiddag 2 juli 2012 vond tussen 15:00 uur en 15:45 uur mijn rechtszaak tegen het College van Zorgverzekeringen (CvZ) plaats. SOPN-huisfilmer Michel Vitaliti maakte er een korte video-impressie van: link (2½ min.).

 

AD-journalist Roeland Franck schreef er in het Utrechts Dagblad van dinsdag 3 juli 2012 op bladzijde 7 het onderstaande krantenartikel over. Klik hier om een weergave van het originele artikel te bekijken als online pdf-bestand.

 

Principiële psycholoog betaalt geen zorgpremie

 

UTRECHT • Johan Oldenkamp gaat onverzekerd tegen ziektekosten door het leven. Hij wil niet meedoen aan een systeem dat zijn keuzevrijheid beperkt en hem in de armen drijft van de farmaceutische industrie. Maar Oldenkamp, ook lijsttrekker van 'ufo-partij' SOPN, heeft meer om voor te strijden.

 

Is hij Don Quichot, of vooral strijdbaar vrijdenker? Johan Oldenkamp (45) kiest zelf voor de laatste omschrijving. Gisteren kruiste hij voor de Utrechtse rechtbank in het hol van de leeuw de degens met de door hem zo verfoeide overheid.

   De psycholoog en promovendus kunstmatige intelligentie uit Zeist vocht er de boete aan die het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) hem oplegt omdat hij principieel weigert zich te verzekeren tegen ziektekosten. Inzet is zijn inboedel. Inbeslagname dreigde begin maart, maar is in afwachting van de rechtszaak uitgesteld.

   Wars van conventies zwicht Oldenkamp niet voor de overheidspressie. Integendeel: opgewekt en strijdbaar laat hij zich op de trappen voor het gerechtsgebouw verwelkomen door enkele tientallen medestanders. Velen, net als hijzelf, dragen een badge van de SOPN, de Souverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Oldenkamp is inmiddels lijsttrekker van de beweging die eerder als 'ufo-partij' het nieuws haalde.

   Een zinsnede uit het partijprogramma bepleit totale openheid en transparantie van de overheid, ook over het bestaan van ongeïdentificeerde vliegende objecten. Verder is hij voorvechter van nationalisatie van nutsbedrijven, een basisinkomen voor iedereen, gratis openbaar vervoer, telefoon en internet, maar ook van het afschaffen van alle subsidies.

   Geheel in stijl zei Oldenkamp bij aanvang van de zitting gistermiddag te overwegen rechtbankvoorzitter Bos te wraken. „Ik zet grote vraagtekens bij uw onpartijdigheid, omdat u gekoppeld bent aan één van beide partijen." Hiermee doelde hij op het feit dat rechters door de overheid betaald worden. Toen Bos Oldenkamp de keus liet zijn wraking wel of niet door te zetten, trok hij die suggestie in: „Het gaat mij om de zaak, niet voor mijzelf, maar voor zestien miljoen mensen. Ik wil graag een precedent scheppen."

 

ARTABANA

Oldenkamp meent dat de zorgverzekeringswet uit 2006 mensen in hun vrijheid beknot de zorg te kiezen die ze willen en hen in de klauwen van de farmaceutische industrie drijft. Liever ziet hij kleine onderlinge verzekeringsinitiatieven, dan de concerns die volgens hem honderden miljoenen winst maken over de ruggen van de verzekerden. Hij verwijst naar alternatieven die in Duitsland en Zwitserland onder de naam Artabana volgens hem als kleinschalige verzekeringsvorm al jarenlang gedoogd worden.

 

WETGEVER

Volgens de woordvoerster van het CvZ zal Oldenkamp zich toch gewoon regulier moeten verzekeren tegen ziektekosten en de bijbehorende premie moeten betalen. „Hij heeft een probleem met de wet, dan moet hij bij de wetgever zijn. Wij voeren die alleen maar uit. We zien ook geen ruimte zijn alternatief te gedogen, zoals hij vraagt." De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

   Ondertussen gaat de Zeister onbekommerd onverzekerd door het leven. Oldenkamp: „Ik word nooit ziek. Het klinkt arrogant, maar ik leef heel bewust, eet gezond, rook en drink niet, gebruik geen drugs. Dat ik toch ziek word, bijvoorbeeld door een ongeval, dat risico neem ik. Dan betaal ik de behandeling zelf."

   Belasting betaalt Oldenkamp overigens wel gewoon. „Ik begin bij de zorgverzekering, maar het AWBZ-deel, daar zou ik eigenlijk ook bezwaar tegen moeten aantekenen. Eerst een echte coöperatieve zorgverzekering. Dat is al een stap in de goede richting."

 

Boven dit artikel van afgelopen dinsdag in het Utrechts Dagblad stond een grote groepsfoto, gemaakt door Shody Careman, met daaronder dit onderschrift: “Johan Oldenkamp moest gisteren voor de Utrechtse rechtbank verschijnen. Enkele tientallen medestanders, van wie de meesten ook aanhanger zijn van de Souverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN), kwamen hem ondersteunen.”

 

Klik hier voor meer informatie over de SOPN.

 

Volledigheidshalve noem ik nog even mijn vier argumenten waarom ik principieel weiger een zorgverzekering af te sluiten, zoals zowel schriftelijk als mondeling door mij is ingebracht voor deze rechtszaak:

1.    De zorgverzekeringsplicht is in strijd met hogerliggende internationale verdragen, waarin ieders fundamentele keuzevrijheid wordt bekrachtigd (om je bijvoorbeeld ergens wel of niet voor te verzekeren).

2.    De zorgverzekeringswet 2006 geeft een monopoliepositie aan de medicijnenzorg waardoor overige, gezondsheidbevorderende benaderingen worden onderdrukt (daarover schreef ik begin 2009 een boek: pdf).

3.    De zorgverzekeringswet 2006 is gebaseerd op schijnsolidariteit omdat de zorgverzekeraars jaarlijks vele honderden miljoenen euro’s winst maken en vervolgens toch besluiten om de premies nog verder te verhogen.

4.    Er is een volwaardig alternatief in de vorm van Artabana (link).

 

Zodra mevrouw Bos in deze zaak een uitspraak heeft gedaan laat ik dat onmiddellijk weten via de Pateo Nieuwsbrief (link).

 

Zeist, donderdagochtend 5 juli 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl

 

 

Gerelateerde artikelen:

o       Vorig krantenartikel over deze zaak van dezelfde journalist (pdf)

o       Openbare indiening voor rechtszaak tegen CvZ (link)

o       Openbare instelling van beroep tegen beslissing CvZ (link)

o       Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)

o       Verslagen (video/audio/tekst) van manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ (link)

o       Journalistieke misleiding door het AD (link)

o       E-boek uit 2009: ‘Aanklacht tegen de overheid’ (pdf)