De leugen regeert

 

(Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn in het Mediapark te Hilversum vermoord. Ter herdenking hiervan werd op donderdag 6 mei 2010 op de plaats delict onderstaande rede uitgesproken door Johan Oldenkamp.)

 

“Goedemiddag dames en heren. Vele naïeve landgenoten hebben gisteren bevrijdingsdag gevierd. Zij denken dat wij in dit land in vrijheid leven. Zij hebben geen oog voor alle leugens die onze vrijheid ondermijnen. Zij zien niet dat leugens en macht hand in hand gaan.

 

De leugen regeert, want alle machthebbers liegen, bedriegen en manipuleren er op los. Pim Fortuyn wilde daar tegenin gaan. Diverse machthebbers hebben gezamenlijk besloten om Pim op 6 mei 2002 te laten vermoorden, omdat toen duidelijk was geworden dat hij zijn woorden in daden zou gaan omzetten. Ze hebben daartoe de truc herhaald die bij de moord op John F. Kennedy werd toegepast. Want net als Lee Harvy Oswald (die zelfs niet eens heeft geschoten) fungeerde ook Volkert van der Graaf als een bliksemafleidende zondebok. De echte uitvoerder van Pims doodsvonnis was de Libanese huurmoordenaar genaamd Abu Fatah, die gelegen vanaf het dak van het elektriciteitshuisje bij het NOS-gebouw, met een geweer twee 5,66 mm kogels van voren in het hoofd van Pim schoot. Volkert schoot met een pistool drie 9 mm kogels van achteren in de romp en de hals van Pim. Het onderzoek naar beide soorten kogels is achteraf onmiddellijk in de doofpot beland. En 19 minuten na de dodelijke schoten te hebben gelost, heeft een donkerblauwe BMW Abu Fatah onder politiebegeleiding razendsnel naar Schiphol gereden. Dit alles is door Ine Veen in de openbaarheid gebracht. Theo van Gogh ging nog verder in zijn onderzoek, omdat hij in de vervolgfilm op 06/05 de echte verantwoordelijken wilde ontmaskeren. Om deze totale onthulling te voorkomen is Theo op 2 november 2004 vermoord, ook weer door een gehersenspoelde zondebok.

 

Hoewel Volkert niet schuldig was aan de afgrijselijke moord op Pim, vandaag precies acht jaar geleden, heeft hij toch bekend. Bovendien heeft hij zich kunnen laten bijstaan door peperdure advocaten, terwijl hij leefde van een uitkering. Wat is hier aan de hand?

 

Wat hier aan de hand is, is dat de leugen regeert. De verborgen machthebbers hebben alle touwtjes in handen, en onze overheid en onze media doen precies wat zij willen. Op de top van het zichtbare gedeelte van de machtspiramide in ons nederige land zit Beatrix von Amsberg (van Duitse bloede). De titel van het boek van Ine Veen is ‘Moord door de kroon’. Deze titel wijst inderdaad in de richting van deze hoofdverdachte voor de schermen. En zij zal precies kunnen vertellen welke machtswellustelingen er achter de schermen medeverantwoordelijk zijn, aangezien het haar eigen vader was die de misdaadorganisatie genaamd de Bilderberggroep mede heeft opgericht.

 

Ik laat me niet langer regeren door leugenaars. Ik erken het Koninkrijk der Nederlanden niet. Ik erken alleen het universele grondrecht op volledige vrijheid voor iedereen. Laten we zorgen dat Pims dood niet voor niets is geweest. Laten we samen een einde maken aan de regering door leugens. En laten we voortaan net als Pim onvoorwaardelijk zeggen wat we denken, en doen wat we zeggen!

 

Mijn naam is Johan Oldenkamp, en via mijn boeken, lezingen en internetartikelen (te vinden op Pateo.nl) beoog ik dat we onszelf eindelijk gaan bevrijden van de leugens die we keer op keer op onze mouw laten spelden door de braaf papegaaiende media. De ware toedracht van de moord op Pim is mede door hen in de doofpot gestopt. En dat geldt ook voor de biologische wapens bestemd voor de Mossad bij de Bijlmerramp, evenals voor de illegale landmijnen van Defensie bij de zogenaamde Vuurwerkramp. En wat te denken van alle leugens rond de zogenaamde Mexicaanse griep, evenals de even schandalige HPV-vaccinaties? En waarom zwijgt de media over de coup in Polen, het land dat niet aan de leiband wenste te lopen van de WHO en het IMF. En waarom heeft niemand begrepen wat de ware reden was voor het daarop volgende vliegverbod boven Europa? Waarom wordt iedere scheet gelaten door tweedrachtzaaiers als Geert Wilders voluit uitgemeten in de reguliere media? Waarom blijft de leugen regeren? Wanneer staan waarheidsminnende volksvertegenwoordigers, journalisten, artsen en wetenschappers nou toch eindelijk eens op? Of gaan we straks weer zeggen: Aber, wir haben es nicht gewusst? Diep van binnen weten we het allemaal echt wel. Wij willen geen leugens meer. Het is meer dan de hoogste tijd voor de volledige waarheid over alles, om te beginnen met die over de liquidatie die hier, op deze plaats, precies acht jaar geleden plaatsvond.

 

Ik dank u voor uw aandacht.”

 

(toegift, niet uitgesproken op 6 mei 2010, voor wie bekend is met het werk van Johan:)

 

De echte verantwoordelijken voor alle misdaden die sinds mensenheugenis worden gepleegd op deze planeet zijn geen doorgeslagen milieufreaks of vermeende geitenneukers, maar zijn allemaal reptielen in mensengedaante. Het bewustzijn van deze wezens komt overeen met de (basale) werking van de hersenstam, ook wel het reptielenbrein genoemd. Deze reptielen hebben een kuddebewustzijn, en ontwikkelen zich daarom veel trager dan volbloed mensen (met een geïndividualiseerd bewustzijn). Achter de schermen hebben deze reptielen zich verenigd in geheime organisaties, zoals de Bilderberggroep. Ze zijn zich terdege bewust van hun halfbloed-essentie (half reptiel en half mens), en zorgen daarom dat hun koude (lees: blauwe) reptielenbloedlijn ‘puur’ blijft.

 

Ongeveer 200.000 jaar geleden hebben reptielen (afkomstige van de planeet genaamd Nibiru of Mardoek) de mens (de homo sapiens) via genetische manipulatie geschapen (naar hun eigen evenbeeld) vanuit de homo erectus (de rechtop lopende aapmens). Daarnaast hebben ze nog veel meer geschapen, zoals vele hybride wezens (half dier en half mens) en reuzen in verschillende groottes, zowel in mensgedaante als met een reptielenuiterlijk.

 

Vanaf het allereerste begin hebben de (volbloed) reptielen de baas gespeeld over de (volbloed) mensen (en al het andere leven) op deze planeet. Daarna zijn de halfbloed reptielen hiermee doorgegaan. Via talloze oorlogen hebben de halfbloedheersers zich ontdaan van alle (volbloed) menselijke machthebbers en hun families. Vanaf 1776 zijn de halfbloedheersers zich openlijk gaan verenigen op mondiaal niveau (onder de naam van de Illuminati). Dit heeft geresulteerd in een machtpiramide waarbij helemaal bovenin slechts 13 (halfbloed) families (al eeuwenlang) de dienst uitmaken.

 

Om de totale omvang van de regerende leugen te begrijpen, dienen we verder te weten dat de reptielen ook de baas zijn geworden in het zogenaamde hiernamaals. In een hogere trillingsgebied dan de fysieke werkelijkheid vinden we de astrale werkelijkheid. We leven gelijktijdig in beide (en zelfs nog meer werkelijkheden), maar we zijn ons eigenlijk alleen bewust van de (‘gewone’) fysieke werkelijkheid. Wanneer we echter dromen, dan merken we dat er meerdere werkelijkheden mogelijk zijn (die wel eens echter kunnen blijken te zijn dan onze zogenaamde ‘echte’ wereld). In ieder geval zijn de reptielen ook de baas in het hiernamaals, en dus regeert ook daar de leugen. Daardoor is het ook te verklaren waarom velen in gezinnen worden geboren van mensen (ouders, broers, zussen) die ons helemaal niet begrijpen. Dit wordt opzettelijk gedaan om ons zoveel als mogelijk te isoleren, waardoor we onze (spirituele) ontwikkeling geheel op eigen kracht mogen doen, zonder liefdevolle ouderlijke begeleiding tijdens onze eerste (gevoelige) jaren. En uiteraard zorgen de reptielen er voor dat zij geboren worden in de families van de overheersers, zodat ze hun kapitaalgoederen (geld = macht) kunnen blijven vermeerderen. Daarom hebben deze reptielen ook allemaal wetten bedacht om hun kapitaal te kunnen beschermen. Ook (volbloed) mensen beschouwen ze via hun wetten als kapitaalgoederen, en om dit te onderstrepen worden de achternamen van volbloed mensen gekapitaliseerd weergegeven in alle officiële documenten (en niet te vergeten op grafzerken). Onderteken daarom nooit een document waarin onze achteraam in hoofdletters wordt weergegeven, en weiger alle pasjes en kaarten waarin dit eveneens het geval is!

 

We kunnen de reptielen (in mensengedaante) heel eenvoudig herkennen, namelijk aan de psychologische werking van de hersenstam (het reptielenbrein). Reptielen kennen geen gevoel, en kunnen evenmin cognitief leren. Welke machthebbers staan bekend om hun domheid of hun gevoelloosheid? Of beter geformuleerd: welke niet? En waarom spreken we eigenlijk van ‘oliedom’? Nou omdat olie gepaard gaat met macht en macht betekent (reptielen-) domheid.

 

De reptielen die hier (en in het hiernamaals) nog steeds de baas spelen, zijn zeer bedreven in het manipuleren van de werking van de hersenstam, wat weer doorwerkt in de gedachten en gevoelens van de gemanipuleerde. Dit wordt in het Engels aangeduid als ‘mind control’, met als een extreme mogelijkheid hersenspoeling (‘brain wash’), waarbij het geheugen volledig (of gedeeltelijk) wordt gewist. Daarnaast zijn ze ook in staat tot veranderen van hun fysieke verschijningsvorm (‘shape shifting’ in het Engels). Velen denken dat dit allemaal (science) fictie is. De waarheid is echter dat alles wat we in speelfilms zien en in boeken lezen alleen maar door ons verstand verwoord of verbeeld is omdat het al bestond (in één van de andere werkelijkheden). Daarom zijn velen er ook zo dol op, want het is een herinnering aan (letterlijk: een opnieuwe beleving van) een reeds bekende werkelijkheid (die wel eens veel reëler zou kunnen zijn dan de voor reëel gehouden werkelijkheid).

 

De nederige volbloed mens heeft zich al 200 eeuwen laten overheersen door reptielen. Laten wij in dit nederige land ons als eerste bevrijden van het juk van deze gevoelloze overheersers. Stop met het toelaten van het bewustzijnsverlagende middelen (zoals de berichten van gecontroleerde (massa-) media, het gecontroleerde (massa-) voedsel (vast en vloeibaar) en de farmaceutische gifstoffen van de (massa-) ziektezorg). Wij bannen alle leugens uit onze eigen levens. Wij bieden ruim baan aan de waarheid door openheid te geven en de nederigheid van ons af te schudden. Het is daarvoor nu de hoogste tijd. Dit is de tijd van de ommekeer: de tijd waarin de waarheid alle leugens achterhaald.

 

Al zijn de leugens nog zo groot, de waarheid legt ze allemaal bloot.

 

 

Ook geplaatst op:

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 7-5-2010)

o       Argusoog.org (met reactiemogelijkheid)

o       Stichting Beeld van Pim .nl