Witte-jassen-criminaliteit en de Lage-Landen-Lente

Toespraak gehouden tijdens de manifestatie ‘Zorgeloos gezond’

 

“Geachte aanwezigen,

 

Al vele jaren ben ik zorgeloos gezond. Daar heb ik geen verzekering voor nodig. De overheid in dit land probeert iedereen toch te verplichten tot het afsluiten van een zorgverzekering. Ik verzet me daar principieel tegen. Vanwege mijn weigering heeft de overheid mij een boete gegeven. Omdat ik ook weiger om die boete te betalen heeft de deurwaarder me laten weten dat zodadelijk om twee uur mijn inboedel geveild gaat worden, om zo alsnog het bedrag van de boete binnen te kunnen halen. Deze aangekondigde executieverkoop heb ik aangegrepen voor de manifestatie van vandaag, getiteld ‘Zorgeloos gezond’ (link).

 

Ik verzet me tegen de zorgverzekeringsplicht omdat ik als soeverein mens het recht heb om zelf te beschikken of ik me wel of niet zou willen verzekeren voor het risico van eventuele zorgkosten. Uit mijn onderzoek blijkt dat Paragraaf 2.1 van de Zorgverzekeringswet in strijd is met zowel VN-resolutie 2649 als met Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Indien deze wet inderdaad onrechtmatig is, dan heb ik dus het volste recht om te weigeren een zorgverzekering af te sluiten en ook om de betreffende boetes niet te betalen.

 

Daarnaast weet ik dat het zorgstelsel wordt gedomineerd door de farmaceutische industrie. Ik noem dat de Zorgfraude, waarin de gehele reguliere zorgsector, inclusief alle aanbieders, alle opleiders en de overheid, zich heeft laten omkopen door de farmamaffia.

 

Ik weet dat er vele mensen zijn met gezondheidsklachten. Ik begrijp dat deze mensen hulp nodig hebben om beter te worden. Ik ben daarom heel erg blij dat ik voor al deze mensen een oplossing kan presenteren. Deze oplossing heet Artabana.

 

Artabana fungeert als een particulier gezondheidsfonds. Wie voor Artabana kiest, die bepaalt zelf hoeveel wordt betaald en waar dit geld aan wordt uitgegeven. Artabana staat voor 100% keuzevrijheid, 100% bestedingsrendement en 100% waarborg van de privacy. Zodadelijk is er een informatiemarkt over Artabana (kijk voor meer informatie op Artabana.nl).

 

Voor mij zijn twee kernwaarden essentieel. De ene is vrijheid en de andere is gezondheid. Het is voor mij volstrekt onacceptabel dat aan deze fundamentele kernwaarden wordt getornd. Ik laat mijn gezondheid niet beschadigen door de drugs die worden voorgeschreven door de gelegaliseerde witte-jassen-criminaliteit. En ik laat mijn vrijheid niet beperken door krankzinnige wetjes die zijn ingevoerd door corrupte bestuurders.

 

Hoe lang laten we nog met ons sollen? Wanneer is het genoeg geweest?

 

De zorg maakt ons juist zieker.

Het onderwijs maakt ons juist dommer.

Het geld maakt ons juist armer.

De voeding voedt ons steeds minder.

Het nieuws wordt steeds gekleurder.

De politiek wordt steeds stuurlozer.

 

Wanneer gaan we beseffen dat al deze destructieve systemen pas zullen stoppen wanneer wij in gezamenlijkheid en zelfbewust zeggen: “Dat willen we niet langer.” ?

 

Is vandaag dè dag? Begint vandaag de Lage-Landen-Lente? Zetten we hier en nu een beweging in gang die niet meer te stoppen zal zijn? Gaat deze Lage-Landen-Lente-beweging ons helpen afscheid te nemen van het Oude, om zo ruimte te bieden aan het kunnen laten ontstaan van het Nieuwe?

 

Het is ons leven. Het is ons land. Het is onze vrijheid. En het is onze gezondheid. Daar gaat het mij om.

 

Ik wil leven in een vrij land, waarin iedereen gezond kan zijn, waarin niemand meer gedrogeerd wordt door witte-jassen-criminelen, en waarin niet misdadig veel geld wordt verdiend over de ruggen van doodzieke mensen.

 

Ik wens een vrij land, een menswaardig land, een eerlijk land, een land waarin gezondheid belangrijker is dan geld.

 

Willen we het echt anders, laten we daar dan nu mee beginnen. Vandaag, hier in Zeist.

 

Tot besluit ontving ik minder dan 24 uur van te voren een briefje van de deurwaarder met daarin de mededeling dat de executieverkoop van vandaag niet door gaat, zonder verdere opgaaf van reden. Ik heb hen gelijk gebeld en heb met maar liefst drie verschillende medewerkers gesproken. Geen van hen wilde me zeggen waarom ze vandaag niet komen. Ik heb daarom een klacht ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Misschien is de deurwaarder geschrokken over de aan hen gegeven informatie over de lopende strafzaak tegen zowel het College van Zorgverzekeringen als tegen het Centraal Justitieel Incasso-Bureau die is aangespannen door klokkenluider Ad van Rooij. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan stel ik jullie daarvan uiteraard op de hoogte via Pateo.nl.

 

We slaan daarom het tweede onderdeel van het programma van deze manifestatie over. Dan is het nu tijd voor de informatiemarkt over Artabana en voor het vieren van feest van vrijheid en gezondheid!

 

Bedankt voor jullie aandacht.”

 

Bovenstaande toespraak is uitgesproken te Nijenheim 1426 in Zeist op vrijdagmiddag 16 maart 2012 vanaf 13:30 uur door Johan Oldenkamp, tevens de auteur van deze toespraak.

 

 

(Klik hier voor video-, audio- en/of tekst-verslagen van de manifestatie ‘Zorgeloos gezond’.)